Gå til hovedindhold

Godkendelse af plejefamilier

Overvejer du og din familie at blive plejefamilie? Socialtilsyn Øst vurderer om en potentiel plejefamilie er egnet og kan godkendes som plejefamilie.

Efterårsbillede af en dreng, som får hjælp af en voksen til at samle blade

Indhold

  I forbindelse med ønsket om godkendelse som plejefamilie skal man som familie have overvejet rollen som plejefamilie, og den betydning det vil få for familielivet, herunder familiens egne børn. Det er vigtigt, at man som familie er klar over, at hvis man påtager sig opgaven som plejefamilie, kan der være tale om en forpligtigelse, der rækker langt frem i tiden, og at opgaven også indeholder et følelsesmæssigt engagement.

  Godkendelsen baserer sig på en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer og ressourcer. Godkendelsen gives på baggrund af en undersøgelse af plejefamiliens samlede forhold, herunder plejefamiliens familiemæssige, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold, herunder omfanget af udearbejde samt plejeforældrenes samliv og alder. Egne børns trivsel og alder indgå også i vurderingen. Endvidere drøftes familiens netværk, boligforhold og omgivelserne, herunder fritidsmuligheder, skole m.v.

  Der indhentes oplysninger om indtægtsforhold fra SKAT og straffeattest og børneattest fra Kriminalregisteret. I en helbredserklæring skal  man stå inde for, at man helbredsmæssigt er i stand til at påtage sig opgaven.

  Af generelle retningslinjer som der tages udgangspunkt i er, at man skal have været samlevende i mindst 3 år, at ens egne børn ikke må være yngre end 4 år, at der skal være et møbleret værelse til rådighed for et fuldtidsplejebarn.

  Introduktionsmøde

  Socialtilsyn Øst afholder et par gange om året et introduktionsmøde for interesserede familier.

  Ved introduktionsmødet, som er en hverdagsaften, vil man blive orienteret om det at være plejefamilie, forældresamarbejde, egne børn, om proceduren for godkendelse, og der fortælles om, hvilke muligheder der er for at arbejde som plejefamilie.

  Ansøgning

  Hvis man efter introduktionsmødet stadig er interesseret, udfyldes ansøgningsformular, som kan hentes på Socialtilsyn Øst hjemmeside www.socialtilsynost.dk. Der indhentes oplysninger om indtægtsforhold fra SKAT og straffeattest og børneattest fra Kriminalregisteret. I en helbredserklæring skal man stå inde for, at man helbredsmæssigt er i stand til at påtage sig opgaven.

  Besøg i hjemmet

  Socialtilsyn Øst vil i forbindelse med godkendelsesprocedurer komme på besøg minimum to gange af ca. tre timers varighed. Egne børn skal deltage i det første besøg.

  Der udarbejdes en socialrapport på baggrund af de samlede oplysninger, som vil blive tilsendt familien.

  Godkendelse

  Hvis det vurderes, at familien er egnet til at være plejefamilie, vil det blive meddelt skriftligt. Den endelige godkendelse vil blive udstedt når plejefamilie har gennemført det lovpligtige grundkursus.

  Hvis familien ikke findes egnet, vil afslaget blive skriftligt begrundet. Afgørelsen kan ankes.

  Godkendelsen baserer sig på en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer og ressourcer. Godkendelsen gives på baggrund af en undersøgelse af plejefamiliens samlede forhold, herunder plejefamiliens familiemæssige, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold, herunder omfanget af udearbejde samt plejeforældrenes samliv og alder. Egne børns trivsel og alder indgå også i vurderingen. Endvidere drøftes familiens netværk, boligforhold og omgivelserne, herunder fritidsmuligheder, skole m.v.

  Godkendelsen vil indeholde en beskrivelse af hvilke opgave plejefamilien vil være velegnet til, baseret på de forhold der gør sig gældende i familien på godkendelsestidspunktet. Opgavens omfang påvirkes af antallet af børn og unge, deres alder og sammensætningen af plejebørnene. Godkendelsen vil angive, hvilke aldersgrupper og særlige karakteristika hos børnene eller de unge, som plejefamilien er vurderet egnet til at have i pleje. Det kan fremgå af godkendelsen, at familien er fundet bedst egnet til at have børn og unge i aflastning, men kravene til godkendelsen er de samme som til fuldtidspleje.

  Grundkursus

  Plejefamilien skal gennemgå et lovpligtigt grundkursus, for tiden 2 moduler a 2 dages varighed. Det forudsættes, at begge plejeforældre gennemgår grundkursusforløbet.
  Læs yderligere herom på www.socialtilsynost.dk.  

  Lovgrundlag:

  Læs mere om lovgrundlaget på Socialstyrelsens hjemmeside

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)