Skip to main content

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er en landsdækkende portal hvor samtlige anbringelsestilbud i Danmark skal være registreret. I Tilbudsportalen kan man læse om de forskellige godkendte anbringelsestilbud i hele landet.

Opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier skal være optaget på tilbudsportalen.

Hvis ikke et tilbud fremgår på tilbudsportalen, er det ikke lovligt at anbringe børn og unge på stedet.

Det er tilbuddets ansvar at sikre, at alle data er ajour på tilbudsportalen.
Socialtilsyn Øst godkender oplysningerne på tilbudsportalen.

Socialstyrelsen yder råd og vejledning.

Kontakt

Center for Børn og Unge

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)