Gå til hovedindhold

Tilsyn med plejefamilier

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med plejefamilier. Tilsynet følger udviklingen i plejefamilien og fører kontrol med, at plejefamilien ikke får flere plejebørn, end familien er godkendt til. Samtidig tjekker tilsynet at de øvrige forudsætninger for godkendelsen er opfyldt.

gul blomst

Indhold

  Den kommune der anbringer børn i en generelt godkendt plejefamilien skal give Socialtilsyn Øst meddelelse om, at der anbringes et barn hos familien, således at der kan føres tilsyn med, at plejefamilien fortsat opfylder godkendelsen.

  Forholdene i plejefamilien kan ændre sig, fx i tilfælde af ændrede arbejdsvilkår, graviditet, sygdom, skilsmisse eller forhold vedrørende egne børn, som kan få konsekvenser for det antal eller den type børn og unge, der kan modtages. Plejefamilien har pligt til at orientere Socialtilsyn Øst om ændringer, således at det bliver muligt at vurdere, om godkendelsen fortsat er i overensstemmelse med familiens ressourcer.

  Tilsyn med plejefamilien foretages ved besøg i plejefamilien af en Tilsynskonsulent. Gennem en samtale, hvor hele familien er til stede vil vi danne os et indtryk af familiens aktuelle relationer og forhold. Efter en samtale hvor alle er samlet, har vi en kort samtale med plejefamiliens egne børn, så vi får et indtryk af, hvordan de trives med at familien har plejebørn. Til sidst har vi en samtale med plejeforældrene alene, hvor vi bl.a. drøfter den aktuelle godkendelse og om den evt. skal justeres.

  Der udarbejdes en tilsynsrapport, som tilsendes plejefamilien. Der udstedes evt. en ny godkendelse hvis forholdene har ændret sig, eller plejefamilien godkendes til noget andet end tidligere.

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)