Skip to main content

Baby på vej

Baby på vej er tilbud til henviste gravide forældre i Næstved kommune. Baby på vej er udviklet i et samarbejde mellem jordemødre, praktiserende læge og sundhedsplejersker, hvor fokus er på den tidlige tilknytning i graviditeten.

Indhold

  At blive gravid er en glædelig begivenhed, som sætter tanker, følelser og forventninger i gang, f.eks. drømme om den lille baby, at stifte familie/famileforøgelse, tanker og drømme om hvordan man vil være forældre, drømme om at kunne give kærlighed og drage omsorg for den lille ny.
  Det at blive gravid og få et barn, sætter også tanker i gang omkring, hvordan man vil være som forældre og hvordan man tænker at opdrage sit kommende barn.
  Alle forældre har et inderligt ønske om at gøre det bedste for sit barn og blive de bedste forældre.
  Alt dette bliver der mulighed for at drøfte og høre mere om i projekt Baby på vej.

  Hvem kan være med?

  Familier med sociale udfordringer – f.eks.:

  • belastet barndom
  • spinkelt netværk
  • boligproblemer
  • usikker økonomi
  • kort skolegang
  • sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet
  • ung alder
  • umoden og måske alene mor.

  Lettere psykiske eller psykiatriske lidelser:

  • angst
  • depression
  • ADHD
  • OCD
  • Borderline
  • spiseforstyrrelser
  • traumer

  Medicinske eller kroniske sygdomme f.eks.:

  • fribromyalgi
  • Whip-lash
  • rygproblemer

  Hvad består tilbuddet af?

  • Meget tidlig graviditetsbesøg af sundhedsplejerske fra Baby på vej ca. i uge 14-17.
  • Forældrekursus - Dette foregår 6 gange inden fødsel og en gang efter fødslen, når barnet er ca. 8 uger. Vi håber at begge forældre har lyst til at deltage. Hvis du er alene, må du meget gerne tage en veninde med. Du finder kursusoversigt nederst på siden.
  • Vuggestuepraktik - her er du tilknyttet en primær pædagog, allerede fra graviditeten der også kommer på hjemmebesøg, når du har født. Du er sikret en plads til dit barn i den pågældende institution, når dit barn skal ud og passes. Læs mere om vuggestuepraktik klik her
  • Individuelle psykologsamtaler, enten alene eller sammen med din partner
  • Fødselsforberedelse hos jordemoderen
  • Graviditetsbesøg af din egen sundhedsplejerske omkring uge 20-27.

  Hvordan kommer du med i Baby på Vej

  • I kan blive henvist via jeres praktiserende læge ved første graviditets undersøgelse
  • Ved nakkefoldsscanning hos sonograf-jordemoder
  • Eller ved første jordemoder konsultation
  • Du skal være henvist senest uge 24