Skip to main content

Sundhedspleje i dagtilbud og skoler

Se hvad sundhedsplejen arbejder i dagtilbud og skoler i Næstved Kommune

kvinde ved pc på kontor

Sundhedsplejen rådgiver og vejleder personalet i dagtilbud og skoler om børns generelle sundhed og trivsel efter behov – fx om solbeskyttelse, mad til børn, søvn, hygiejne og forebyggelse af smitsomme sygdomme.

Alle kommunale daginstitutioner tilbydes herudover et årligt konsulentbesøg.

Hvert 3. år fører sundhedsplejen tilsyn med sundhedstilstanden i alle kommunale og private daginstitutioner. Ved tilsynet er der særlig fokus på hygiejne og indeklima. Efterfølgende udarbejdes der en rapport i samarbejde med den daglige leder.

Læs sundhedsplejens nyhedsbreve

Se eksempler på nyhedsbreve om emner som:

  • Børnesår
  • Lus
  • Solbeskyttelse
  • Smid bleen
  • Sygdomsforebyggelse
  • Sunder madpakker
  • Søvn
  • Øjenbetændelse

Sådan bliver du tilmeldt nyhedsbrevet????

God hygiejne/håndhygiejne

Sådan vasker du hænder illustration

  • Vask hænder for børn – en film for børn produceret af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for sundhedsoplysning
  • Rene hænder – Region Sjællands indsats for god håndhygiejne og mindre sygdom i dagtilbud