Skip to main content

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens målgruppe omfatter gravide samt børn og unge mellem 0 – 16 år. Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

Indhold

  Alle familier får tilbudt besøg af sundhedsplejersken, når man venter barn.

  Sundhedsplejersken får automatisk besked fra fødestedet, når barnet er født og tager kontakt til de nybagte forældre.

  Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken ved eventuelle spørgsmål.

  Sundhedsplejen foregår overvejende som besøg i hjemmet eller i forældregrupper med størst vægt på barnets første år, men kan fortsætte efter behov op til skolealderen.

  Sundhedsplejersken vejleder blandt andet om amning, anden mad, barnets udvikling, dagligdagen og familiedannelse.

  Det er også sundhedsplejersken, som står for kontakten til andre mødre og etablering af mødregrupper.

  Kontakt din sundhedsplejerske

  Fødselsreaktioner

  Sundhedsplejerskerne i Næstved kommune sætter fokus på mødre og fædres psykiske velbefindende i graviditeten og fødslen.

  • Sundhedsplejerskerne tilbyder bl.a. en samtale, når barnet er ca. 2 måneder med fokus på forældrenes velbefindende
  • Hvis der viser sig at være behov for det, tilbydes der ekstra besøg af sundhedsplejersken og/eller mulighed for, at den nybagte mor kan deltage i en gruppe med andre kvinder med efterfødselsreaktion.

  Vi ved, at ca. 10% udvikler en efterfødselsreaktion, og dette kan i nogen grad både forebygges eller mindskes ved en særlig opmærksomhed. Sundhedsplejersken både kan og vil hjælpe.

  ADBB (alarm distress baby scale)

  Sundhedsplejersken bruger ADBB-metoden til at se på dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.

  ADBB er en evidensbaseret metode. Vi anvender den til at observere den social og følelsesmæssige udvikling hos børn under to år.

  Sundhedsplejersken bruger ADBB til at se på, hvordan dit barn søger kontakt med hende (en fremmed). Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejersken vurdering af barnets udvikling.

  Alle sundhedsplejersker i Næstved Kommune er uddannet i opsporingsmetoden.

  Sundhedsplejersken med ansvar for hygiejne og miljø

  Sundhedsplejersken medvirker til at sikre børn et sundt miljø ved at yde generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning til dagtilbud og skoler om hygiejne og miljø

  Er dit barn født for tidligt?

  Sundhedsplejen har et tilbud til forældre med for tidligt fødte børn.

  Formålet med tilbuddet er, at sikre familier med for tidligt fødte børn en målrettet koordineret støtte og vejledning fra indlæggelsen på sygehuset til udskrivelsen til hjemmet.

  Dette for at forældrene bliver fortrolige og trygge ved rollen som forældre til det for tidlig fødte barn.

  Besøgene varetages af 3 sundhedsplejersker. Den enkelte familie tildeles sin egen sundhedsplejerske.

  Besøgene koordineres i et samarbejde med kommunens ergoterapeuter, som aflægger individuelle besøg til familien eller sammen med egen sundhedsplejerske.

  Samarbejdet omfatter desuden dagplejen og institutionskontoret, hvis det viser sig, at barnet har brug for et særligt pasningstilbud.

  Sagsbehandleren kan i særlige tilfælde inddrages.

  Pasningstilbuddet besluttes i et samarbejde mellem familien, sundhedsplejersken, ergoterapeuten og pladsanvisningen.

  Tilbuddet omfatter:

  Alle for tidligt fødte børn født før uge 36 i Næstved Kommune.

  • I særlige tilfælde er der mulighed for besøg af sundhedsplejersken på Neonatalafdelingen
  • 3 sundhedsplejersker er tilknyttet tilbuddet. Familien tildeles 1 fast sundhedsplejerske
  • Besøg efter individuel vurdering og ved 1½, 2½ og 4½ år
  • Mulighed for mødregruppe til for tidligt fødte børn
  • Besøg af børneergoterapeut ved ½ år, 2½ år og 4½ år og i øvrigt efter behov
  • Et koordineret samarbejde med Dagplejen, Daginstitutionskontoret og andre samarbejdspartnere ved behov
  • Barnets pasningstilbud vurderes af en visitationsgruppe bestående af sundhedsplejersker, ergoterapeuter, tilsynsførende pædagog fra dagplejen, leder af Birkehegnets Børnehave, Pladsanvisningen i samarbejde med forældre.
  • Mulighed for ”speciel-dagpleje” med plads til 3 præmature børn
  • Mulighed for plads i præmaturgruppen i Birkehegnets Børnehave (15 pladser til præmature efter visitation)
  • Konsulentfunktion for dagplejen

  Gruppens arbejdsmetode:

  Ved første kontakt til familien orienteres om og udleveres pjecen:” Næstved Kommunes tilbud til familier, der føder for tidligt.” Indtil udskrivelse er sundhedsplejersken i løbende kontakt med familien og Neonatalafdelingen. Der tilbydes hjemmebesøg snarest efter udskrivelsen. Besøgshyppigheden vurderes og aftales individuelt med familien.

  Problemstillinger som ofte drøftes er:

  • den afbrudte graviditet
  • det særlige efterfødselsforløb og en anderledes start på at blive en familie
  • komplikationer i.f.m. fødslen
  • tilknytningsproblemer
  • den ofte øgede sensitivitet
  • søvn og trivselsproblemer
  • forebyggelse af evt. senfølger etc.

  Kontaktpersoner:

  Sundhedsplejersker:
  Mette Stertzel
  Tlf. 25 45 00 71

  Gro-Anett Gyving
  Tlf. 30 68 54 76

  Lisbeth Scharla-Friis
  Tlf. 30 68 54 03

  Børneergoterapeuter:
  Birte Filstrup
  Tlf. 51 29 70 27
  Telefontid: tirsdag ml. kl. 9.00 og 10.00

  Helle Pedersen 
  Tlf. 21 72 17 24
  Telefontid: tirsdag ml. kl. 9.00-10.00

  Dagplejepædagog:
  Bente Lundstrøm
  Tlf. 55 88 70 83

  Pernille Lauridsen
  Tlf. 24 27 50 51

  Børnehaven Birkehegnet:
  Dorte Jensen
  Tlf. 55 88 71 80 / 21 44 63 29

  Sygeplejersker:
  Dorte Steen Hansen og
  Vibeke Kyndesen
  Neonatalafdelingen
  Tlf: 58 55 34 35

  Vejledning til adoptivfamilier

  Råd og Vejledning

  Adoptivforældre gør sig nogle særlige tanker, og adoptivbarnet har særlige historier med sig, når de bliver en familie.

  Dette kan dels påvirke:

  • Den tid det tager barn og forældre at lære hinanden at kende
  • Forældrenes mulighed for at forstå barnets behov, reaktioner og signaler
  • Barnets evne og tempo for tilpasning til noget nyt (familien, sproget, kulturen)
  • Barnets udvikling (følelsesmæssigt, socialt, motorisk og sprogligt).

  Det er normale erfaringer for adoptivfamilier, men de kan være svære at dele med andre (f.eks. familien, venner).
  Vi vil derfor gerne tilbyde jer råd og vejledning, i forhold til ovenstående områder, og gerne allerede før I henter jeres barn.

  Læs mere om adoption

  Hvem er vi?

  • 2 sundhedsplejersker der kan vejlede om barnets generelle udvikling, kost og trivsel
  • 2 psykolog der kan vejlede om tilknytning og følelsesmæssig udvikling
  • 2 børneergoterapeuter der kan vejlede om barnets udvikling indenfor motorik, sanser og leg
  • 1 talepædagog der kan vejlede om kommunikation mellem barn og forældre, og om barnets sproglige udvikling.

  Sådan kontakter du os

  Sundhedsplejerske Laila Mortensen
  Telefon. 5152 3408
  E-mail: lamor@naestved.dk

  Sundhedsplejerske Lisbeth Scharla-Friis
  Telefon: 3068 5403
  E-mail: lissn@naestved.dk

  Børneergoterapeut Birte Filstrup
  Telefon: 5129 7027
  E-mail: birfi@naestved.dk

  Børneergoterapeut Connie Overgaard
  Telefon: 5129 7027 
  E-mail: cohan@naestved.dk

  Der er altid mulighed for en uforpligtende samtale, råd eller vejledning.

  Trivselsskema

  Få den bedste start med jeres nyfødte baby og undgå genindlæggelse.

  Trivselsskemaet udleveres hos jordemoderen omkring uge 29, hvor der bl.a. tales om amning.

  På fødegangen og barselsgangen vejleder personalet de nybagte forældre ud fra Trivselsskemaet, og når familiens sundhedsplejerske kommer på barselsbesøg 3.-5. dag efter fødslen, anvendes Trivselsskemaet også.

  Kort om Trivselsskemaet:

  • Jeres nyfødte baby har behov for mad, bleskift, ro og hud mod hud kontakt til både mor og far
  • Det er en fælles forældreopgave at opfylde babys behov, også i forhold til amning hvor fars støtte er vigtig
  • Amning mindst 8 gange i døgnet, giver en god start med jeres nyfødte baby og mindsker risikoen for genindlæggelse.

  Se trivselsskema her

  Sundhedsplejersketelefonen (Region Sjælland)

  Har du brug for at tale med en sundhedsplejerske weekend og helligdage, hvor din egen sundhedsplejerske holder fri, er du velkommen til at ringe til os.
  Telefon: 7022 7623
  Fredag, lørdag og søndag samt helligdage kl. 17.00-20.00