Skole

Folkeskoler

11. maj 2020 Skole

I Næstved Kommune er der 6 folkeskoler med 20 afdelinger og en ungdomsskole.

Dreng der sidder og skriver

Skolestart

10. maj 2020 Skole

Indskrivning til skolestart.

Bogreol på bibliotek

Ferieplaner

09. maj 2020 Skole

I et skoleår er der normalt 200 skoledage og 165 ferie- og fridage. Et skoleår varer fra sommerferie til sommerferie. Sommerferien starter altid den sidste lørdag i juni.

Gule blomster

Til og fra skole

08. maj 2020 Skole

Næstved Kommune yder fri befordring til folkeskoleelever efter fastlagte afstandskriterier.

Elever ved en skolebus

SFO

08. maj 2020 Skole

SFO I er for børn på 0.-3. klassetrin. SFO II er for børn på 4.-6. klassetrin. Der er SFO I og SFO II på alle skoler

Handleplan for læsning

07. maj 2020 Skole

Næstved Kommunes handleplan for læseindsatsen tager udgangspunkt i såvel national lovgivning som de politikker og prioriteringer, der er udarbejdede i Næstved Kommune. Næstved Kommune ønsker med denne handleplan at skabe rammer og betingelser for en indsats, der giver alle børn mulighed for at tilegne sig et læsestandpunkt, der sætter barnet i stand til at indgå i et moderne, demokratisk samfund.

En stak farverige bøger

Tosprogede børn og unge

06. maj 2020 Skole

Tosprogede børn i førskolealderen henvises til et alment dagtilbud, mens nyankomne børn i skolealderen typisk henvises til en modtageklasse. Det er sprogkonsulenten på skoleområdet der, ved et møde med familien, visiterer til hhv. dagtilbud og skole.

Elever der sidder i en modtageklasse, reol med bøger

Åben Skole i Næstved Kommune

05. maj 2020 Skole

Åben Skole er en integreret del af den længere og mere varierede skoledag. Her kan man inddrage nye læringsrum – skolegården, naturen, hallen, museet – og tilbyde eleverne en anden måde at lære på. Mange har gjort det før – men nu er der øget fokus på elevernes trivsel og læring gennem målstyret undervisning.