Gå til hovedindhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Næstved Kommune yder lån til Ejendomsskatter (grundskyld) og tilslutning til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt til fx vand, naturgas, fjernvarme og kloak.

Indhold

  Du kan søge lån til betaling af ejendomsskat i ejerbolig i henhold til "Lov om lån til betaling af ejendomsskatter".

  - Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark.
  - Har nået folkepensionsalderen.
  - Eller modtage social pension.
  - Eller modtage delpension
  - Eller modtage efterløn.

  Som sikkerhed for lånet vil kommunen sørge for, at der bliver tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i ejerboligen inden for den offentlige vurdering.

  Du vil hvert år inden den 15. marts modtage en opgørelse over det du skylder den 31. december året i forvejen.

  Lånet bliver forrentet med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit på alle udestående realkreditobligationer af de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Ved salg af ejerboligen bliver lånet indfriet.

  Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde her: 

  Gå til blanketten Lån til betaling af ejendomsskatter
  Blanketten kan benyttes med eller uden NemID.

  Har du problemer, kan du kontakte os på telefon 5588 6049

  Det Byrådet har besluttet i henhold til "Lov om lån til betaling af ejendomsskatter" kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Link til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

  Administrationsgrundlag: Lån til betaling af ejendomsskatter underskudshandel
  (Handel af fast ejendom, hvor frit salg ikke sikrer indfrielse af kommunens tinglyste pant)

  Læs hele administrationsgrundlaget, som er godkendt i Økonomiudvalget, på dette link

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)