Gå til hovedindhold

Præmiering af god arkitektur

Kender du et byggeri, en plads eller en park i Næstved Kommune, som tilfører et område arkitektonisk kvalitet? Hjælp kommunen med at udpege det.

Hus på Fredskovvej

Indhold

  Med ”Præmiering af God Arkitektur” vil kommunen aktivt medvirke til en øget opmærksomhed og interesse for den arkitektoniske kvalitet både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Målet er at hylde borgere og bygherrer for deres prioritering af kvalitet i byggeriet, hylde arkitekter for deres arbejde samt give inspiration til fremtidige byggeprojekter og bygningsbevaringer i Næstved Kommune.

  Gennem præmieringen rettes fokus på:

  • Moderne byggeri og anlæg (Arkitekturprisen)
  • Bygningsbevaring (Bygningsbevaringsprisen)

  Arkitekturprisen

  Der uddeles én pris i Næstved Kommune og én pris i Næstved by. Priserne gives til projekter, der ligger inden for nybyggeri, om- og tilbygninger til eksisterende bygninger eller by- og landskabsrum

  Præmieringen sker på forudsætning af følgende:

  • At byggeriet/anlægget besidder særlige arkitektoniske kvaliteter
  • At byggeriet/anlægget bidrager positivt til bymiljøer eller landskaber
  • At byggeriet/anlægget bidrager til arkitektonisk nytænkning

  Bygningsbevaringsprisen

  Der uddeles én pris i Næstved Kommune og én pris i Næstved by inden for restaurering. Priserne gives til projekter, der ligger inden for restaureringer af fredede bygninger, restaureringer af bevaringsværdige bygninger og restaureringer af andre bygninger opført før 1960

  Præmieringen sker på forudsætning af følgende:

  • At restaureringen er udført i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og håndværksmæssige udførelse
  • At restaureringen er udført i et nutidigt formsprog, der bidrager til at fremhæve særlige bygningskulturelle kvaliteter
  • At restaureringen bidrager positivt til bymiljøer eller landskaber

  Indsendelse af forslag

  Kommunen efterlyser dit bud på byggerier eller anlæg, der fortjener dette års pris. Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan derfor bidrage med forslag til præmieringen af god arkitektur.
  Du skal fremsende et par linjer om byggeriet, en adresse og et foto, så vi er sikre på, hvilken bygning du synes fortjener årets pris.

  Forslagene skal være Næstved Kommune i hænde senest den 30. maj 2022 og skal sendes til byplan@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, att. Team Plan og Geodata. Brev eller mail mærkes venligst med 'Præmiering af God Arkitektur 2022'.

  Fejring af god arkitektur

  ”Præmiering af God Arkitektur – Næstved Kommune og By” fejres i forbindelse med Arkitekturens Internationale Dag, der afholdes den første mandag i oktober hvert år.

  Præmieringen finder i år sted den 3. oktober 2022 ved en reception på Rønnebæksholm med deltagelse af ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere, kommunens arkitekter, borgere og presse.

  Her kan du se billeder af tidligere vinder:

  Forrige Næste

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)