Gå til hovedindhold

Nabovarme - fælles mindre varmeanlæg

Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området med varme og varmt brugsvand fra et centralt sted. Her kan du få inspiration til, hvordan du og dine naboer gør, hvis I vil gå sammen om en mindre, fælles varmeløsning.

Rækkehustage

Indhold

  Pulje til nabovarme

  Med puljen "nabovarme" kan du og dine naboer sammen søge om rådgivning til en fælles varmeløsning i mindre skala. Udover det hjælper jer som bygningsejerne godt på vej, så er puljen med til at realisere varmeplanens mål om, at den individuelle opvarmning er 90% CO2 neutral i 2030 gennem en udskiftning af olie- og gasfyr.

  Puljen er åben fra den 6. marts 2023 og så længe midler haves. 

  Vi har indgået en rådgivningsaftale med Sustain Solutions. Med puljemidlerne kan I søge om rådgivning til:

  • Teknisk analyse af en egnet varmeløsning i jeres boligområde
  • Økonomisk oveblik: beregning af brugerøkonomi for en given teknisk løsning, rådgivning om finansieringsmodeller og hvordan afregningen mellem flere kan foregå.
  • Rådgivning om proces og organisering af varmelaug og energifællesskaber

  OBS. Der gives hverken helt eller delvist tilskud til indkøb af varmeanlæg eller installationsarbejder. 

  I tildeles et antal rådgivningstimer svarende til det som opgaven kan løses for.

  I er berettiget til puljemidler, når følgende kriterier er opfyldt:

  • Den fælles varmeløsning som minimum forsyner 10 boliger/boligenheder (helårsbeboelse). 
  • Boligerne ligger udenfor de områder, der i Varmeplan 2022-2030 er udlagt til fjernvarmepotentiale eller allerede har godkendt fjernvarme. Se områderne i det digitale varmeplanskort her (åbner ny side).
  • Boligernes eksisterende varmekilde er naturgas og/eller olie.
  • Den samlede forventede anlægseffekt er mindre end 0,25 MW (da det er grænsen for, hvornår et varmeprojekt er kollektiv varmeforsyning og derfor skal godkendes efter varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. 0,25 MW svarer til ca. 50 nybyggede eller ca. 25 eksisterende boliger på 130 m2.
  • Løsningen skal være baseret på grøn og bæredygtig varme, som ikke omfatter træpillefyr og anden biomasse.

  En ansøgning bliver behandlet efter først-til-mølle princippet fra det øjeblik, hvor ansøgningen er fuldt oplyst.

  Alle grupper af borgere kan søge, så længe kriterierne er opfyldt. I kan f.eks. være en grundejerforening, rækkehusområde eller en villavej, der ønsker at gå sammen. Boliger skal være helårsbeboelse.

  Ansøgningsskemaet udfyldes digitalt ved at logge ind med MitID. Det er muligt at gemme ansøgningsskemaet og vende tilbage på et senere tidspunkt for at færdiggøre den. 

  Før I kan indsende ansøgningen, kræver det en smule forarbejde fra jer og at I tager kontakt til jeres naboer. Ansøgningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger:

  • Kontaktpersonens oplysninger 
  • Projekttitel
  • Projektbeskrivelse (hvad går projektet ud på og hvorfor I søger rådgivning)
  • Oplysninger på alle medansøgere og boliger: navn, adresse, kontaktinformation, opvarmningsform og årligt varmeforbrug

  Hvis rådgivningen er en del af et større projekt som I allerede har igangsat, så skal det fremgå af ansøgningen. Det skal også være tydeligt, hvad I søger om rådgivning til fra denne pulje.

  Gå til det digitale ansøgningsskema her - (åbner ny side).

  Obs! Ansøgningen indgår først i først-til-mølle princippet fra det øjeblik, hvor ansøgningen er fuldt oplyst.

  Når I har sendt ansøgningen modtager kontaktpersonen en kvittering. 

  Ansøgningen bliver gennemgået for, om den lever op til kriterierne og om den er fyldestgørende. Hvis der mangler oplysninger, bliver I kontaktet. Hvis I har rettelser eller tilføjelser til ansøgningen, så kontakt os på varme@naestved.dk eller tlf. 5588 6007.

  Rådgivningsmidlerne bliver tildelt efter først-til-mølle princippet fra det øjeblik, hvor ansøgningen er fuldt oplyst.

  I vil modtage et tilsagn eller afslag på mail indenfor 16 dage. Tilsagnsskrivelsen indeholder et projektnummer, som I skal bruge, når I henvender jer til Næstved Kommune om projektet.

  Hvis I får afslag, følger der en begrundelse med. I kan vælge at justere projektet og sende en ny ansøgning.

  Hvis I får tilsagn, inviteres I til et digitalt opstartsmøde i Teams samme med kommune og rådgiver, hvor opgavens omfang afklares nærmere. Herefter tildeles I et antal rådgivningstimer og rådgiveren går i gang med opgaven.

  Afslutningsvist modtager I en rapport og inviteres til et digitalt præsentationsmøde i Teams.

  Med tilsagnet accepterer I, at:

  • Næstved Kommune og rådgiver må kontakte jer i forløbet
  • deltage i en evaluering
  • dele jeres erfaringer og resultater på en workshop, der forventes afholdt i 4. kvartal 2023

  Næstved Kommune er ikke økonomisk ansvarlig, og har ret til at afvise betaling af rådgiveren, for opgaver der er sat i gang uden tilsagn, for timeforbrug ud over det aftalte eller for brug af midlerne til andre formål end dem, der er beskrevet i tilsagnsskrivelsen.

  Billede med et glaskrus fyldt med mønter og grøn plante på toppen.

  Inspiration til nabovarme

  Hvis boligerne i dit område er bygget i samme periode, så er der god chance for, at du og dine naboers olie- eller naturgasfyr er udskiftningsklar på samme tid. Har I ikke mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet, kan I overveje at gå sammen om et varmeanlæg. Er du boligejer, kan du kontakte ejer-, andels- eller grundejerforeningen, og bor du til leje, kan det også være boligselskaber, der administrerer ejendommen, som du kan kontakte.

  Find inspiration til en fælles varmeløsning:

  Vær opmærksom på, at varmeprojekter med anlæg på 0,25 kW eller mere er kollektiv forsyning, og så skal bygherrer/fjernvarmeselskab udarbejde et projektforslag efter projektbekendtgørelsen, som skal behandles og godkendes af kommunen. Læs mere her og se hvordan processen for kollektive varmeforsyningsprojekter forløber.

  Andre relevante artikler