Gå til hovedindhold

Udbud af Stenlængegården, Stenlængegårdens Kvarter 150, Næstved

Stenlængegården er nu i udbud via EDC Erhverv. Stenlængegården er beliggende i det nye boligområde Stenlængegård.

Foto af stenlængegården - EDC Erhverv

Indhold

    Parcellen, der er beliggende Stenlængegårdens Kvarter 150 (tidl. Østre Ringvej 86) (matr.nr. 9cg, Holsted By, Herlufsholm), har et areal på 7.342 m2.

    Parcellen indeholder den firlængede gård Stenlængegård, hvor stuehuset ifølge BBR er opført i 1832 og længerne i 1935. Den samlede bygningsmasse udgør ca. 1.482 m2, der er registreret til erhvervsformål. Ejendommen har sin egen vandboring og afleder spildevandet til trixtank. Bygningerne er opvarmet med naturgas.

    Bygningerne er registreret med middel bevaringsværdi.

    Lokalplanen forudsætter, at bygningssættet Stenlængegård i videst muligt omfang bevares og omdannes til boliger. Kan dette ikke lade sig gøre, skal en ny bebyggelse opføres, så strukturen af det eksisterende byggeri bevares. Herudover udlægger lokalplanen byggefelter til supplerende nyt byggeri på storparcellen.

    Relevante artikler