Skip to main content

Ejendomme til salg

Kommunale ejendomme der ikke længere skal bruges af Næstved Kommune

Ejendomme

Udbud af ejendommene Toldbodgade 19 og Skellet 13 i Næstved

Ejendommene Toldbodgade 19 og Skellet 13 har tidligere været benyttet til kommunale formål i form af plejehjem, misbrugsrådgivning, mobil sygepleje og varmestue med tilhørende haveareal, men udbydes nu samlet til salg med henblik på projektudvikling (erhverv).

Ejendommen på Toldbodgade 19 er på 700 m2 og består af en rødstensbygning fra 1946 med et samlet etageareal på 915 m2. Bygningen indeholder ifølge BBR-registreret 33 værelser, 6 toiletter og 3 baderum. Der er desuden en mindre garagebygning på 23 m2. Skellet 13 er et grønt areal på 703 m2.

Ejendommene er udbudt til en samlet vejledende salgspris på 3.950.000 kr. inkl. moms og sælges gennem EDC Erhverv.

Udbudsmateriale, købstilbudsblanket mv. findes på EDC's hjemmeside.

Ejendommen sælges til den køber, der er højestbydende ved udbudsfristens udløb kl. 12.00 den 6. december 2020 (4 uger efter første annoncering inklusiv helligdage).

Næstved Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejledende pris og er berettiget til eventuelt at forkaste alle købstilbud.

Købstilbuddet skal afleveres i lukket kuvert - mærket - "KØBSTILBUD" til Erhvervsmægler Michael Kristiansen, EDC Erhverv Poul Erik Bech, Ringstedgade 28, 4700 Næstved.

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift eller fuldmagt forevises for kommunen samtidigt med modtagelse af købstilbud. Tilbudsgiver skal oplyse nærmere om sin egen organisationsform og evt. tilknyttet koncern, herunder navn og adresse på ansvarlige indehavere af tilbudsgivende virksomhed. Tegningsudskriften må ikke være over 3 måneder gammel.

Købstilbud skal være ledsaget af bankerklæring eller bankgaranti som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at tage stilling til det afgivne tilbud.

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil sælgers stillingtagen til købstilbuddet, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af den 24/6 2011 (Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige. Accept eller afslag kan forventes indenfor 4 måneder efter kommunens modtagelse af købstilbuddet.

Forrige Næste

Kontakt

Center for Politik og Udvikling - Jura

Telefon: 5588 5030

Send digital post (kræver NemID)

Relevante artikler