Skip to main content

Parcelhusgrund - Stenlængevej 1, 4700 Næstved

Ud af parcelhusgrund på Stenlængevej. Grunden er beliggende tæt ved Ellebækskolen i Kalbyriskvarteret.

Billede taget af Stenlængevej 1 i Næstved

Indhold

  Grunden er beliggende på hjørnet af Kalbyrisvej og Stenlængevej (adgangsvej til Ellebækskolens boldbaner mv.).

  Grunden er på 929 m2 og er klar til overtagelse.

  Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige nøjagtigt hvordan vejen kommer til at forløbe ved kolonihavevejen, er der udlagt et areal med en bredde på 1,50 m. fra det nye vejskel mod Kalbyrisvej og ind på matr.nr. nr. 8gc Holsted by, Herlufsholm (se kortrids under salgsoplysninger).

  Der er lavet et forslag til kolonihavens vejforløb, som kan ses på Informationer på kort på Næstved Kommunes hjemmeside.

  Den fremtidige bebyggelse på matr.nr. 8gc skal opføres med minimum 2,50 m. fra det nævnte deklarationsareal, altså minimum 4 m fra det nye skel mod Kalbyrisvej.

  Såfremt Næstved Kommune måtte have behov for deklarationsarealet i forbindelse med anlæggelse af ovennævnte vej, ydes der alene en engangserstatning for grundværdien på 5.000 kr.

  Tilbudsgivning og salgspris

  Grunden sælges med en vejledende udbudspris på 650.000 kr.

  Grunden udbydes på sædvanlige vilkår med 2 års byggepligt samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  Indsend købstilbud til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved eller på mail grundsalg@naestved.dk.

  Købstilbudsblanket

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling - Jura

  Telefon: 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)