Gå til hovedindhold

Parcelhusgrund - Tåstrupvej 10 i Hyllinge, 4700 Næstved

Udbud af parcelhusgrund i Hyllinge

Billede af Tåstrupvej 10 i Hyllinge

Indhold

  Grunden er på 1.416 m2, og den ligger i et nyere udstykningsområde.

  Tilbudsgivning og salgspris

  Grunden udbydes til en mindstepris på 140.000 kr. (incl. moms og tilslutningsafgifter).

  Grunden sælges med byggepligt indenfor 2 år efter overtagelsen. Grunden kan ikke videresælges ubebygget.

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du anvende købstilbudsblanketten. Købstilbudsblanketten udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.


  Byrådet forbeholder sig at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler