Skip to main content

Boligområdet - Eskeskoven - Næstved Nord -UDSOLGT

Udbud af parcelhusgrunde på Eskeskoven. Eskeskoven er den 3. etape af parcelhusgrund på De Lodne Højder i Næstved Nord.

Luftfoto over Eskeskoven april 2020

Så er Eskeskoven udsolgt.

Info til nye købere på Eskeskoven

Der er fjernet en lille skovbevoksning ved Eskeskoven 16 og 18. Der bliver genplantet nogle træer i løbet af efterår/vinter 20/21. Bevoksningen vil dog ikke blive lige så tæt som den var før.

Der er udarbejdet en ny koteplan efter endt byggemodning i starten af september 2018 ved opmåling med drone. Se under salgsoplysninger vedr. Eskeskoven.

Vejanlæg herunder kantsten er udført tilfredsstillende, og evt. påkørselsskader på kantsten på solgte grunde skal oprettes af køber af den pågældende grund. Det er derfor vigtigt, at kantsten skal sikres og beskyttes både ved geotekniske undersøgelser og under husbyggeri. Se infoskrivelse til grundejerne på Eskeskoven.

Det skal oplyses, at der er tinglyst en deklaration vedr. regnvandsledning på Eskeskoven 16.  Regnvandsledningen skal ligge i en afstand af 2 meter fra skel ind imod Eskeskoven 14. Så der må ikke bygges i en afstand af 4 meter fra skelgrænsen. Se deklaration samt tinglysningsrids.

Der er lavet en omlægning af elkabel vedr. Eskeskoven 52, delnr. 50. Se tinglysningrids.

Der er godt gang i byggeriet på Eskeskoven. Se fotos herunder.

Forrige Næste

Salgspriser

Salgsprisen incl. moms er 625.000 kr. pr. grund, dog er prisen på grunde op imod støjvolden 550.000 kr.

Salgsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag til Dansk Gas Distribution (gas).

Tilbudsgivning

Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du anvende købstilbudsblanketten. Der skal indsendes et købstilbud pr. grund, såfremt du ønsker at købe mere end én. Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

Købstilbud udfyldes og sendes digitalt. Købstilbud kan også sendes som brev.

Kuverten mærkes "købstilbud" og sendes til:

EDC Poul Erik Bech / Brimer & Krag, Ringstedgade 28, 4700 Næstved eller  Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Prisgaranti

Såfremt kommunen vælger at nedsætte mindsteprisen for salgsområdet (grunde byggemodnet samtidigt, i samme bydel, og indenfor samme priskategori), refunderes prisforskellen til køber. Krav om refusion skal være fremsat indenfor 5 måneder efter datoen for accept af dette købstilbud. Der er i begge etaper to priskategorier.

Markedsføring

Der er indgået samarbejde vedr. markedsføring af grundene med EDC Poul Erik Bech / Brimer & Krag, Ringstedgade 28, 4700 Næstved v/ejendomsmægler Nicky Rud - tlf. 58 58 79 32, mobil 21 79 15 58, rud@edc.dk

Kort over ledige grunde

Relevante artikler