Skip to main content

Boligområdet - Kærsagrene - Næstved Nord

Udbud af parcelhusgrunde på Kærsagrene. Kærsagrene er den 4. etape med parcelhusgrunde på De Lodne Højder i Næstved Nord. OBS. Der er nu kun en grund tilbage - nr. 45.

Dronebillede fra Kærsagrene

Indhold

  Området ved Kærsagrene ligger i et nyere boligområde i Næstved, tæt ved skole og gode indkøbsmuligheder ved Næstved Storcenter.

  Det skal oplyses, at det er ikke muligt at reservere grunde.

  Der er tidligere taget luftfotos i 2019 i 360 grader udover Eskeskoven og Ræveagrene.

  Vi har nu fået taget nye fotos, og som det kan ses nedenfor, så er der godt gang i byggeriet på Kærsagrene samt Eskeskoven.

  Forrige Næste

  Salgspriser

  Salgsprisen er 650.000 kr. pr. grund, dog er prisen på grunde op imod støjvolden 600.000 kr.

  Salgsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag til Dansk Gas Distribution (gas).

  Tilbudsgivning

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du anvende købstilbudsblanketten. Der skal indsendes et købstilbud pr. grund, såfremt du ønsker at købe mere end én. Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Vedr. støjvold og dige ud for grundene 47 - 65.

  Vedr. grunde mod syd - nr. 47 - 65, så er der her en udtalelse vedr. dige og beplantning ved støjvolden. Støjvolden som på sigt bliver lavet kommer til at ligge inde på området bagved grundene, men den ligger udenfor Kærsagrenes lokalplanområde. Den kommer til at høre under lokalplan 080 for erhvervsområdet.  
  Tværprofil på støjvolden.

  Prisgaranti

  Såfremt kommunen vælger at nedsætte mindsteprisen for salgsområdet (grunde byggemodnet samtidigt, i samme bydel, og indenfor samme priskategori), refunderes prisforskellen til køber. Krav om refusion skal være fremsat indenfor 5 måneder efter datoen for accept af dette købstilbud. Der er i begge etaper to priskategorier.

  Info vedr. deklarationer og oversigtsplaner

  Der er tinglyst tre deklarationer på grundene vedr. eksempelvis grundejerforening, byggepligt, kloak og dræn. Se under salgsoplysninger vedr. Kærsagrene.

  Oversigtsplan for regn- og spildevandsanlæg angiver projekterede koter. Der tages forbehold for ændringer i udførelsesfasen, se også faktablad for salgsvilkår.

  Oversigtsplan for projekterede forhold angiver koter på eksisterende terræn. Dette er på baggrund af tilgængelige højdekurver, hvorfor der tages forbehold for nøjagtigheden heraf. Videre planlægning og projektering skal ske på særskilt opmåling, der forestås af grundkøber.

  Kort over ledige grunde

  Åben kort i større version