Skip to main content

Boligområdet - Kvædevænget - Næstved syd

Kommende udbud af parcelhusgrunde på Kvædevænget i Næstved. Byggemodningen af grundene forventes færdig til overtagelse pr. 1. juni 2021. Udbud af alle boliggrundene forventes pr. 1. april 2021. Der er en udbudsfrist på 14 dage, så et salg af grundene først vil kunne ske fra medio april 2021.

Luftfoto med optegning af kommende boligområder i Kvædevænget

Indhold

  Med den nye omfartsvej, Ring Syd, og etablering af ny rundkørsel ved Vordingborgvej er der skabt mulighed for udvikling af et nyt bolig- og erhvervsområde i den sydlige del af Næstved by.

  Det nye boligområde får vejnavnet Kvædevænget. Det skal samtidig oplyses, at erhvervsgrundene langs Vordingborg får vejnavnet Ved Mejeriet.

  Området ligger på et landbrugsareal mellem boligområdet Æble- og Pærevænget og Vordingborgvej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af bolig- og erhvervsbebyggelse, som bebyggelse i 8,5 meters højde i op til 2 etager, og i boligområdet som en blanding af parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse.

  Der vil være mulighed for opførelse af ca. 40 parcelhuse og ca. 14 boliger til tæt-lav samt udstykning af 3-4 erhvervsgrunde.

  Grunde til tæt-lav byggeri udbydes som storparceller.

  Områdets anvendelse - Bilag 1 fra lokalplanen vedr. anvendelse.
  Delområde I - langs Vordingborgvej må kun anvendes til erhverv.
  Delområde II – støjafskærmning i form af jordvold.
  Delområde III – tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. Forventes udbudt som to storparceller.
  Delområde IV – Parcelhuse eller tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse.
  Parcelhusgrundene udstykkes i en minimum størrelse på 700 kvm. pr. grund.

  Link til udstykningsforslag fra april 2020.

  Deklaration - deklarationer vil blive udarbejdet vedr. byggepligt, tilbageskødning samt grundejerforening.

  Salgspriser

  Parcelhusgrundene forventes at blive sat til salg til en pris på 900 kr. pr. m2.

  Tilbudsgivning

  Det skal oplyses, at det ikke vil være muligt at reservere grunde.

  Salgsvilkår

  Salgsvilkår vil løbende blive lagt på hjemmesiden i takt med byggemodningen.

  Vedr. varmeforsyning kan det oplyses, at området er udlagt til individuel opvarmning.

  Bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi. Herved forstås individuelle varmepumper.
  Varmepumpen findes i to varianter

  1. Jordvarme - (vand til vand varmepumpe) her lægges slanger ned i jorden på matriklen og vandet føres, via en varmepumpe, ind til huset.
  2. Luft til vand - varmepumpen optager energi fra luften via varmepumpens udedel og fører energien, via en varmepumpe, ind til huset.