Parcelhusgrunde - Tåstrupvej 10 og 12, Hyllinge

Udbud af 2 store parcelhusgrunde i Hyllinge

21. jan 2020
Luftfoto fra webgis over parcellerne på Tåstrupvej 10 og 12 i Hyllinge

Indhold

  Grundene er på henholdsvis 1.413 m2 og 1.416 m2. Grundene ligger i et nyere udstykningsområde.

  Tilbudsgivning og salgspris

  Grundene udbydes uden mindstepris, men med en vejledende pris på 180.000 kr. incl. moms.

  Grundene sælges med byggepligt indenfor 2 år efter overtagelsen. Grundene kan ikke videresælges ubebygget.

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du anvende købstilbudsblanketten. Købstilbudsblanketten udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.


  Byrådet forbeholder sig at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling - Jura

  Telefon 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)