Gå til hovedindhold

Udbud af 3 unikt beliggende parceller i Næstved bymidte v. Rådmandshaven

En del af byggefelterne indenfor lokalplan 100 for Rådmandshaven (i delområde A ved Kindhestegade og Dania) udbydes nu til salg med henblik på projektudvikling.

Rådmandshaven - skitse fra lokalplan
 • Læs op

Indhold

  Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme (grundsalgsbekendtgørelsen).

  Parcellerne 1, 2 og 3 indenfor delområde A er usædvanligt godt beliggende med få minutters gang til kernen af Næstved bymidte med bl.a. torvedage på Axeltorv, kulturelle arrangementer i Grønnegade, brostenbelagte bygader samt kort afstand til togstation, dagligvarer- og specialforretninger.

  Fra parcellerne er der samtidig let adgang til et aktivt fritids-/ude-liv med bl.a. kajak-sejlads på Susåen og ”Hjertestien” i Herlufsholmskoven indenfor kort gåafstand.

  Med lokalplan 100 er det hensigten, at der skabes et nyt unikt byområde med mulighed for blandet erhverv- og boligbebyggelse, som sikrer grundlaget for, at bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter og styrker bevares, ligesom der fortsat skal være gode trafikale og parkeringsmæssige forhold.

  Delområde A ligger øst for vejen Rådmandshaven og består hovedsageligt af vejmatrikler med vej og parkering men også af en del mindre grunde med blandet bolig- og erhvervsfunktioner.

  Delområde A skal i henhold til lokalplan 100 fortsat vejbetjenes fra den eksisterende vej Rådmandshaven, som er en del af Næstved bys overordnede infrastruktur for både bil- og cykeltrafik. Vejen er i dag en ”2 + 1”-vej med et kørespor i nordgående retning og to kørespor i sydgående retning.

  Byggemodning

  Udbudte parceller er ikke byggemodnede.

  Parcellernes nuværende benyttelse er befæstede vej- og parkeringsarealer. Køber skal stå for alle byggemodnings- og anlægsarbejder samt afholde omkostningerne hertil i forbindelse med klargøring af byggefelterne.

  Deklarationer

  Deklarationer om byggepligt, tilbagekøbsret, grundejerforening og forbud mod videresalg
  Der vil inden overdragelse af arealerne blive tinglyst deklarationer om byggepligt og tilbagekøbsret for kommunen, grundejerforening samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  Tilbudsgivning

  Delområde A er inddelt i:
  Parcel 1: Del af byggefelt A1, ca. 867 m2
  Parcel 2: Delområde A2a og A2b, ca. 1.779 m2
  Parcel 3: Delområde A4, A5, A8 og dele af byggefelt A7, ca. 5.117 m2.

  Der kan bydes på:
  1) området bestående af parcel 1, 2 og 3 samlet, og/eller
  2) området bestående af parcel 2 og 3 samlet.

  Købstilbud skal fremsendes på købstilbudsblanket. Ved afgivelse af bud på både 1) og 2), skal begge købstilbudsblanketter udfyldes og indsendes.

  Tilbudsblanket - delområde A - byggefelt 1,2 og 3

  Tilbudsblanket - delområde A - byggefelt 2 og 3

  Udbudsmaterialet ligger under Udbudsmateriale i højre side.

  Salgspris

  Der skal i købstilbudsblanketten afgives en fast pris.

  Tilbudsprisen skal være angivet i danske kr. ekskl. moms. Den tilbudte pris skal ikke tillægges moms (momsfritaget).

  Den tilbudte pris skal afgives enten på én eller begge tilbudsblanketter. Næstved Kommune forbeholder sig retten til at antage enten et tilbud på parcel 1, 2 og 3 samlet eller parcel 2 og 3 samlet.

  Oplysninger om tilbudsgiver og projektbeskrivelse

  Købstilbuddet skal ledsages af oplysninger om tilbudsgiver samt en beskrivelse af projektet, herunder anlægsprocessen og tidsplanen herfor, en redegørelse for den påtænkte projektorganisation, der skal realisere projektet samt relevante referenceprojekter.

  Frist for afgivelse af købstilbud

  Næstved Kommune skal modtage tilbuddet senest den 7. maj 2021, kl. 12.00.

  Tilbuddet skal sendes skriftligt pr. e-mail til grundsalg@naestved.dk.
  E-mailen skal indeholde det samlede skriftlige tilbud og være angivet med “Udbud – Rådmandshaven” i emnefeltet.

  Næstved Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige.

  Spørgsmål til udbudsmaterialet

  Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt og sendes til grundsalg@naestved.dk. Se nærmere herom i udbudsvilkårene.

  Hvis nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom ved besvarelsen af de stillede spørgsmål. Spørgsmål og svar vil, i det omfang det af Næstved Kommune vurderes relevant, blive offentliggjort her på siden i anonymiseret form.

  Der kan abonneres på nyheder på denne hjemmeside ved at klikke på konvolut-ikonet under overskriften og det første billede.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020