Gå til hovedindhold

Udbud af storparceller på Fasanvej og Skyttemarksvej i Næstved

Udbud af to storparceller med attraktiv beliggenhed - fristen er udløbet

Indhold

  Oplysningspligt

  Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Næstved Kommunes datapolitik

  Storparcellerne ligger i Næstveds østlige bydel, som er en del af det tidligere kaserneområde.

  Fra området er der gode forbindelser til Ring Øst ligesom der går bybus til området. Afstand til Næstved Station og Næstved midtby ligger i cykelafstand, og området grænser samtidig op til masser af natur og mulighed for udendørsaktivet i Kalbyrisskoven.

  Lokalplanområdet er tæt knyttet til kasernens identitet og historie. Området er afgrænset af de gamle kasernebygninger, boligkvarter og det tidligere øvelsesterræn.

  Kaserneområdet er gennem de seneste år udviklet med blandet bolig og erhverv, herunder børnehave, plejehjem, lægeklinikker og Retten i Næstved. I den sydlige del af området er der siden 2021 etableret ca. 120 seniorvenlige boliger i Hermanhaven og Augusthaven.