Gå til hovedindhold

Hole in one for Sydsjællands Golfklub

Golfklubben i Mogenstrup fik søndag d. 11. september overrakt Næstved Kommunes Grønne Pris 2022. Sportsfiskerforeningen Fladså og Næstved Sportsdykkerklub blev også hædret. Læs mere om de tre vindere!

Indhold

  Søndag d. 11. september stod i naturens tegn. Hele dagen var der aktivitet i Rådmandshaven i Næstved hvor en række foreninger og Næstved Kommune afholdt Naturens Dag.

  Dagen blev rundet af med uddeling af Næstved Kommunes Grønne Pris, som sætter fokus på klima, miljø, natur og friluftsliv. Prisen uddeles til en borger, virksomhed eller organisation, som har gjort en særlig indsats.

  Priserne overrækkes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets formand Rune Kristensen og næstformand Helle Jessen.

  Et bedømmelsesudvalg har udvalgte tre særligt gode kandidater, som vinderen skulle findes iblandt. Kandidaterne har fokus på at forbedre naturen og vandmiljøet, samt at styrke friluftslivet. Desuden tager de ansvar for at udbrede viden om, hvordan vi passer på naturen og miljøet.

  De tre kandidater har hver i sær ydet en stor indsats, som du kan læse mere om nedenfor.

   

  Sydsjællands Golfklub (vinder)

  I Sydsjællands Golfklub er der mange former for birdies. På den årlige tur rundt i området for lokale og medlemmer, blev der spottet 39 forskellige fuglearter.

  Klubben har opsat 100 stærekasser, som hjælper med at bekæmpe stankelbenslarver. I år er 117 stære blevet ringmærket, hvilket forventeligt svarer til, at der er 300 stære i alt på banen. Der er også opsat 5 uglekasser. Der er flyttet natugler ind i to af kasserne og i en tredje kasse bor en tårnfalk.

  Klubben har også stor fokus på at pleje naturen. Hvis det er nødvendigt at fælde et træ, skal der altid plantes et nyt som erstatning. Væltede træer bliver så vidt muligt liggende til glæde for biodiversiteten, lige som der ligger gren- og bladbunker rundt om i området.

  Banen er blandt de første 20 golfbaner, som er udnævnt som ’Bivenlig Golfbane’. En lokal biavler har placeret sine bistader på klubbens areal. Og der er plantet 4 blomsterenge, som bierne kan summe rundt i.

  Der tages også hensyn til miljøet. Banen luges så vidt muligt manuelt og brug af sprøjtemidler holdes på et minimum. Dåser og flasker sorteres fra direkte ud på banen. Der arbejdes på at madaffald også sorteres fra ude på banen.

  Friluftslivet fylder også i klubben. Golf er jo i sig selv en friluftsaktivitet. Og samtidig er klubben i dialog med kommunen omkring at videreføre Trolleruten fra Mogenstrup og Præstø Fjord – i sikkerhed for vildfarende golfbolde.

   

  Sportsfiskerforeningen Fladså (2. plads)

  Foreningen gør meget for at sikre gode rammer for friluftslivet og gøre de unge interesseret i lystfiskeri. Foreningen deltager aktivt i Lystfiskeriets Dag, hvor de hvert år er med at gennemføre lystfiskerdage for børn og børnefamilier. I samarbejde med Fishing Zealand var klubben instruktører og hjælpere for over 100 personer som prøvede at fange en fisk i den fritlagte Suså midt i Næstved.

  Klubben hjælpe unge i gang med en sund friluftsinteresse. Det giver deltagerne et helt nyt forhold til naturen, når de har fanget deres første fisk.

  Godt lystfiskeri og god natur går hånd i hånd. Sportsfiskerforeningen gør en stor indsats for at forbedre naturen. I det forløbne år har foreningen, som en del af den såkaldte Grusbande, hjulpet med etablering af gydebanker til ørrederne. Senest i august ved Kohave Møllerende.

  Foreningen hjælper også med udsætning af ørredyngel, optælling af fisk og registrering vandløbenes tilstand.

   

  Næstved Sportsdykkerklub (3. plads)

  Miljøbevidstheden fylder meget i klubben. To gange om året hopper klubbens medlemmer i Susåen for at samle gamle flasker, skilte, nedløbsrør, cykler og andet skrald op af åen. Næste oprydning er d. 17. september 2022 som en del af World Clean Up Day. Forbipasserende opfordres til at give en hånd med. 

  Klubben har fokus på at tiltrække unge. Klubben har et snorkelhold som er med til at gøre børn og unge interesseret i dykning. Snorkelholdet får også mulighed for prøvedyk, hvor der blandt andet også bliver samlet affald. Klubben deltaget i arrangementer som ’Hop i havet’, Foreningernes Dag mv. for at vække de unges interesse.

  Dykning er en god friluftsaktivitet. Det seneste år er der uddannet 37 dykkere (certifikater), hvilket er det højeste antal i mange år. I uddannelsen har klubben fokus på helheden, herunder hvordan man passer på naturen.

  Klubben gør meget for at sikre sammenholdet med klubaftener og kommer afsted på dykkerture. Turene går ofte til Karrebæksminde/Vesterhave, men også rundt i landet. Samtidig er der blevet designet klubtøj, og synligheden på sociale medier er styrket.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)