Gå til hovedindhold

Kogning af drikkevand

Når din kommune eller Sundhedsstyrelsen har udstedt kogeanbefaling, så bør du, som forbruger, undersøge om det er udstedt til dit vandværk. Ved kogeanbefaling skal drikkevandet koges for at undgå bakterier.

Pige holder en finger under strålen fra vandhanen i køkkenet

Indhold

  Når kommunen har udstedt en kogeanbefaling til et vandværk, skal forbrugeren informeres om, at drikkevandet skal koges.

  Når der påvises E.coli bakterier eller tydeligt forhøjede indhold af de andre bakterier, drøfter Næstved Kommune sagen med Embedslægen (Sundhedsstyrelsen), herunder om særlige forhold skal tages hånd om, og om der er sygehuse, plejehjem, fødevarevirksomheder eller andre følsomme forbrugere, der forsynes af vandværket.

  Der udstedes herefter et påbud til vandværkets formand/driftsleder om at anbefale forbrugerne at koge vand til brug i husholdning, fødevareproduktion/-rengøring og lignende steder. Påbuddet vedlægges tit vejledningen "Kogning af drikkevand" med oplysning om, hvad forbrugerne i praksis skal gøre. Vandværkets ejer/bestyrelse skal orientere forbrugerne om, at det anbefales at koge vandet.

  Brevet indeholder normalt også krav om, at vandværket skal udarbejde og fremsende en handlingsplan til kommunen med henblik på at finde og fjerne årsagen til det forhøjede bakterieindhold i drikkevandet og dokumentere, at vandet igen overholder kvalitetskravene.

  Når årsagen er fundet og fjernet, og vandkvaliteten igen er acceptabel, ophæver kommunen kogeanbefalingen over for vandværkets ejer/bestyrelse. Ejeren af vandværket/bestyrelsen skal meddele forbrugeren, at kogeanbefalingen er ophævet.

  Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100°C i 2 minutter. Vandet skal således ”spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres eller dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

  En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Efter kogning afkøles vandet, før det eventuelt hældes på flasker. Undgå at bruge bløde plastflasker, der kan give vandet afsmag af plastik.

  Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 2 minutter. Disse maskiner kan derfor ikke bruges til at koge vand i.

  Du kan nedenfor læse mere om, hvilke formål og bemærkninger, der er til de forskellige områder, hvis du skal bruge forurenet vand:

  Madlavning: Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes ved kogningen. Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager – i stedet kan skylningen foretages med afkølet, kogt vand.

  Opvask: Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller genstande (indirekte kontaktsmitte). Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80 °C, kan anvende forurenet vand. Almindelige opvaskemaskiner når ikke op på denne temperatur og kan ikke bruges.

  Tøjvask: Til maskinvask ved temperatur på mindst 60 °C kan anvendes forurenet vand.

  Vanding: Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.

  Husk dog, at kogning kun kan nedbringe/fjerne mikroorganismer (bakterier, virus, parasitter), mens kogning ikke kan fjerne kemiske stoffer som fx nitrat og pesticider.

  Drikkevand undersøges rutinemæssigt for Coliforme bakterier, E.coli samt for kimtal ved 22 °C og kimtal ved 37 °C .

  Coliforme bakterier findes især i jord, støv og rådnende plantedele – samt i tarmkanalen hos både varmblodede og vekselvarme dyr, herunder mennesket.

  E.coli findes i tarmkanalen hos mennesker, fugle og varmblodede dyr. Disse bakterier er tegn på, at afføring har fundet vej til drikkevandet – dermed er der risiko for, at drikkevandet kan være smittefarligt.

  Kimtal ved 22 °C: Drikkevand indeholder næsten altid nogle få kim. Forhøjet kimtal skyldes som oftest enten forurening med overfladevand eller opformering af disse bakterier i vandværket, typisk i sandfiltret.

  Kimtal ved 37 °C: Bakterier, der kan vokse ved 37 °C, er "fremmede" for drikkevand og skyldes oftest en forurening. I store bygninger kan installationerne også medføre forhøjelse af dette kimtal.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relaterede sider