Gå til hovedindhold

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

I Næstved Kommune bekæmper vi ukrudt, men ikke alt ukrudt. Eksempelvis kan en natursti godt fremstå mere grøn, end man har været vant til. Men der er stadig steder, hvor det endnu giver mening at bekæmpe uønskede planter. Nogle steder bekæmper vi ukrudt for at sikre, at veje, stier og bygninger ikke bliver ødelagt. Andre steder for at værne om det æstetiske udtryk.

Indhold

  Sådan gør vi i Næstved Kommune

  På grusstier og andre løse belægninger benytter vi os af en mekanisk bekæmpelsesmetode. Det kan eksempelvis være en stiafretter, lugejern, fejning med stive børster, river mm.
  I bede er det typisk ved hjælp af luge- eller hakkejernet at bekæmpelsen udføres. Her foregår indsatsen under hensyn til de øvrige planter, som vi netop ønsker at beholde og skabe gode vækstbetingelser for.

  Langs kantsten, veje og faste belægninger foregår bekæmpelsen på to fronter. Ved at feje og suge stresser vi ukrudtsplanter og fjerner det støv, sten og grus, som planterne ellers kunne slå rod i.

  Der hvor planterne alligevel etablerer sig, anvender vi et miljøvenligt bekæmpelsesmiddel, som er baseret på naturligt forekommende stoffer. Dette middel nedvisner planten uden at dræbe den. Derfor skal vi også tilbage nogle gange, inden planten til sidst giver op.

  Hos Næstved Park & Vej bekæmper vi ukrudt mekanisk eller ved hjælp af et bekæmpelsesmiddel alt efter opgavens natur og omfang.

  Maskiner

  Hos Næstved Park & Vej benytter vi en sprøjtetraktor med spot sprøjte, som sprøjter med miljøvenlig ukrudtsmiddel. 
  Spotsprøjten er udstyret med grønkornskameraer der identificerer ukrudtsplanter og sørger for, at der kun bringes bekæmpelsesmiddel ud på planten.
  Vi følger den udvikling, der er i samfundet indenfor miljøvenlig drift og natursyn. Det betyder, at vi løbende ser på hvor, og med hvilken intensitet og metode, vi bekæmper ukrudt.

  Sprøjtetraktor m- spotsprøjte   Spotsprøjte   Spotsprøjte

   

  Vi benytter rygsprøjte under cykelstativer, i helleanlæg og lignende.

  Rygsprøjte

  Fejemaskine der kører langs kantsten, sikrer ikke alene den almindelige renholdelse men også reduktion i mængden af spirende planter og ukrudtsfrø.

  Fejemaskine

  Med vores stiafretter rettes belægningen samtidig med at ukrudtsplanter stresses.

  Stiafretter    Stiafretter2

  Der hvor vores maskiner ikke kan komme til, og hvor vi skal tage ekstra hensyn til bede og den øvrige natur, luger vi manuelt med skuffejern eller trækker planterne op af jorden med håndkraft.

  Manuel lugning    Manuel lugning

  Fakta om bekæmpelsesmidlet pelargonsyre

  Det aktive stof er pelargonsyre. Det er et naturligt forekommende aktivstof. Pelargonsyre ødelægger cellevægge og membraner på ukrudtets grønne dele og blade. Effekten ses i løbet af få timer – især i lunt vejr med gode vækstbetingelser.
  Midlet nedbrydes primært af jordbakterier, som findes i jorden. Midlet nedbrydes direkte til vand og CO2 uden andre restprodukter.

  Plargonsyre - plante

  Vi følger positivt den udvikling, der er i samfundet indenfor miljøvenlig drift og natursyn. Det betyder, at vi løbende ser på hvor, og med hvilken intensitet og metode vi bekæmper ukrudt.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Næstved Park og Vej

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler