Gå til hovedindhold

Hvordan stemmer jeg?

Du kan stemme på selve valgdagen, men du har også mulighed for at brevstemme inden valgdagen, såfremt du ikke har mulighed for at møde op på dit valgsted. Du får tilsendt et valgkort senest 5 dage før valgdagen.

Valgkort bliver lagt i postkasse

Indhold

  Nedenfor kan du finde praktisk information om hvordan du kan stemme. Det er en betingelse for at stemme, at du er optaget på valglisten.

  Hvordan får jeg mit valgkort?

  Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune med posten.

  På dit valgkort står der, dit navn og adresse, dit nummer på valglisten, hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen samt dag og tid for afstemningen.

  Hvis du ikke har mulighed for at møde op på et valgsted på afstemningsdagen, kan du også brevstemme.

  Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget mit valgkort 5 dage før valget?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget/afstemningen, skal du henvende dig til Borgerservice, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

  Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at det skal være et billedlegitimation.

  Hvordan brevstemmer jeg?

  Brevstemme i Borgerservice

  Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse til Næstved Bibliotek og Borgerservice i den betjente åbningstid.

  Du kan brevstemme på ethvert Borgerservicecenter i Danmark uanset bopæl fra den 5. oktober 2021. Sidste dag du kan brevstemme er fredag den 12. november 2021.

  Legitimation, f.eks. sundhedskort eller kørekort, skal forevises. Hvis valgkort er modtaget kan dette også bruges.

  Brevstemme i eget hjem

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen – kan du efter ansøgning få lov at afgive din stemme i dit eget hjem.

  Sådan gør du

  Ansøgningsskema kan ske på følgende måder:

  1. Udfyld skemaet digitalt ved at klikke på den orange boks (er endnu ikke muligt) ovenfor (kræver nemID), eller
  2. Hvis du modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp gennem Næstved Kommune, vil hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper som udgangspunkt medbringe ansøgningsskema – hvis ikke, så spørg efter det, eller
  3. Ring til Næstved Kommune på 5588 4000 – så sender vi et skema med posten.

  Et fysisk ansøgningsskema (pkt. 2 og 3 ovenfor) skal i udfyldt stand afleveres til enten hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper, eller sendes til:

  Næstved Bibliotek & Borgerservice Kvægtorvet 4-6 4700 Næstved.

  Ansøgningsskema kan tidligst afleveres/indsendes 3 uger før afstemningsdagen, dvs.  fra tirsdag den 26. oktober 2021.

  Næstved Kommune skal have modtaget ansøgningsskemaet senest kl. 18, tolv dage før valgdagen, dvs. torsdag den 4. november 2021. Hvis tolv dage før afstemningsdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive anmodning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12.

  Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive behandlet. Når Næstved Kommune har behandlet ansøgningerne, vil du enten pr. telefon eller brev modtage besked om, hvornår du vil modtage besøg af 2 tilforordnede, der vil hjælpe med afgivelse af brevstemme. Besøgene vil foregå i de sidste 14 dage op til afstemningsdagen.

  Hvis du har brevstemt inden valgdagen

  Hvis du allerede inden valget har brevstemt, og brevstemmen inden valget er taget i betragtning, det vil sige valgbestyrelsen ved gennemgangen af brevstemmesedlerne har konstateret, at brevstemmen er korrekt håndteret og derfor skal tælle med ved opgørelsen af valget, kan du ikke stemme igen på valgdagen.

  Når valgbestyrelsen inden valget gennemgår alle de afgivne brevstemmer og blandt andet beslutter, om de kan tages i betragtning, krydses de vælgere af på valglisten, der har afgivet brevstemmer, der kan tages i betragtning. Du vil derfor ikke længere stå på valglisten, hvis du møder op på valgdagen for at stemme og vil derfor heller ikke få udleveret en stemmeseddel.

  Hvordan stemmer jeg på valgdagen?

  For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort.

  Valgstedets åbningstid

  For afstemninger, der finder sted på hverdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 8-20, og for afstemninger, der finder sted på lørdage, søndage og andre helligdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 9-20.

  Medbring dit valgkort

  Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valgsekretæren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, eventuelt billedlegitimation.

  Optagelse på valglisten

  For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

  Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende.

  Det kan fx være fordi du

  • er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed,
  • arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet,
  • er studerende,
  • opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

  Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler