Gå til hovedindhold

Hvordan stemmer jeg før og på valgdagen?

Du kan stemme på selve valgdagen med dit valgkort, som du modtager senest 5 dage før. Hvis du ikke har mulighed for at møde op på dit valgsted på selve valgdagen, kan du brevstemme. Læs mere her på siden.

Valgkort bliver lagt i postkasse

Indhold

  Nedenfor kan du finde praktisk information om hvordan du kan stemme. Det er en betingelse for at stemme, at du er optaget på valglisten.

  Hvis du er testet positiv for corona, er i isolation eller har symptomer på corona på valgdagen, kan du stadig møde op og stemme.

  Du kan stemme direkte fra din bil, og vi opfordrer til, at du bliver siddende bilen.

  Når du ankommer i bil, skal du ringe til en tilforordnet på valgstedet. Du får telefonnummeret på den tilforordnede ved at ringe til Næstved Kommunes valgsekretariat på telefonnummer: 5588 5090.

  Hvis du ikke har bil, skal du også ringe til valgsekretariatet på ovenstående telefonnummer. De kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig på det specifikke valgsted.

  Vi opfordrer til, at du bærer mundbind/visir og er særligt opmærksom på at holde fysisk afstand. Det er også en god idé at medbringe eget skriveredskab.

  Som udgangspunkt skal man som coronasmittet følge de retningslinjer, som man har fået at vide af smitteopsporingen.

  I forbindelse med afvikling af valgdagen følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at forebygge smitte med covid-19.

  Særlige coronatiltag ved dette valg:

  • Der er håndsprit til rådighed på alle valgsteder
  • Du får udleveret en rengjort blyant sammen med din stemmeseddel. Du må også tage din egen blyant eller kuglepen med, når blot skriftfarve eller skrifttykkelse er sædvanlig sammenlignet med almindelige skriveredskaber
  • Der er plexiglas mellem dig og de tilforordnede, når du får udleveret din stemmeseddel
  • Vi sørger for god afstand mellem dig og de andre vælgere
  • Vi sørger for, at overflader og kontaktpunkter jævnligt bliver sprittet af
  • Vi sørger for, at der jævnligt bliver luftet ud
  • Du kan som sædvanligt vælge at stemme fra din bil. Ved indgangen til valgstedet forefindes telefonnummer til valgsekretariatet på valgstedet, som du kontakter, hvis du ønsker at stemme fra din bil
  • Du kan også få udleveret mundbind
  • Sidst men ikke mindst får du også udleveret et indpakket valg-bolsje sammen med din stemmeseddel

  Mandag den 4. oktober 2021 eller snarest derefter bekendtgør byrådet her på siden og ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, de godkendte kandidatlister, herunder listernes bogstavbetegnelse, kandidaternes navne samt anmeldte listeforbund og valgforbund. Det gælder både byrådsvalget, regionsrådsvalget og Ældrerådsvalget.

  Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune med posten.

  På dit valgkort står der, dit navn og adresse, dit nummer på valglisten, hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen samt dag og tid for afstemningen.

  Hvis du ikke har mulighed for at møde op på et valgsted på afstemningsdagen, kan du også brevstemme. 

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget/afstemningen, skal du henvende dig til Borgerservice, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

  Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at det skal være et billedlegitimation.

  Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen end det, vælgeren er tilknyttet i forhold til valglisten. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt, skal kommunalbestyrelsen imødekomme vælgerens ansøgning.

  Hjælpemidler til stemmeafgivningen på valgstedet

  På afstemningsstedet Herlufsholmhallen forefindes følgende særlige hjælpemidler:

  • Hæve-/sænkebord
  • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

  På alle afstemningssteder forefindes i øvrigt følgende hjælpemidler:

  • Sort pen (en sort tusch)
  • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
  • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)

  Spørg gerne efter hjælpemidler, når du møder på valgstedet.

  Se i øvrigt folder udgivet af indenrigs- og boligministeriet

  Ansøgningsfrist

  Ansøgning kan indgives fra tirsdag den 19. oktober 2021. Sidste ansøgningsfrist er kl. 12 den 8. november 2021 (8 dage før valgdagen).

  Ansøgning skal indgives til Næstved Bibliotek & Borgerservice, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved. Digital ansøgning kan ske via selvbetjeningsløsningen på denne side. Kræver Nem-ID.

  Næstved Kommune tilbyder gratis kørsel til ældre vælgere og vælgere med handicap eller nedsat førlighed, som ikke har anden mulighed for transport til afstemningsstedet. 

  Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 senest fredag den 12. november. Opgiv navn, adresse og afstemningssted.

  Kørsel bliver koordineret af Næstved Taxa. Det betyder derfor, at flere vælgere bliver transporteret sammen, og at der ikke kan bestilles kørsel til et bestemt tidspunkt. 

  Brevstemme i Borgerservice

  Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse til Næstved Bibliotek og Borgerservice i den betjente åbningstid.

  Du kan brevstemme på ethvert Borgerservicecenter i Danmark (brevstemmer til ældrerådet kun i Næstved Kommune) uanset bopæl fra den 5. oktober 2021. Sidste dag du kan brevstemme er fredag den 12. november 2021.

  Se oversigt over brevstemmesteder (Borgerservice) og åbningstider

  Se hvem du kan stemme på

  Legitimation, f.eks. sundhedskort eller kørekort, skal forevises. Hvis valgkort er modtaget kan dette også bruges.

  Mobile brevstemmesteder

  Der etableres mobile brevstemmesteder ved Næstved Storcenter, Næstved Banegård, på ungdomsuddannelser og i udvalgte boligområder.

  Link til side vedr. mobile brevstemmesteder

  Brevstemme i eget hjem

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen – kan du efter ansøgning få lov at afgive din stemme i dit eget hjem. Du kan søge skriftligt, men du kan også blot ringe og meddele, at du ønsker at brevstemme i eget hjem. Ansøgning kan tidligst ske 4 uger før afstemningsdagen, dvs. fra tirsdag den 19. oktober 2021. 

  Sådan gør du

  Ansøgning kan ske på følgende måder:

  1. Udfyld skemaet digitalt ved at klikke på selvbetjeningsløsningen på denne side, eller
  2. Hvis du modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp gennem Næstved Kommune, vil hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper som udgangspunkt medbringe ansøgningsskema – hvis ikke, så spørg efter det, eller
  3. Ring til Næstved Kommune på 5588 5588 så tager vi imod dit ønske om at brevstemme i eget hjem.

  Et fysisk ansøgningsskema (jf. pkt. 2 ovenfor) skal i udfyldt stand afleveres til enten hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper, eller sendes til:

  Næstved Bibliotek & Borgerservice Kvægtorvet 4-6 4700 Næstved.

  Frist for ansøgning

  Næstved Kommune skal have modtaget din ansøgning senest kl. 18, tolv dage før valgdagen, dvs. torsdag den 4. november 2021. Hvis tolv dage før afstemningsdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive anmodning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12.

  Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive behandlet. Når Næstved Kommune har behandlet ansøgningerne, vil du enten pr. telefon eller brev modtage besked om, hvornår du vil modtage besøg af 2 tilforordnede, der vil hjælpe med afgivelse af brevstemme. Besøgene vil foregå i de sidste 14 dage op til afstemningsdagen.

  Du kan brevstemme fra den 5. oktober 2021. Sidste dag du kan brevstemme er fredag den 12. november 2021.

  Se hvem du kan stemme på her

  Mobile brevstemmesteder

  Der etableres mobile brevstemmesteder ved Næstved Storcenter, Næstved Banegård, på ungdomsuddannelser og i udvalgte boligområder.

  Link til side vedr. mobile brevstemmesteder

  Brevstemmesteder i Borgerservice

  Nedenfor kan du se, hvor du kan afgive din brevstemme i Næstved Kommune. Du har dog mulighed for at  brevstemme til kommunal- og regionalvalget på et hvert Borgerservicecenter i Danmark uanset hvor du bor. Brevafstemning til Ældrerådet kan kun ske i Næstved Kommune.

  Brevstemmer kan afgives i den betjente åbningstid jf. nedenfor.

  Salen på Næstved Bibliotek
  Mandag-fredag kl. 10-17
  Lørdag kl. 10-14

  OBS! Torsdag den 11. november og fredag den 12. november er der ekstraordinært åbent for brevstemmer indtil kl. 21.00 i salen på Næstved Bibliotek.

  Fensmark Bibliotek
  Mandag kl. 11-17
  Tirsdag kl. 11-14
  Onsdag kl. 12-15
  Torsdag kl. 12-16
  Fredag kl. 11-14

  Fuglebjerg Bibliotek
  Mandag kl. 12-16
  Tirsdag kl. 11-14
  Onsdag kl. 11-15
  Torsdag kl. 12-17
  Fredag kl. 11-14

  Glumsø Bibliotek
  Mandag kl. 12-16
  Tirsdag kl. 11-14
  Onsdag kl. 10-14
  Torsdag kl. 12-17
  Fredag kl. 11-14

  Korskilde Bibliotek (lukket i uge 42)
  Mandag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-17
  Onsdag kl. 9-12
  Torsdag kl. 10-17
  Fredag kl. 9-14

  Hvis du allerede inden valget har brevstemt, og brevstemmen inden valget er taget i betragtning, det vil sige valgbestyrelsen ved gennemgangen af brevstemmesedlerne har konstateret, at brevstemmen er korrekt håndteret og derfor skal tælle med ved opgørelsen af valget, kan du ikke stemme igen på valgdagen.

  Når valgbestyrelsen inden valget gennemgår alle de afgivne brevstemmer og blandt andet beslutter, om de kan tages i betragtning, krydses de vælgere af på valglisten, der har afgivet brevstemmer, der kan tages i betragtning. Du vil derfor ikke længere stå på valglisten, hvis du møder op på valgdagen for at stemme og vil derfor heller ikke få udleveret en stemmeseddel.

  For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort.

  Valgstedets åbningstid

  For afstemninger, der finder sted på hverdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 8-20, og for afstemninger, der finder sted på lørdage, søndage og andre helligdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 9-20. 

  Medbring dit valgkort

  Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valgsekretæren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, eventuelt billedlegitimation.

  For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

  Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende.

  Det kan fx være fordi du

  • er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed,
  • arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet,
  • er studerende,
  • opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

  Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler