Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Meld dig som valgtilforordnet

På denne side kan du melde dig som valgtilforordnet til Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024.

Personer, der står i en stemmeboks på valgdagen i Næstved Kommune

Indhold

  Byrådet besluttede på byrådsmøde den 20. september 2022, at op til 40 % af valgstyrere og tilforordnede skal findes blandt vælgerne i kommunen. De resterende 60 % findes via partiforeningerne.

  Du får dermed som vælger i kommunen mulighed for at bistå ved afviklingen af Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni.

  • Det er et krav, at du er vælger i kommunen. Du skal derfor være fyldt 18 år, bo i Næstved Kommune og være stemmeberettiget.
  • Du forventes at stå til rådighed søndag den 9. juni 2024 fra kl. 8.00 til efter valgstedet lukker kl. 20.00 og den efterfølgende optælling er færdiggjort.
  • Derudover bliver du forud for valget inviteret til et informationsmøde, der bl.a. omhandler de opgaver, du skal være med til at varetage på valgdagen. 
  • Som tak for at yde et vigtigt bidrag til demokratiet udbetales 1.800  kr. (skattepligtigt - udbetales om A-indkomst), ligesom der gives forplejning for hele dagen.

  Sådan gør du

  • Klik på linket på denne side.
  • Du kan vælge et valgsted og se opgaverne på netop det valgsted. Hvis valgstedet ikke findes på listen, så er der ikke flere opgaver ledige på det valgsted. 
  • Tryk på tilmeld og bekræft tilmelding.
  • Log på med MitID.
  • Du er nu tilmeldt og vil modtage en bekræftelse på din deltagelse på valgdagen med digital post. 

  To typer opgaver

  Der er to typer af opgaver, som du kan vælge imellem; Tilforordnet vælger eller Valgstyrer. I praksis er der ikke den store forskel. Se beskrivelse nedenfor.

  Tilforordnet vælger

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere skal ikke skrive under i afstemningsbogen, men udfører i praksis de samme opgaver som valgstyrere.

  Valgstyrer

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. På valgdagen føres en afstemningsbog, hvori alle væsentlige oplysninger om afstemningen og resultatet skrives ind. Dette sikres i praksis af valgstyrersekretæren (kommunalt ansat) i samarbejde med valgstyrerformanden.

  Alle valgstyrerne skal underskrive afstemningsbogen inden valgstedet forlades på valgaftenen. 

  Valgstyrerformand

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrerformand. Valgstyrerformanden skal sikre, at der er hele tiden er et tilstrækkeligt antal valgstyrere til stedet på afstemningsstedet til, at der kan sikres en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger.

  Valgstyrersekretær

  Valgstyrersekretæren er ansat i kommunen og har i samarbejde med valgstyrerformanden ansvaret for den praktiske afvikling af valget på valgstedet.

  Husk at brevstemme

  Hvis du melder dig som tilforordnet vælger eller valgstyrer og du ikke skal være på dit eget valgsted, så skal du huske at brevstemme inden valgdagen. Sidste dag for at afgive brevstemme er torsdag den 6. juni. 

  Læs mere om brevstemmeafgivning

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)