Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Meld dig som reserve til valget

Vi har desværre ikke flere ledige pladser, men du har mulighed for at melde dig som reserve, så vi kan kontakte dig på valgdagen, hvis vi modtager afbud.

Personer, der står i en stemmeboks på valgdagen i Næstved Kommune

Indhold

  Der er desværre ikke flere ledige pladser som valgstyrer eller tilforordnet vælger til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024. Du kan stadig melde dig på reservelisten ved at skrive en mail med navn, tlf.nr. og mail-adresse til valg@naestved.dk. Så kontakter vi dig i tilfælde af sygdom på valgdagen. Hvis du melder dig som reserve skal du huske at brevstemme senest den 6. juni. 

  Husk at brevstemme

  Hvis du melder dig som tilforordnet vælger eller valgstyrer og du ikke skal være på dit eget valgsted, så skal du huske at brevstemme inden valgdagen. Sidste dag for at afgive brevstemme er torsdag den 6. juni. 

  Læs mere om brevstemmeafgivning

  Byrådet har besluttet at vælgere i kommunen kan være valgtilforordnede/valgstyrere

  Byrådet besluttede på byrådsmøde den 20. september 2022, at op til 40 % af valgstyrere og tilforordnede skal findes blandt vælgerne i kommunen. De resterende 60 % findes via partiforeningerne.

  Du får dermed som vælger i kommunen mulighed for at bistå ved afviklingen af Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni.

  • Det er et krav, at du er vælger i kommunen. Du skal derfor være fyldt 18 år, bo i Næstved Kommune og være stemmeberettiget.
  • Du forventes at stå til rådighed søndag den 9. juni 2024 fra kl. 8.00 til efter valgstedet lukker kl. 20.00 og den efterfølgende optælling er færdiggjort.
  • Derudover bliver du forud for valget inviteret til et informationsmøde, der bl.a. omhandler de opgaver, du skal være med til at varetage på valgdagen. 
  • Som tak for at yde et vigtigt bidrag til demokratiet udbetales 1.800  kr. (opgives som B-indkomst), ligesom der gives forplejning for hele dagen.

  To typer opgaver

  Der er to typer af opgaver, som du kan vælge imellem; Tilforordnet vælger eller Valgstyrer. I praksis er der ikke den store forskel. Se beskrivelse nedenfor.

  Tilforordnet vælger

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere skal ikke skrive under i afstemningsbogen, men udfører i praksis de samme opgaver som valgstyrere.

  Valgstyrer

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. På valgdagen føres en afstemningsbog, hvori alle væsentlige oplysninger om afstemningen og resultatet skrives ind. Dette sikres i praksis af valgstyrersekretæren (kommunalt ansat) i samarbejde med valgstyrerformanden.

  Alle valgstyrerne skal underskrive afstemningsbogen inden valgstedet forlades på valgaftenen. 

  Valgstyrerformand

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrerformand. Valgstyrerformanden skal sikre, at der er hele tiden er et tilstrækkeligt antal valgstyrere til stedet på afstemningsstedet til, at der kan sikres en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger.

  Valgstyrersekretær

  Valgstyrersekretæren er ansat i kommunen og har i samarbejde med valgstyrerformanden ansvaret for den praktiske afvikling af valget på valgstedet.

   

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)