Coronavirus – de mest stillede spørgsmål og svar

Se de mest stillede spørgsmål og svar om Coronavirus i Næstved Kommune. Her kan du også tilmelde dig jobbanken. Opdateret 20. oktober 2020.

20. okt 2020

Kommunen tilpasser sig løbende sundhedsmyndighedernes anbefalinger og har stadigvæk særlig fokus på afstand, håndvask og hygiejne. Det meste information går via de informationskanaler, skoler, dagtilbud, handicap- og psykiatriområde, ældrecentre m.fl. normalt benytter. Se også kommunens facebookside, hvor vi bl.a. informerer, når der er konstateret smitte på kommunale institutioner.

På denne side har vi forsøgt at samle nogle af de mere generelle spørgsmål og svar, der kommer til kommunen. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.

Where can I find information about the corona virus in others languages?

You can find information in English on Sundhedsstyrelsens, the Danish national health board’s, website sst.dk

You can also find information posters and film in others languages on website sst.dk and for fugetives coronadenmark.dk

Jeg har et spørgsmål om coronavirus og smitte – kan kommunen hjælpe?

Nej, vi kan desværre ikke rådgive om selve sygdommen. Se mere her på sundhedsmyndighedernes officielle hjemmeside www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende nye pjecer og film om coronavirus. Du finder dem under udgivelser, hvor du kan vælge Coronavirus under Emne

Vil du tilmelde dig i corona-jobbanken?

For at sikre, at der er nok hænder til at varetage vigtige funktioner som børnepasning, ældrepleje o. lign., har Næstved Kommune oprettet en jobbank, hvor alle borgere kan melde sig til at give en hjælpende hånd.

Du er måske sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, pædagog eller pædagogmedhjælper. Det kan være, du har forladt faget for en tid, eller du er studerende eller gået på pension.

Hvis du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til Næstved Kommune i den aktuelle situation, så kan du registrere dig i jobbanken, som du finder her.

Alle, der bliver kontaktet af kommunen og tilbudt en funktion, får en midlertidig ansættelse i Næstved Kommune.

Næstved Kommune betaler overenskomstmæssig løn for din indsats.

Hvem kan få gratis mundbind?

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik.

Regeringen har besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en væsentlig, økonomisk byrde at købe mundbind.

For borgere i Næstved Kommune betyder det, at man kan få udleveret gratis mundbind, hvis man selv opfatter dig som socialt udsat. Man får udleveret 5-10 stykker ad gangen.

Mundbindene bliver uddelt inden for almindelig åbningstid på følgende adresser:

 • Fensmark Bibliotek, Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard
 • Glumsø Bibliotek, Torvet 1, 4171 Glumsø
 • Korskilde Bibliotek, Korskildevej 2A, 4733 Tappernøje
 • Fuglebjerg Bibliotek, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg
 • Næstved Bibliotek og Borgerservice, Kvægtorvet 4, 4700 Næstved
 • Varmestuen, Toldbodgade 19, 4700 Næstved
 • Forsorgshjemmet, Marskvej 22B, 4700 Næstved
 • Jobstart, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
 • Center for Arbejdsmarked, afd. Birkebjergparken, Birkebjerg Allé 1,1., 4700 Næstved.

Kravet om mundbind i den offentlige trafik gælder foreløbig frem til den 2. januar 2021.

Se hvornår du skal have mundbind på i den offentlige transport

Se hvordan du bruger mundbind korrekt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvordan bliver der gjort rent i kommunens bygninger

Den 1. august 2020 trådte Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for rengøring af skoler og daginstitutioner i kraft. 

Her blev der lagt op til at vende tilbage til normalt rengøringsniveau på skoler og daginstitutioner som før corona, men fremover med ekstra fokus på at der minimum én gang dagligt skal ske rengøring af berøringsflader og kontaktpunkter.

Med denne rengøringsfrekvens lever vi op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Økonomiudvalget har efter en anbefaling fra kommunens Rengøringsenhed besluttet at højne rengøringen på flere forskellige kommunale enheder med særligt fokus på fællesarealer og særligt fokus på de lokationer, der hidtil ikke blev rengjort dagligt.

Strategien bag denne beslutning er at isolere smittekæderne. 

Derfor vil man f.eks. på skoler opleve, at der ikke længere bliver gjort rent to gange dagligt i klasselokalerne, men at fællesarealer vil blive ekstra rengjort. Vurderingen er, at vi ikke kan forhindre smitte mellem de enkelte klassekammerater, men at vi med ekstra rengøring af fællesarealer kan forhindre smitte på tværs af klasserne. 

Det er altså i de områder, hvor flere grupper eller klasser krydser veje, at der er skærpet fokus på rengøring.

Ekstra rengøring af berøringspunkter i fællesarealer vil ske på følgende områder:

 • Servicearealer på ældrecentre
 • Fællesarealer på skolerne
 • Fællesarealer på handicapområdet
 • Fællesarealer i administrationen

Derudover vil der fremover være daglig rengøring af toiletrum og aftørring af kontaktpunkter i Kulturhuse og andre mindre enheder, hvor der ikke er daglig rengøring, f.eks. Ventesalen på stationen og Rønnebæksholm.

Dette gælder indtil videre frem til og med februar 2021.

Hvad er gældende på skolerne

De nuværende retningslinjer i forhold til Covid-19 betyder, at børn, personale og forældre kan se frem til en mere normal hverdag. Selvfølgelig er det fortsat med ekstra fokus på forebyggelse af smittespredning, og med forbehold for at der kan ske justeringer under vejs.

Konkrete justeringer vil fremgå af lokal information på AULA.

Information fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har samlet en masse information om corona og børn, herunder hvis der opdages corona i institutionen eller skolen i en pjece. Se den her

Rejser til udlandet

I forhold til udlandsrejser vil vi gøre opmærksom på, at Næstved Kommune følger anbefalingerne fra Udenrigsministeriets Rejsevejledninger, også i takt med at disse opdateres. Retningslinjerne er aktuelt, hvis et barn har været på en udenlandsrejse til et land, som ikke anbefales i Rejsevejledningen, så vil dit barn ikke kunne modtages i skolen før 14 dage efter hjemkomst. Er du i tvivl, så kontakt dit barns skole.

Hvad er gældende på daginstitutionsområdet?

Covid 19 fylder stadigvæk meget i vores samfund og smittetrykket er svingende, og vi har et fælles ansvar for at holde det nede. Derfor er der stadig brug for ekstra fokus på forebyggelse af smittespredning og med forbehold for, at der kan ske løbende justeringer.

Konkrete justeringer vil fremgå af lokal information på NEM børn.

Her kan du se de generelle restriktioner, vi har på daginstitutionsområde

 • Afstandskravet på 1 meter gælder kun blandt forældre, samt forældre og personale.
 • Der er ikke længere krav om små grupper, så børnene må være sammen med hele deres vuggestuegruppe eller børnehavegruppe, samt deres faste voksne.
 • Vi må gerne slå stuer sammen f.eks. i ydertimerne, hvor der er betydeligt færre børn. Børn kan i begrænset omfang blandes på tværs af stuer, når der er tale om pædagogiske aktiviteter, der er vigtige for børnenes læring og udvikling.
 • Vi må gerne være fælles på legepladsen, men med skærpet opmærksomhed fra de voksne, så vi så vidt muligt leger stue/gruppevis.

Der er ikke tilmeldingspligt mere, men det er meget vigtigt, at forældre stadigvæk følger med på Nembørn, i forhold til hvilke aftaler der gælder.

Følgende er stadigvæk det samme:

 • Sundhedsstyrelsen fastslår, at børn skal blive hjemme, når der er symptomer på sygdom, også milde symptomer som hoste, ondt i halsen, let feber, muskelsmerter og hovedpine. Stoppet næse eller løbenæse – uden andre symptomer – er ikke typisk symptomer på covid-19, og giver derfor ikke anledning til hjemsendelse. For øvrige spørgsmål om sygdom og forhold i hjemmet, læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

 • Der er fortsat ekstra opmærksomhed på rengøring, håndvask og hygiejne generelt.

 • Forældre skal holde god afstand til personale og hinanden og følge de lokale retningslinjer i de enkelte dagtilbud.

Forældre opfordres til at læse mere på Nembørn – f.eks. hvordan den enkelte daginstitution håndterer måltider, madpakker samt aflevering og hentning.

Information fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har samlet en masse information om corona og børn, herunder hvis der opdages corona i institutionen eller skolen i en pjece. Se den her

Rejser til udlandet

I forhold til udenlandsrejser vil vi gøre jer opmærksom på, at Næstved Kommune følger anbefalingerne fra Udenrigsministeriets Rejsevejledning, også i takt med at disse opdateres. Retningslinjerne er aktuelt, hvis et barn har været på en udenlandsrejse til et land, som ikke anbefales i Rejsevejledningen, så vil dit barn ikke kunne modtages i dagtilbuddet før 14 dage efter hjemkomst. Er du i tvivl så kontakt dit barns dagtilbud.

Må jeg besøge mine pårørende på kommunens botilbud?

Der er åbent for besøg på sociale tilbud.

Det er vigtigt stadigvæk at overholde de generelle råd for at undgå smitte.

Af hensyn til at beskytte beboerne eller andre mod coronasmitte kan ledelsen på et tilbud beslutte at begrænse besøg, eller at besøg ikke kan ske.

Hvis ledelsen på et tilbud beslutter, at besøg ikke kan ske, kan man alligevel få besøg, hvis beboeren er

 • over 18 år og har et helt særligt behov, f.eks. kritisk sygdom
 • over 18 år men ikke har et helt særligt behov. Her kan beboeren få besøg af 1-2 faste besøgspersoner blandt de nære pårørende
 • under 18 år. Her kan beboeren få besøg af forældre eller andre nære pårørende.

Er ældrecentrene åbne for besøg?

Ældrecentrene er åbne for besøg

Der er stadig Coronavirus i omløb i det danske samfund, derfor er det uhyre vigtigt, at vi alle fortsætter med at passe på hinanden – og ikke mindst at alle er trygge ved besøgene på vores ældrecentre.

Derfor holder vi hele tiden skarpt øje med udviklingen og følger myndighedernes retningslinjer.

Samtidig appellerer vi til, at I følger vores anbefalinger, når I kommer på besøg på et ældrecenter i kommunen.

Sådan passer vi på hinanden

Inden du kommer ind

 • Husk at spritte hænderne af - du finder håndsprit ved alle indgange.
 • Vi stiller visir eller mundbind til rådighed og appellerer til, at du bruger det under besøget.
 • Benyt så vidt muligt indgange via terrassedøre og lignende for at undgå fællesarealer. Det er i orden at gå igennem fællesarealer, men du må ikke opholde dig der.

Selve besøget

 • Besøg må gerne foregå i din pårørendes bolig, men ikke på fællesarealer.
 • Hvis du og din pårørende gerne vil have, at besøget foregår i et andet rum end din pårørendes bolig, er det også muligt. Du skal så blot ringe til teamlederen på stedet, som sørger for at booke et egnet lokale til jer.
 • Det er fortsat nødvendigt at alle holder to meters afstand til hinanden.

Husk også

 • At man naturligvis ikke må komme på besøg, hvis man har de mindste symptomer på sygdom, og alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges i forhold til at vaske og afspritte hænder ofte, hoste og nyse i ærmet samt undgå kys, kram og håndtryk.

Hvilke forholdsregler tager ældreområdet omkring værnemidler?

For at beskytte både vores ældre medborgere og medarbejdere bedst muligt benytter medarbejderne i ældreplejen ansigtsværnemidler i en del situationer. Ansigtsværnemidler kan være enten visir eller mundbind.

Vi tager hele tiden bestik af situationen og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Daghjem og aktivitetscentre i ældreområdet

Daghjem og aktivitetscentre er i gang med en løbende åbning. Der er lidt forskel på, i hvilket omfang åbningen kan ske på de enkelte steder.

Du kan få mere information ved at kontakte det enkelte daghjem og aktivitetscenter.

Kan jeg stadig få fat i en medarbejder i kommunen?

Der er åben for borgerbetjening i Rådmandshaven og Teatergade. Det gælder for alle borgere, som har et møde eller et andet ærinde i bygningerne.

Vi har rykket rundt på møblerne, så man ikke sidder for tæt i venteområdet, og der er rigeligt med håndsprit.

Vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vores rådhusbetjente sikrer, at vi overholder afstand, og at der ikke er for mange i lokalet på samme tid.

Selv om mange af de administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, kan de stadigvæk kontaktes via e-mail og telefon.

Skal du aflevere post til kommunen?
Du finder en postkasse til venstre for hovedindgangen i Rådmandshaven 20. Her kan du aflevere al post til kommunen.

Har du et ærinde i Borgerservice

Borgerservice har også åben, men kun med tidsbestilling. Men har du akut brug for at komme i kontakt med Borgerservice, så ring på 5588 5588 inden for normal åbningstid.

Læs mere om Borgerservice her

Hvad er status for biblioteker og borgerservice?

Bibliotekerne er på vej mod normale forhold. Du kan holde dig orienteret på bibliotekernes hjemmeside

Borgerservice har åbent, men kun med tidsbestilling. Har du akut brug for at komme i kontakt med Borgerservice, så ring på 5588 5588 inden for normal åbningstid.

Læs mere om Borgerservice her

Har du brug for Sundhedsplejen eller en børneterapeut?

Sundhedsplejerskerne
Alle familier, der har fået en lille ny, vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske. Sammen aftaler I, hvordan et besøg kan foregå.

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til din sundhedsplejerske på det sædvanlige telefonnummer.

På dette skema fra sundhedsplejen kan du få hjælp til at se, om dit barn trives.

Sundhedsplejerskernes holder normalt Åbent Hus hver onsdag, men på grund af COVID-19 smitterisiko, er tilbuddet lukket. Hold øje med, hvornår ordningen starter op igen.

Se her hvilke andre muligheder du har

Ergo- og fysioterapi
Børneterapeuternes tilbud om Åbent Hus en gang om måneden for børn fra 0 år til skolestart er på grund af COVID-19 smitterisiko erstattet af telefonkonsulation på udvalgte mandage.

Se her for mere information

Har du brug for et af kommunens sundhedstilbud?

Høreafdelingens åben træffetid på VISP er permanent lukket grundet Covid-19. Du kan derfor ikke længere møde op uden en forudgående aftale. Du kan selvfølgelig fortsat få hjælp. Du skal blot bestille tid i forvejen på 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-9.00 eller på e-mail via digital post - se mere på www.visp.dk

Næstved Sundhedscenter har åbent. Der er telefontid alle hverdage kl. 8.00-15.00 på 5588 1400.

Nedenstående funktioner har åbent for borgerkontakt:

 • Genoptræningsenheden er åben og varetager træning til borgere udskrevet med en genoptræningsplan fra hospital. Er du udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, bliver du kontaktet pr. telefon eller e-boks inden for få dage og får en tid til første undersøgelse indenfor syv dage, med mindre at der i genoptræningsplanen står, at du først må begynde på din genoptræning på et senere tidspunkt.
 • Alkoholrådgivningen har åbent for alkoholrådgivning. Der er daglig telefontid kl. 8.00-9.00 på alle hverdage på 5588 1460. Der udleveres Antabus efter aftale.

 • Forebyggende hjemmebesøg har telefontid kl. 8.00-9.00 på alle hverdage, og der tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter nærmere aftale.

 • Sundhedskurser til borgere med kronisk sygdom, hvor du er henvist fra egen læge eller sygehus, er delvis åben. Er du henvist, vil du blive kontaktet af en sundhedskonsulent pr. telefon og/eller pr. e-boks.

 • Rygestop: Der tilbydes rygestopkurser med fysisk fremmøde samt online rygestopkurser. Ønsker du at stoppe med at ryge, kan du tilmelde dig via NemTilmeld, læse mere om rygestop eller kontakte Sundhedscenteret.

Stofrådgivningen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage  kl. 8.00-14.00 på 5588 1476.
Behandlingssamtaler kan holdes som walk and talk, over telefonen eller på kontor med samtaleskærm. Der tilbydes igen Nada. Medicinudleveringen er begrænset til at foregå mandage kl. 9.00-12.00 og torsdage kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-15.00. Medicin udleveres på 1. salen i Toldbodgade.

Mobilsygeplejen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 8.00-12.00 på 2149 9373 eller 2121 3863. Mobilsygeplejen kører medicin ud til sårbare borgere, og medicin bliver udleveret mandage og torsdage mellem kl. 9.00 og 12.00 i samarbejde med Stofrådgivningen i Toldbodgade 19, stuen.

Medarbejdere fra mobilsygeplejeklinikken er at finde i haven for sundhedsfaglig behandling mandag og onsdag mellem kl. 9.00 og 11.00.

Er du voksen og har det svært i denne tid?

Varmestuen
Varmestuen er åben for aktiviteter for borgerne i og uden for haven.

Der er åbent mandag til fredag.

 • Der fastholdes tilbud om ”morgenmad” kl. 9.00-10.30 og udlevering af madpakker kl. 12.00-14.00 alle de åbne dage.

Læs mere på Varmestuens hjemmeside

Værestedet Kornbakken
Der er åbent mandag kl 14.00-19.00 samt onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

Læs mere på Kornbakkens hjemmeside

Mangler du et sted at sove?
Der er åbent for indskrivning på Natherberget, Marskvej 22B, alle ugens dage mellem kl. 20.00 og 22.30. Der tages særlige forholdsregler i forbindelse med overnatninger. Der er derfor kun to sovepladser pr. lokale, og vi har en særlig opmærksomhed på håndvask og hygiejne.

Hvis du har spørgsmål, kan du møde op på Natherberget, eller du kan kontakte Forsorgshjemmets personale på 5588 2171. Telefonen svarer døgnet rundt.

Læs mere om Natherberget her

Det opsøgende gadeteam
Gadeteamet koncentrerer deres indsatser omkring i forvejen kendte borgere, og den hjælp der behøves i den forbindelse. Men hvis du vurderer, at en borger har uopsætteligt brug for Gadeteamet, vil han eller hun selvfølgelig få hjælp.

Gadeteamet kan kontaktes på deres mobiltelefoner, Morten på 2545 0296 og Camilla på 2462 8014.

Læs hvad det Opsøgende Gadeteam kan hjælpe med

Er du ung eller en familie med børn, der har det svært i denne tid?

Corona-tiden påvirker os alle og giver mange bekymringer og et opbrud af de daglige rutiner og strukturer.

Det er vi ekstra opmærksom på i kommunen, og vi står klar til at hjælpe familier og unge, som har det svært.

For familier med børn
FamilieNetværket har åbnet for telefonisk, åben og anonym rådgivning til forældre, der har børn i dagtilbud og skole. Her sidder familiebehandlerne og familiekonsulenter klar til at hjælpe.

Ring på 5571 7770. Rådgivningen har åbent hver fredag kl. 9.00-11.00.

Læs mere om FamilieNetværket her

For de unge
Vores ungerådgivere er klar ved telefonerne og ved chatten. Rådgiverne er særligt uddannede – og bare super gode til at lytte og til at snakke med. Og de siger ikke noget videre til nogen, rådgivningen er helt anonym.

Chat med ungerådgiverne her eller ring på 5588 3308 og aftal en tid.

Se mere om Næstved Kommunes tilbud til unge her

Er du bekymret for andre
Har du oplevet noget, som gør dig bekymret for et barn, har du forskellige muligheder for at gøre os opmærksom på det.

Se hvilke muligheder du har her

Er du blevet arbejdsløs?

Center for Arbejdsmarked og Jobcenteret arbejder fortsat via digitale platforme, og det er kun såfremt du har lavet en aftale med en medarbejder, at du kan møde fysisk op i Rådmandshaven.

Center for Arbejdsmarked har samlet en masse spørgsmål og svar, som er gældende nu, og siden opdateres løbende. Så måske du kan finde svaret her

Er du i tvivl om noget, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på 5588 5588.

Skal vi betale din regning hurtigere?

Hvis din virksomhed har udført arbejde for Næstved Kommune - så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale regningen hurtigst muligt.

Næstved Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer ved at betale regningerne så hurtigt som muligt, så det ikke skaber likviditetsproblemer for den enkelte virksomhed.

Læs mere her om, hvad du skal gøre, hvis vi skal betale din regning hurtigere?

Hvis du har brug for yderligere rådgivning til din virksomhed, kan du læse mere på naestvederhverv.dk/

Hvordan kan jeg blive testet for coronavirus?

Hvis du får symptomer, som kunne være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet.

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge.

Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv bestille tid til test på www.coronaprover.dk

Er du i tvivl om symptomer, og hvornår du bør kontakte din læge, så læs mere her

Næstved har et testcenter på Grimstrupvej 185, hvor du kan blive testet. Men husk først at bestille tid på www.coronaprover.dk

Kører du med bus?

Den kollektive trafik kører efter de normale køreplaner. Movia følger de retningslinjer, som myndighederne har besluttet for offentlig transport.

Retningslinjerne indebærer bl.a. følgende i den kollektive trafik:

 • Krav om anvendelse af mundbind ved stoppested og i den kollektive trafik.
 • Nedsat kapacitet - altså hvor mange passagerer der må være med bussen.
 • Overholdelse af hygiejnelinjer.
 • Fortsat midlertidig nedlukning af kontantsalg. Kunder henvises til rejsekort, DOT app eller SMS-billet.
 • Fortsat øget indvendig rengøring af busser og lokaltog samt ekstra rengøring af pauselokaler for chauffører og billetkontrollører.
 • Fortsat henvisning til at følge myndighedernes anbefalinger – hold afstand, vis hensyn, rejs uden for myldretid hvis muligt samt ikke at rejse, hvis man er syg eller formodet smittet mv.

Fordøren og forreste sæderække kan igen benyttes.

Skolebusser
Alle skolebusser er vendt tilbage til de oprindelige køreplaner. Vær dog opmærksom på at linje 696 og 697 har fået ny køreplan, som følge af nye ringetider på Fladsåskolen.

Har du mulighed for selv at aflevere dit barn eller sende det afsted på cyklen, så hjælper du os med ikke at få for fyldte busser. Anbefalingen gælder så længe, at Regeringen opfordrer til at busserne ikke må fyldes helt op. Vi vil dog gerne pointere, at alle skolebørn vil blive taget med i busserne, når de står ved stoppestedet.

Flextur og Plustur
Det vil fortsat være muligt at benytte Flextur og Plustur.

Hold dig orienteret om offentlig transport på dinoffentligetransport.dk/

Har du spørgsmål, så skriv til Movia og DSB på Facebook her

Skal du have besøg af rottebekæmperen?

Vi fortsætter med at bekæmpe rotter på højt niveau, både indendørs og udendørs. For at sikre både dig og vores rottebekæmpere mod corona-smitte, skal du overholde følgende forholdsregler, når du anmelder rotter:

Indendørs

 • Der skal luftes ud med gennemtræk, inden bekæmperen kommer på besøg (han ringer og aftaler, hvornår han kommer).
 • Rottebekæmperen vil være iført engangsdragt med hætte, fulface maske eller mundbind og ansigtsskærm, gummihandsker, samt skoovertræk.
 • Du/I skal opholde jer i et andet rum i boligen end der, hvor bekæmperen udfører sit arbejde, så længe bekæmperen er i boligen.
 • Hvis du ikke ønsker, at bekæmperen kommer indenfor, kan I aftale, hvordan bekæmpelsen så skal foregå enten pr. telefon eller på minimum 2 meters afstand.

Udendørs

 • Bliv inde i boligen, mens bekæmperen undersøger din grund/kloak og eventuelt sætter rottekasse/-r op
 • Hvis du skal tale med bekæmperen, så hold en afstand på minimum 2 meter.

Rottebekæmpelse i Næstved Kommune foretages af firmaet Kiltin.

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Klik her for at anmelde rotter

Særligt til foreninger

På Foreningsportalen kan du løbende følge med i de informationer om ændrede vilkår, som kommunen sender til foreningerne.

Du finder dem her på Foreningsportalen

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter?

skriv til os på kommunens Facebook-side eller ring til os på 5588 5588.

Vi kan dog ikke svare på spørgsmål vedrørende coronasmitte og sygdom, her henviser vi til www.coronasmitte.dk eller den fælles myndigheds-hotline 7020 0233.

Klik her for at se smittetrykket i hele landet fordelt på kommuner.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Send digital post (kræver nemid)