Coronavirus - spørgsmål og svar fra kommunen

Læs ofte stillede spørgsmål og svar relateret til coronavirus.

30. mar 2020
FAQ til coronavirus

Indhold

  Alle har lige nu mange spørgsmål om, hvordan coronavirus påvirker arbejdsforhold, pasning af børn, sundhedstilbud og meget mere. Vi samler løbende de spørgsmål og svar der kommer til kommunen og skriver dem her på siden. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.

  Where can I find information about the corona virus in English?

  You can find information in English on Sundhedsstyrelsens, the Danish national health board’s, website sst.dk

  You can also find information posters in others languages on website sst.dk

  Jeg er ansat i Næstved Kommune, hvor finder jeg information?

  Du kan altid holde dig opdateret på kommunens intranet og kontakte din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om noget.

  Jeg har et spørgsmål om coronavirus og smitte – kan kommunen hjælpe?

  Nej, vi kan desværre ikke rådgive om selve sygdommen. Se mere her på sundhedsmyndighedernes officielle hjemmeside: www.coronasmitte.dk

  Kan jeg stadig få fat i en medarbejder i kommunen?

  Ja, vi er på arbejde i den almindelige arbejdstid. Medarbejdere i administrationen m.m. sidder hjemme og arbejder i det omfang det overhovedet er muligt. Kender du medarbejderens nummer, så ring direkte, ellers ring til kommunens hovednummer 5588 5588.

  Har du et fysisk møde i kommunen?

  Du skal ikke møde op. Mødearrangøren kontakter dig for at lave en ny aftale.

  Skal du aflevere post til kommunen?

  Du finder en postkasse til venstre for hovedindgangen i Rådmandshaven 20. Her kan du aflevere al post til kommunen.

  Hvad er status for biblioteker og borgerservice?

  Biblioteker og borgerservice holder lukket frem til 14. april 2020.

  Du kan dog stadig ringe til borgerservice inden for normal åbningstid på 5588 5588.

  Se mere på bibliotekets hjemmeside her

  Skal vi stadig betale fuld pris for daginstitutioner, fritidsklubber o.lign., når de nu er lukket?

  Der er mange ting, der ikke er afklaret endnu, men børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil meldte ud på et pressemøde tidligere på måneden, at forældre ikke skulle forvente at få penge tilbage for daginstitutioner, fritidsklubber o.lign.

  Udmeldingen fra Undervisningsministeriet er, at der under den nuværende situation som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

  Har du brug for nødpasning til dit barn?

  For at inddæmme coronavirus vil vi på det allerkraftigste henstille til, at I afsøger alle muligheder for selv at passe jeres børn. Men det er også klart, at det ikke er muligt for alle. Undervisningsministeriet har udmeldt følgende kriterier, for at ens barn kan komme i nødpasning:

  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.
   Fx børn og unge, hvor der er et meget højt skolefravær, underretninger, alvorligt syge forældre, igangværende børnesag eller et særligt behov for støtte.

  Se flere eksempler og uddybende svar på Undervisningsministeriets hjemmeside

  Det er vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter dit barns institution, hvis du har behov for nødpasning. Det er også dem, der fortæller dig, hvilken institution du skal bruge.

  Du kan se listen over åbne og lukkede skoler og dagtilbud med kontaktoplysninger her (ajourført 30-3-20)

  Du kan ikke blot møde op med dit barn – du skal have en klar aftale med dit barns institution.

  Har du brug for en sundhedsplejerske?

  Alle aftaler vil som udgangspunkt blive flyttet fra hjemmebesøg til telefonisk rådgivning. Men har du brug for, at en sundhedsplejerske kommer og ser til dit barn, så kan det aftales.

  Alle familier, der har fået en lille ny, vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske. Sammen aftaler I, hvordan et besøg kan foregå.

  Har du spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til din sundhedsplejerske på det sædvanlige telefonnummer.

  Har du børn med særlige udfordringer?

  Vores døgninstitutioner og opholdssteder holder stadig åbent og tager sig godt af jeres børn – også selv om de ikke skal i skole.

  Har du brug for et af kommunens sundhedstilbud?

  Tandplejen er lukket for personlig henvendelse, men vi er stadigvæk på arbejde og har et nødberedskab, til store tandskader stærke smerter og infektion.
  Vi er klar til at hjælpe, men alle henvendelser skal ske på telefon 5588 1545 i tidsrummet 8.00-15.00.
  Foreløbig er alle aftalte tider frem til den 14. april 2020 aflyst. Vi henvender os via sms og e-Boks med nye tider, når vi må åbne igen.

  Sundhedscentret er lukket for al ikke kritisk aktivitet. Det betyder, at du ikke skal møde op på Sundhedscentret, men vente til du hører fra medarbejder. Du er velkommen til at kontakte Sundhedscentret alle hverdage fra kl. 8.00 – 15.00 på telefon 5588 1400, hvis du har spørgsmål eller send en sikker mailtil sundhedscenteret (kræver NemID)

  • Genoptræning: Er du allerede i et træningsforløb, vil du blive kontaktet af en medarbejder enten pr. telefon eller i e-boks vedr. dit forløb for den kommende tid. Er du netop udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, vil du ligeledes blive kontaktet pr. telefon eller e-boks inden for få dage. Har du spørgsmål, se kontaktinformation ovenfor eller læs mere om genoptræning.
  • Alkoholrådgivning: Rådgivningen har åben alle hverdage for henvendelse pr. telefon i tidsrummet kl. 8.00–15.00, se kontaktinformation ovenfor.
   Antabus udleveres løbende efter aftale med alkoholrådgiver.
   NADA tilbydes ikke i øjeblikket.
   Læs mere om alkoholrådgivning.
  • Forebyggende hjemmebesøg: Alle aftaler om hjemmebesøg er aflyst. Har du en aftale om et kommende hjemmebesøg, vil du blive kontaktet af en sundhedskonsulent enten pr. telefon eller via e-boks. Er du 85 år eller derover, vil du blive tilbudt et telefonopkald fra en sundhedskonsulent. Har du spørgsmål, kan du kontakte en sundhedskonsulent alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00–9.00, se kontaktinformation ovenfor.
  • Tilbud til dig med kronisk sygdom: Er du allerede i et rehabiliteringsforløb, vil du blive kontaktet af en sundhedskonsulent enten pr. telefon eller i e-boks vedr. dit forløb. Har fået en henvisning til en ’afklarende samtale’ fra din læge, vil du ligeledes blive kontaktet pr. telefon eller e-boks inden for få dage. Har du spørgsmål, se kontaktinformation ovenfor eller læs mere om tilbud til kronisk syge.
  • Rygestop: Der tilbydes ikke rygestopkurser i øjeblikket. Ønsker du at stoppe med at ryge, kan du tilmelde dig en venteliste via NemTilmeld, læse mere om rygestop eller kontakte Sundhedscenteret.

  Stofrådgivningen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage  kl. 9.00-16.00 på 5588 1476. Behandlingssamtaler afholdes i en periode over telefonen, og du vil høre nærmere fra din rådgiver, hvis du allerede har en aftale.
  Medicinudleveringen er i samme periode begrænset til at foregå mandage og torsdage mellem kl. 9.00 og 11.00. Vær opmærksom på, at medicinudleveringen midlertidigt er flyttet til stueetagen i Toldbodgade 19 og foregår fra Mobilsygeplejens lokaler.

  Mobilsygeplejen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 8.00-12.00 på 2149 9373 eller 2121 3863. Mobilsygeplejen kører medicin ud til sårbare borgere, og medicin bliver udleveret mandage og torsdage mellem kl. 9.00 og 11.00 i samarbejde med Stofrådgivningen i Toldbodgade 19, stuen.

  Plejer du at benytte et værested for socialt udsatte borgere?

  Varmestuen er desværre lukket ned foreløbig frem til 14. april. Det er dog muligt at få udleveret en madpakke alle ugens dage mellem kl. 12.00 og 14.00. Madpakken bliver udleveret i haven.

  Det stoffri værested Kornbakken holder ligeledes lukket i samme periode.

  Har du brug for at overnatte i Natherberget?

  Der er stadig åbent for indskrivning på Natherberget, Marskvej 22B, alle ugens dage mellem kl. 20.00 og 22.30.

  Der tages særlige forholdsregler i forbindelse med overnatninger. Der er derfor kun to sovepladser pr. lokale, og vi har en særlig opmærksomhed på håndvask og hygiejne. Hjælp os med at passe på jer og pas på hinanden. Vi håber på jeres forståelse, og beklager de gener det måtte medbringe i denne periode.

  Hvis du har spørgsmål, kan du møde op på Natherberget, eller du kan kontakte Forsorgshjemmets personale på 5588 2171. Telefonen svarer døgnet rundt.

  Er du bekymret for en medborger?

  Gadeteamet udfører ikke nye opsøgende opgaver i øjeblikket. Gadeteamet koncentrerer i stedet deres indsatser omkring i forvejen kendte borgere, og den hjælp der behøves i den forbindelse.

  Hvis du vurderer, at en borger har uopsætteligt brug for Gadeteamet, vil han eller hun selvfølgelig få hjælp. Gadeteamet kan fortsat kontaktes på deres mobiltelefoner.

  Gadeplansmedarbejder Morten træffes på 2545 0296, og Camilla på  2462 8014.

  Vi takker alle for deres tålmodighed og forståelse i forhold til vores midlertidigt begrænsede muligheder for at løse opgaverne, og ikke mindst i forhold til de opgaver der må blive udsat eller tage lidt længere tid end sædvanligt.

  Læs hvad det Opsøgende Gadeteam kan hjælpe med

  Har du pårørende på et ældrecenter, et botilbud eller der får hjemmepleje?

  Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har d. 5. april 2020 udstedt to bekendtgørelser med midlertidigt forbud mod besøg på ældrecentre og bosteder, private såvel som kommunale. Her bor mange mennesker for hvem en coronavirus kan koste dem livet.

  Næstved Kommune følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, det vil sige, at du ikke må besøge dine pårørende på et ældrecenter eller botilbud, før forbuddet bliver trukket tilbage. Forbuddet omfatter dog ikke besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person.

  Kontakt lederen på din pårørendes ældrecenter eller botilbud, hvis du har spørgsmål.

  Vi lover, at vi passer godt på dine pårørende. Hvis de har brug for hjælp, kan du også være sikker på, at de får det. Vores kollegaer i ældreplejen arbejder i døgndrift for at få vagtplaner til at gå op. Det betyder også, at noget af den ikke-vitale service, og hjælp vi normalt giver, vil bortfalde.

  Kommer kommunen stadig hjem til mig?

  Hvis du har behov for vores hjælp, så kommer vi selvfølgelig. Det gælder både hjemmeplejen, hjemmesygeplejersker og udbringning af mad. Men hjælpen ligner måske ikke helt den du kender. For at yde den rette hjælp til dem, der virkelig har brug for det, er vi nødt til at drosle ned på noget af den service, du normalt modtager. Du vil i dette tilfælde få direkte besked.

  Har du et møde med Jobcentret?

  Alle planlagte jobsamtaler er som udgangspunkt aflyst. Der er dog enkelte undtagelser; har du for eksempel allerede aftalt med din sagsbehandler, at jeres samtale skal gennemføres telefonisk, så er den aftale stadig gældende.

  Har du brug for at søge kontanthjælp eller anden ydelse?

  Hvis du har brug for at søge om offentlig forsørgelse, skal du kontakte Jobcenteret telefonisk i den normale åbningstid eller henvende dig til din a-kasse.

  Skal vi betale din regning hurtigere?

  Hvis din virksomhed har udført arbejde for Næstved Kommune - så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale regningen hurtigst muligt.

  Næstved Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer ved at betale regningerne så hurtigt som muligt, så det ikke skaber likviditetsproblemer for den enkelte virksomhed.

  Læs mere her om, hvad du skal gøre, hvis vi skal betale din regning hurtigere?

  Hvis du har brug for yderligere rådgivning til din virksomhed, kan du læse mere på naestvederhverv.dk/

  Kører du med bus?

  Der kører fortsat busser, men afgangene er reduceret fra og med mandag den 30. marts 2020.

  Ændringer

  • Linjer, der hovedsageligt er tilpasset skolernes ringetider, er stoppet - dette vil sige linje 607, 608, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 696, 697 og 699. Busserne vil køre igen, når skolerne begynder.

  • Lokallinjerne 611 og 615 kører efter en ferieplan. Det betyder, at afgangen på linje 611 fra Everdrup til Næstved Station på hverdage kl. 6.55, der er særligt indsat af hensyn til studerende på ungdomsuddannelser, ikke kører. Derudover vil afgangen på linje 615 fra Fuglebjerg til Bisserup kl. 14.05 ikke køre. Øvrige afgange på de to linjer gennemføres uændret.

  Bybusserne 601, 602, 603, 604 og 605 samt linje 640 til Vordingborg fortsætter uændret. Lige så vil de fleste regionsbusser (102A, 480R, 570, 620R, 630R, 670 og 680) køre uændret.

  Det vil fortsat være muligt at benytte Flextur og Plustur.

  Du vil kunne finde opdaterede køreplaner på Rejseplanen.dk og dinoffentligetransport.dk senest fredag den 27. marts 2020.

  En ny måde at køre med bus på
  Brug midterdøren som indgangsdør, betal med rejsekort, app eller sms-billet, og overhold den hygiejnelinje, som er markeret med sort tape i busserne bag forreste sæderække. Chaufførerne tager midlertidigt ikke imod kontanter, og foretager ekstra rengøring i bussen.

  Vi beder om at vise hensyn, holde afstand, rejse uden for myldretid hvis muligt samt ikke at rejse hvis man er syg eller formodet smittet.

  Baggrund
  Der er markant færre rejsende i disse corona-tider. Sygefraværet blandt chaufførerne er også steget, og det gør det svært for Movia at opretholde driften. Derfor har man prioriteret de buslinjer, som er mest vitale.

  Hold dig orienteret om offentlig transport på dinoffentligetransport.dk/

  Har du spørgsmål, så skriv til Movia og DSB på Facebook her

  Hvad med husholdningsaffald, bliver det stadig hentet?

  Dit affald bliver afhentet som normalt, da vores renovatør REMONDIS er en privat virksomhed. Hvis der sker ændringer i forhold til tømning, vil vi straks orientere om dette. Du kan holde dig orienteret på www.naestved-affald.dk, hvor vi løbende kommer med information om affalds-situationen. Hvis du oplever problemer med dit affald, kan du kontakte Team Affald via selvbetjeningsløsningen Mit Affald

  Fra og med tirsdag den 17. marts 2020 lukker AffaldPlus genbrugspladserne for private. Der kan dog fortsat afleveres affald fra erhverv som f.eks. håndværkere m.m. på Herlufmagle Genbrugsplads og Næstved Genbrugsplads. Læs mere om åbne genbrugspladser under coronavirus på naestved-affald.dk/coronavirus/

  Skal du have besøg af rottebekæmperen?

  Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det.

  Klik her for at anmelde rotter

  Næstved Kommune fortsætter med at bekæmpe rotter på højt niveau, hvilket betyder, at vi fortsat også bekæmper rotter indendørs. For at sikre både dig og vores rottebekæmpere mod corona-smitte gør vi opmærksom på, at følgende forholdsregler skal overholdes, når du anmelder rotter:

  Indendørs
  • Der skal luftes ud med gennemtræk, inden bekæmperen kommer på besøg (han ringer og aftaler, hvornår han kommer).
  • Rottebekæmperen vil være iført engangsdragt med hætte, fulface maske eller mundbind og ansigtsskærm, gummihandsker, samt skoovertræk.
  • Du/I skal opholde jer i et andet rum i boligen end der, hvor bekæmperen udfører sit arbejde, så længe bekæmperen er i boligen.
  • Hvis du ikke ønsker, at bekæmperen kommer indenfor, kan I aftale, hvordan bekæmpelsen så skal foregå enten pr. telefon eller på minimum 2 meters afstand.

  Udendørs
  • Bliv inde i boligen, mens bekæmperen undersøger din grund/kloak og eventuelt sætter rottekasse/-r op
  • Hvis du skal tale med bekæmperen, så hold en afstand på minimum 2 meter.

  Rottebekæmpelse i Næstved Kommune foretages af firmaet Kiltin.

  Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter?

  skriv til os på kommunens Facebook-side eller ring til os på 5588 5588.

  Vi kan dog ikke svare på spørgsmål vedrørende coronasmitte og sygdom, her henviser vi til www.coronasmitte.dk eller den fælles myndigheds-hotline 7020 0233.

  Genbrugspladserne åbner igen – men med tidsbestilling

  Du kan igen komme på genbrugspladsen med dit affald, men for at begrænse antallet af mennesker og sikre afstand, indfører AffaldPlus et midlertidigt bookingsystem.

  SÅDAN GØR DU:

  1. Klik ind på www.affaldplus.dk/book.
  2. Gennemfør din booking – du skal bruge registreringsnummeret på den bil, der skal aflevere affald, samt dit mobilnummer
  3. Medbring den sms, du får tilsendt. Den er din ”billet” til genbrugspladsen. Vis den til en medarbejder gennem din lukkede bilrude

  OBS: Du behøver ikke bestille tid, hvis du skal bruge haveaffaldspladsen i Næstved.

  ALLE SKAL BOOKE TID
  Både private og virksomheder skal booke tid til aflevere affald på genbrugspladsen. Det er dog muligt for virksomheder at benytte genbrugspladserne i de to første åbningstimer på hverdage uden at booke tid.

  Vi forventer, at mange skal forbi genbrugspladsen, så pas på hinanden både på pladsen og i trafikken.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)