Skip to main content

Coronavirus – de mest stillede spørgsmål og svar

Hvad er gældende i Næstved Kommune. Og hvor bliver vi nødt til at henvise til andre offentlige myndigheder. Vi har forsøgt at lave et overblik her. Her kan du også tilmelde dig jobbanken. Opdateret den 14. januar 2021.

Indhold

  Kommunen tilpasser sig sundhedsmyndighedernes anbefalinger og har stadigvæk særlig fokus på afstand, håndvask og hygiejne. Det meste information går via de informationskanaler, skoler, dagtilbud, handicap- og psykiatriområde, ældrecentre m.fl. normalt benytter.

  Se også kommunens facebookside, hvor vi løbende informerer med corona-relaterede oplysninger.

  Seneste nyt: 

  • 14/1-21: De særlige restriktioner er forlænget til og med den 7. februar
  • 14/1-21: Nye telefontider på Næstved Sundhedscenter (Se under Sundheds- og fritidstilbud)
  • 14/1-21: Omrokering af rengøring (Se under Hvordan bliver der gjort rent i kommunens bygninger?)
  • 9/1-21: Er ældrecentrene åbne for besøg? (Se under Ældrecentre, botilbud og tilbud til udsatte voksne)

  Børn, unge og familietilbud

  Særlige restriktioner på skole- og daginstitutionsområdet frem til og med 7. februar

  Se her hvad de skærpede restriktioner, der er gældende frem til og med 7. februar 2021, betyder for dit barns område.

  Online-undervisning

  Alle børn som går i skole fra 0. til 9. klasse vil blive undervist online foreløbig frem til og med 7. februar.

  Alle skoler er altså lukkede for fysisk fremmøde.

  Se mere på Aula.

  Børn med særlige behov

  De mest sårbare elever skal fortsat møde fysisk frem på skolen eller institutionen, ligesom skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat vil være åbne for disse elever. Det gælder børn som har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov – inklusive børn, hvor der er særlige udfordringer i familien.

  Nødpasning

  Elever i 0. til 4. klasse kan møde frem til fysisk nødundervisning og –pasning, hvis det er nødvendigt for, at deres forældre kan passe deres arbejde.

  Elever i specialområdet vil også blive tilbudt nødpasning.

  Tag kontakt til skolen, og se mere på Aula, hvis I har behov for nødpasning.

  Daginstitutioner

  Børnehaver, vuggestuer og dagplejere vil være åbne som normalt.

  Dagtilbuddene er åbne, idet smitten fortsat ikke er drevet af de mindste børn.

  Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt i henhold til deres arbejdssituation.

  Hvem kan jeg kontakte

  Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte dit barns SFO, klub eller daginstitution.

  Generel information på daginstitutions- og skoleområdet

  COVID-19 fylder stadigvæk meget i vores samfund og smittetrykket er svingende, og vi har et fælles ansvar for at holde det nede. Derfor er der stadig brug for ekstra fokus på forebyggelse af smittespredning og med forbehold for, at der kan ske løbende justeringer.

  Særskilt information til daginstitutionsområde

  Konkrete justeringer og anbefalinger for de enkelte institutioner til forældrene vil fremgå af information på NEM børn.

  Særskilt information til skoleområdet

  Konkrete justeringer og anbefalinger til forældrene på de enkelte skoler vil fremgå af information på AULA.

  Generel information fra Sundhedsstyrelsen

  Sundhedsstyrelsen har samlet en masse information om corona og børn og unge, bl.a. hvis der opdages corona i institutionen eller skolen m.fl.

  Har du brug for Sundhedsplejen eller en børneterapeut?

  Sundhedsplejerskerne

  Alle familier, der har fået en lille ny, vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske. Sammen aftaler I, hvordan et besøg kan foregå.

  Har du spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til din sundhedsplejerske på det sædvanlige telefonnummer.

  På dette skema fra sundhedsplejen kan du få hjælp til at se, om dit barn trives.

  Sundhedsplejerskerne holder normalt Åbent Hus hver onsdag, men på grund af COVID-19 smitterisiko, er tilbuddet lukket. Hold øje med, hvornår ordningen starter op igen.

  Se her hvilke andre muligheder du har

  Ergo- og fysioterapi

  Børneterapeuternes tilbud om Åbent Hus en gang om måneden for børn fra 0 år til skolestart er på grund af COVID-19 smitterisiko erstattet af telefonkonsulation på udvalgte mandage.

  Se her for mere information

  Er du ung eller en familie med børn, der har det svært i denne tid?

  Corona-tiden påvirker os alle og giver mange bekymringer og et opbrud af de daglige rutiner og strukturer.

  Det er vi ekstra opmærksom på i kommunen, og vi står klar til at hjælpe familier og unge, som har det svært.

  For familier med børn

  FamilieNetværket har åbnet for telefonisk, åben og anonym rådgivning til forældre, der har børn i dagtilbud og skole. Her sidder familiebehandlerne og familiekonsulenter klar til at hjælpe.

  Ring på 5571 7770. Rådgivningen har åbent hver fredag kl. 9.00-11.00.

  Læs mere om FamilieNetværket her

  For de unge

  Vores ungerådgivere er klar ved telefonerne og ved chatten. Rådgiverne er særligt uddannede – og bare super gode til at lytte og til at snakke med. Og de siger ikke noget videre til nogen, rådgivningen er helt anonym.

  Chat med ungerådgiverne her eller ring på 5588 3308 og aftal en tid.

  Se mere om Næstved Kommunes tilbud til unge her

  Er du bekymret for andre

  Har du oplevet noget, som gør dig bekymret for et barn, har du forskellige muligheder for at gøre os opmærksom på det.

  Se hvilke muligheder du har her

  Ældrecentre, botilbud og tilbud til udsatte voksne

  Er ældrecentrene åbne for besøg?

  Hver ældre på plejecentrene må få besøg af tre faste, nære pårørende i egen bolig. De må dog maksimalt få besøg af to personer ad gangen.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet et overblik over de udstedte påbud om besøgsrestriktioner og besøgspåbud på sin hjemmeside. Den bliver opdateret tirsdag og fredag eftermiddag.

  OBS! Andre regler for Plejecenter Birkevang, Plejecenter Symfonien og Plejecenter Kildemarkscentret

   

  Der er beboere, der er blevet smittet med coronavirus. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt, at der kun må komme én fast besøgende. Og det må kun ske i beboerens eget hjem.

  Udendørsbesøg

  Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke sat restriktioner på antal besøgende udenfor.

  Besøg hjemme hos pårørende

  Ældre på plejehjemmene har fortsat mulighed for at tage på besøg hjemme hos deres pårørende.

  Krav om mundbind eller visir

  Kravet om at bære mundbind eller visir, når man går til og fra plejeboligen gælder fortsat. I boligen er der ikke krav om at bære mundbind eller visir, men man skal sikre, at der er en afstand på minimum 2 meter.

  Kravet om mundbind gælder ikke, hvis du er et barn under 12 år eller af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind.

  Undtagelser fra besøgsrestriktionerne - Besøg i kritiske situationer

  De midlertidige besøgsrestriktioner på de kommunale og private plejecentre omfatter ikke besøg i kritiske situationer. En kritisk situation er f.eks. et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg, døende person eller person med en kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

  Nære pårørende er slægtninge i lige linje f.eks. forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Efter omstændighederne kan fjernere slægtninge eller en person, som beboeren er nært knyttet til, også anses som nære pårørende. Beslutningen om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

  Sådan passer vi på hinanden

  Inden du kommer ind

  • Husk at spritte hænderne af - du finder håndsprit ved alle indgange.
  • Vi stiller visir eller mundbind til rådighed og appellerer til, at du bruger det under besøget.
  • Benyt så vidt muligt indgange via terrassedøre og lignende for at undgå fællesarealer. Det er i orden at gå igennem fællesarealer, men du må ikke opholde dig der.

  Selve besøget

  • Besøg må gerne foregå i din pårørendes bolig, men ikke på fællesarealer.
  • Hvis du og din pårørende gerne vil have, at besøget foregår i et andet rum end din pårørendes bolig, er det også muligt. Du skal så blot ringe til teamlederen på stedet, som sørger for at booke et egnet lokale til jer.
  • Det er fortsat nødvendigt at alle holder to meters afstand til hinanden.

  Husk også

  • At man naturligvis ikke må komme på besøg, hvis man har de mindste symptomer på sygdom, og alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges i forhold til at vaske og afspritte hænder ofte, hoste og nyse i ærmet samt undgå kys, kram og håndtryk.

  Det gør personalet

  For at beskytte både vores ældre medborgere og medarbejdere bedst muligt benytter medarbejderne i ældreplejen ansigtsværnemidler i en del situationer. Ansigtsværnemidler kan være enten visir eller mundbind.

  Vi tager hele tiden bestik af situationen og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

  Daghjem og aktivitetscentre i ældreområdet

  Ældreområdets daghjem og aktivitetscentre er åbne, og det er muligt for borgere, der bor uden for plejecentrene, at deltage i aktiviteter i åbningstiden.

  Aktiviteterne bliver organiseret, så de til enhver tid lever op til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i forhold til forsamlingsrestriktioner, brug af værnemidler mv.

  For nuværende er der krav om, at alle deltagere skal anvende mundbind undtagen ved indtagelse af mad og drikke.

  Du er velkommen til at kontakt dit lokale aktivitetscenter eller daghjem, hvis du har spørgsmål.

  Må jeg besøge mine pårørende på kommunens botilbud?

  Der er åbent for besøg på sociale tilbud.

  Det er vigtigt stadigvæk at overholde de generelle råd for at undgå smitte.

  Af hensyn til at beskytte beboerne eller andre mod coronasmitte kan ledelsen på et tilbud beslutte at begrænse besøg, eller at besøg ikke kan ske.

  Hvis ledelsen på et tilbud beslutter, at besøg ikke kan ske, kan man alligevel få besøg, hvis beboeren er

  • over 18 år og har et helt særligt behov, f.eks. kritisk sygdom
  • over 18 år men ikke har et helt særligt behov. Her kan beboeren få besøg af 1-2 faste besøgspersoner blandt de nære pårørende
  • under 18 år. Her kan beboeren få besøg af forældre eller andre nære pårørende.

  Er du voksen og har det svært i denne tid?

  Værestedet Café Håbet

  Værestedet Café Håbet (tidligere Varmestuen) er åben igen for aktiviteter for borgerne hver mandag til fredag kl. 9.00-16.30.

  Mundbind er ikke et krav, men personalet bærer mundbind eller visir.

  Læs mere på Værestedet Café Håbets hjemmeside

  Værestedet Kornbakken

  Der er åbent mandag kl 14.00-19.00 samt onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

  Læs mere på Kornbakkens hjemmeside

  Mangler du et sted at sove?

  Der er åbent for indskrivning på Natherberget, Marskvej 22B, alle ugens dage mellem kl. 20.00 og 22.30. Der tages særlige forholdsregler i forbindelse med overnatninger. Der er derfor kun to sovepladser pr. lokale, og vi har en særlig opmærksomhed på håndvask og hygiejne.

  Hvis du har spørgsmål, kan du møde op på Natherberget, eller du kan kontakte Forsorgshjemmets personale på 5588 2171. Telefonen svarer døgnet rundt.

  Læs mere om Natherberget her

  Det opsøgende gadeteam

  Gadeteamet koncentrerer deres indsatser omkring i forvejen kendte borgere, og den hjælp der behøves i den forbindelse. Men hvis du vurderer, at en borger har uopsætteligt brug for Gadeteamet, vil han eller hun selvfølgelig få hjælp.

  Gadeteamet kan kontaktes på deres mobiltelefoner, Morten på 2545 0296 og Camilla på 2462 8014.

  Læs hvad det Opsøgende Gadeteam kan hjælpe med

  Sundheds- og fritidstilbud

  Skærpede restriktioner frem til og med 7. februar

  • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
  • Der må kun være 5 personer tilstede på samme sted samtidig ved idræts- og foreningsaktiviter for børn og unge op til 21 år.
  • Se uddybende retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside.

  Hvor kan jeg få mere at vide om Corona-vaccinen?

  Det er regionen, der står for information og uddeling af vaccinen mod COVID-19.

  Vaccinen mod COVID-19 er frivillig og gratis.

  Du modtager et brev med posten eller i E-Boks, når du får tilbudt muligheden for at blive vaccineret.

  Læs mere på Region Sjællands hjemmeside

  Har du brug for en af kommunens sundhedstilbud?

  Høreafdelingen på VISP

  Høreafdelingens åben træffetid på VISP er permanent lukket grundet COVID-19. Du kan derfor ikke længere møde op uden en forudgående aftale. Du kan selvfølgelig fortsat få hjælp. Du skal blot bestille tid i forvejen på 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-9.00 eller på e-mail via digital post - se mere på www.visp.dk

  Næstved Sundhedscenter

  Næstved Sundhedscenter har åbent. Næstved Sundhedscenter har åbent alle hverdage mellem klokken 7.00 og 15.00. Telefonen 5588 1400 besvares alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-14.00. De indkaldte borgere vil få besked på, hvordan de skal forholde sig ved fremmøde.

  Stofrådgivningen og mobilsygeplejen

  Stofrådgivningen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage  kl. 8.00-14.00 på 5588 1476. Behandlingssamtaler kan holdes som walk and talk, over telefonen eller på kontor med samtaleskærm. Der tilbydes igen Nada. Medicinudleveringen er begrænset til at foregå mandage kl. 9.00-12.00 og torsdage kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-15.00. Medicin udleveres i medicinudleveringen i Cafe Håbet, Engvej 22 i Næstved.

  Mobilsygeplejen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 8.00-12.00 på 2149 9373 eller 2121 3863. Mobilsygeplejen kører medicin ud til sårbare borgere, og medicin bliver udleveret mandage og torsdage mellem kl. 9.00 og 12.00 i samarbejde med Stofrådgivningen i Cafe Håbet, Engvej 22 i Næstved.

  Medarbejdere fra mobilsygeplejeklinikken er at finde i nye lokaler i Cafe Håbet, Engvej 22 i Næstved, mandag og onsdag mellem kl. 9.00 og 11.00.

  Særligt til foreninger

  På Foreningsportalen kan du løbende følge med i de informationer om ændrede vilkår, som kommunen sender til foreningerne.

  Du finder dem her på Foreningsportalen

  Se også Kulturministeriets svar på generelle spørgsmål

  Mundbind og offentligt transport

  Hvordan med mundbind?

  Hvem kan få gratis mundbind

  Studerende, kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde at købe mundbind, har mulighed for at få udleveret gratis mundbind.

  • Du kan hente mundbind i Rådmandshaven 20 i Næstved i tidsrummet kl. 8.00 til 15.00 mandag-onsdag, kl. 8.00 til 17.00 torsdag og kl. 8.00 til 13.00 fredag. Ring på vagttelefonen 5588 5805 for at få adgang.
  • På Næstved Bibliotek og Borgerservice, Kvægtorvet 4 i Næstved skal du ringe på 5588 5588 og få en aftale om tidspunkt for afhentning af mundbind. Mundbind bliver udleveret på det aftalte tidspunkt ved indgangen til biblioteket.

  Hvor skal jeg bære mundbind (eller visir) 

  Det er et krav at benytte mundbind eller visir indendørs, hvor offentligheden har adgang samt i den offentlige trafik.

  Kravet om mundbind gælder ikke, hvis du er et barn under 12 år eller af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind.

  Mundbind i offentlige bygninger

  Når du går ind ad døren til bibliotekerne, borgerservice, receptionen i Rådmandshaven, Sundhedscentret, kulturinstitutioner og idrætsanlæg, skal du have mundbind på.

  Du må dog gerne tage mundbindet af, når først genoptræningen, sportsaktiviteten, ‘kulturtilbuddet’ eller samtalen er i gang.

  Spørg, hvis du er i tvivl, når du går ind i en bygning. Men hav et mundbind parat, når du går ind i en bygning med offentligt adgang.

  Jobcenter og Integrationsindsats

  I Jobcentrets afdeling Rådmandshaven 20 og afdeling Birkebjergparken samt i Integrationsindsatsen afdeling Kasernevej skal såvel borgere som ansatte bære mundbind eller visir, når de opholder og bevæger sig rundt i venteområder/modtagelse på jobcentrene.

  Det samme gælder ved ophold/deltagelse i jobsøgnings-værksteder eller åbne vejledningscaféer, pc-rum eller lignende. Medarbejderen og borgeren skal også have mundbind på ved individuelle fysiske samtaler.

  Krav om mundbind kan undtagelsesvist fraviges, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag. Det kan f.eks. være under samtale med personer, der mundaflæser, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, jf. bekendtgørelsens § 5.

  Skoler og dagtilbud

  Vi anbefaler, at forældre tager mundbind på, når man henter og bringer børn i daginstitution - og så vidt muligt bliver i garderoben.

  Når man afleverer sit barn i skolen, anbefaler vi, at man gør det i skolegården.

  Vi er helt med på, at der selvfølgelig kan være særlige forhold, som betyder, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt.

  Ansatte på skoler og daginstitutioner kan vælge at bruge visir.

  Den offentlige trafik

  Se hvornår du skal have mundbind på i den offentlige transport

  Kravet om mundbind indendørs, hvor offentligheden har adgang, og i den offentlige trafik gælder foreløbig frem til den 1. marts 2021.

  Se hvordan du bruger mundbind korrekt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Skal du med offentligt transport

  Al kollektiv trafik følger myndighedernes anbefalinger. Det gælder f.eks. også Flextur, Plustur og skolebusser.

  Få mere information på følgende sider:

  Transport- og Boligministeriets spørgsmål og svar om brug af kollektiv transport

  Se også om offentlig transport på dinoffentligetransport.dk/

  Har du spørgsmål, så skriv til Movia og DSB på Facebook her

  Jobcenter og Erhverv

  Vil du tilmelde dig i corona-jobbanken?

  For at sikre, at der er nok hænder til at varetage vigtige funktioner som børnepasning, ældrepleje o. lign., har Næstved Kommune oprettet en jobbank, hvor alle borgere kan melde sig til at give en hjælpende hånd.

  Du er måske sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, pædagog eller pædagogmedhjælper. Det kan være, du har forladt faget for en tid, eller du er studerende eller gået på pension.

  Hvis du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til Næstved Kommune i den aktuelle situation, så kan du registrere dig i jobbanken, som du finder her.

  Alle, der bliver kontaktet af kommunen og tilbudt en funktion, får en midlertidig ansættelse i Næstved Kommune.

  Næstved Kommune betaler overenskomstmæssig løn for din indsats.

  Center for Arbejdsmarked tilpasser sig løbende de nye restriktioner

  Du vil stadigvæk kunne få fat i Center for Arbejdsmarked, selv om nye restriktioner eventuelt lukker for fysisk møde.

  Sagsbehandlerne sidder klar ved deres telefoner i deres normale telefontid, ligesom du kan ringe til Næstved Kommunes kontaktcenter på 5588 5588.

  Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med Corona-situationen.

  Du kan også finde mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside her.

  Har du et spørgsmål, som du ikke synes bliver besvaret, er du velkommen til at sende en mail til os, login med Nemlog-in.

  Nyeste tiltag gældende frem til 7. februar

  • Rådmandshaven, Birkebjergparken og Kasernevej lukker for personligt fremmøde frem til og med 7. februar, og vi vil derfor kun kunne træffes telefonisk på 5588 5588 og på e-mail naestved@naestved.dk
  • Ledige kan ikke sendes ud i nyttejob, nye virksomhedspraktikker eller nye løntilskud. De nuværende nyttejob bliver ændret, og du vil blive kontaktet af din sagsbehandler.
  • Har du fået en opstartsdato for din planlagte praktik, vil opstart blive udsat til efter den 31. januar 2021. Der sendes brev til din e-boks.
  • Igangværende praktiker og løntilskud kan fortsætte, hvis den ledige selv ønsker det.
  • Kontakt til Center for Arbejdsmarked begrænses så vidt muligt til telefonisk og virtuelt kontakt.
  • Alle aktive indsatser, der kan omlægges til virtuel indsats, vil ske virtuelt. Er du i tilbud eller i praktik, vil du modtage et informationsbrev i din e-Boks.
  • Skal du til samtale i jobcenteret, skal du afvente at blive kontaktet af din sagsbehandler.
  • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
  • Private arbejdsgivere opfordres også kraftigt til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

  Er du indkaldt til samtale med Jobcenteret eller til møde i Rehabiliteringsteamet?

  Samtale med Jobcenteret

  Mulighederne for fysisk fremmøde er begrænset og samtalerne foregår så vidt muligt telefonisk og virtuelt. Har du spørgsmål, kontakt da din sagsbehandler.

  Møde i Rehabiliteringsteamet

  Mulighederne for fysisk fremmøde til rehabiliteringsmøder er begrænset, og samtalerne foregår så vidt muligt telefonisk og virtuelt.

  Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler.

  Er du ansat i eller hjemsendt fra dit fleksjob?

  Hvis du er i fleksjob, skal du følge de anvisninger, som du får fra den virksomhed, som du er tilknyttet.

  Hvis du eller din virksomhed ønsker at afslutte din ansættelse eller du hjemsendes, skal I være opmærksomme på, at det skal ske efter de retningslinjer, der fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

  Hvis du er hjemsendt fra dit fleksjob uden løn, så vil du kunne modtage ledighedsydelse i de uger, du er hjemsendt.

  Er du ansat i løntilskud?

  Hvis du er i løntilskud, skal du følge de anvisninger, som du får fra den virksomhed, som du er tilknyttet.

  Hvis du eller din virksomhed ønsker at afslutte dit forløb, skal I være opmærksomme på, at det skal ske med det opsigelsesvarsel, der fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Med mindre ansættelsen er omfattet af Folketingets vedtagende særlovgivning, eller aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter som følge af COVID-19, Coronavirus.

  Er du i virksomhedspraktik?

  Seneste restriktioner betyder, at ledige hverken kan sendes ud i nyttejob, nye virksomhedspraktikker eller nye løntilskud. Det betyder:

  • Alle nuværende nyttejob bliver ændret.
  • Er du i nyttejob, skal du afvente at blive kontaktet af din sagsbehandler.
  • Igangværende praktiker og løntilskud kan forsætte, hvis den ledige selv ønsker det. Du vil modtage brev i e-boks.
  • Har du fået en opstartdato for din planlagte praktik, vil opstart blive udsat til efter 31. januar 2021. Du vil modtage nærmere information fra din sagsbehandler.

  Er du i et revalideringsforløb?

  Er du i uddannelsesrevalidering, skal du holde dig opdateret på skolens hjemmeside, ligesom du skal følge din arbejdsgivers anvisninger, hvis du er i virksomhedsrevalidering. Hvis du har spørgsmål, er du desuden velkommen til at kontakte din sagsbehandler på telefon eller mail.

  (Erhverv) Er du arbejdsgiver eller selvstændig og vil du vide mere om den midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge?

  Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.

  Midlertidig lovændring vedtaget som følge af COVID-19

  Lov nr. 212 af 17. marts 2020 gælder for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021.

  Lovændringen gælder for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smitte med COVID-19 eller er i karantæne, som følge af COVID-19.
  • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

  Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
  • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang.
  • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme

  Selvstændige erhvervsdrivende får udvidet ret til sygedagpenge

  • Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af COVID-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt. Det forudsætter dog, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.
  • Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag i (hele) den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten til sygedagpenge forudsætter, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

  Sådan anmelder du fraværet:

  Fraværet skal anmeldes på den særlige papirblanket NR104C, som du finder her.

  Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag.

  Arbejdsgiveren får ret til udvidet refusion

  • En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens fravær skyldes smitte med COVID-19 eller karantæne som følge af COVID-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt.
  • Arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i (hele) den periode, hvor lønmodtagerens fravær skyldes, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19. Der skal således være tale om, at lønmodtageren ikke kan arbejde fra hjemmet. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten forudsætter, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven, og at arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet.

  For så vidt angår gruppe 1. i forhold til lønmodtagere, der på 1. fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, vil du alene være berettiget til sygedagpengerefusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden.

  Sådan indberetter du i forhold til udvidet ret til refusion

  Du skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

  Langt det meste fravær som følge af COVID-19 må forventes at have en varighed, som ikke overstiger arbejdsgiverperioden. Derfor anbefaler vi, at du først indberetter fraværet efter det er afsluttet, og at du i indberetningen angiver den sidste fraværsdag. Dette minimerer den administrative proces for dig, samt den efterfølgende administrative proces for din medarbejder og kommunen.
   
  Når du søger om den udvidede refusion via NemRefusion, skal du anmelde fraværet og samtidig søge om refusion fra medarbejderens 1. fraværsdag. For at kunne søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”COVID-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, som du søger refusion for.
   
  Hvis medarbejderens fravær overstiger arbejdsgiverperioden, skal du anmelde sygefravær efter de gældende regler, dvs. inden for anmeldelsesfristen på 5 uger regnet fra 1. fraværsdag.

  Særligt for arbejdsgivere, som normalt ikke udbetaler løn under sygefravær

  Hvis du normalt ikke udbetaler løn under sygdom, men alene udbetaler sygedagpenge til din medarbejder i arbejdsgiverperioden, har du også mulighed for at søge om refusion for de sygedagpenge, du udbetaler i arbejdsgiverperioden, hvis din medarbejder enten er syg eller i karantæne.
  Du skal følge ovenstående, men vær opmærksom på, at du skal svare ”Ja” på spørgsmålet ”Modtager medarbejderen løn under fraværet” (her svarer du normalt ”Nej”). De efterfølgende spørgsmål minder meget om de spørgsmål, du plejer at besvare.

  (Erhverv) Hvordan skal virksomheder forholde sig til COVID-19?

  Vores gode kollegaer på Næstved Erhverv har lavet en guide til virksomheder, der har spørgsmål til COVID-19. Denne guide kan du finde på deres hjemmeside.

  (Erhverv) Skal vi betale din regning hurtigere?

  Hvis din virksomhed har udført arbejde for Næstved Kommune - så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale regningen hurtigst muligt.

  Næstved Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer ved at betale regningerne så hurtigt som muligt, så det ikke skaber likviditetsproblemer for den enkelte virksomhed.

  Læs mere her om, hvad du skal gøre, hvis vi skal betale din regning hurtigere?

  (Erhverv) Problemer med at betale dækningsafgift til kommunen?

  Har din virksomhed problemer med at betale sine regninger til kommunen, f.eks. 2. rate af dækningsafgiften, på grund af nedgang i omsætningen grundet corona, kan du kontakte Opkrævningen for at lave en aftale.

  Kontakt Team Finans og Opkrævning på 5588 5576 eller opkraevning@naestved.dk

  Øvrig kontakt til kommunen

  Skærpede restriktioner frem til og med 7. februar

  Borgerservice

  Borgerservice holder lukket. Har du akut brug for at komme i kontakt med Borgerservice, ring på 5588 5588 indenfor normal åbningstid. Du kan blive henvist til en akut tid til Borgerservice kl. 10-12 mandag til fredag. Når du har en tid, hentes du ved indgangen til Næstved Bibliotek og Borgerservice (ved Kvickly).

  • Eksempler på hvad du kan få akuttid til: Fornyelse af NemID, akutte kørekort og pas henvendelser. Find mere information på www.naesbib.dk for information om akuttider.
  • Der er kun åbent for akutte tider på Næstved Bibliotek og Borgerservice. Alle lokal biblioteker holder helt lukket. Det selvbetjente bibliotek holder også lukket.
  • Er du i tvivl om noget, kontakt da Næstved Kommune på 5588 5588.

  Bibliotekerne

  Bibliotekerne skal holde lukket for offentligheden (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages).

  Du kan holde dig orienteret på bibliotekernes hjemmeside

  Kan jeg stadigvæk få fat i en medarbejder i kommunen?

  Rådmandshaven og Teatergade

  Der er kun åben for borgerbetjening i Rådmandshaven og Teatergade efter forudgående aftale.

  Selv om de fleste af de administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, kan de stadigvæk kontaktes via e-mail og telefon.

  Skal du aflevere post til kommunen?

  Du finder en postkasse til venstre for hovedindgangen i Rådmandshaven 20. Her kan du aflevere al post til kommunen.

  Har du et ærinde i Borgerservice

  Har du behov for at få løst et problem i Borgerservice, skal du kontakte Borgerservice på 5588 5588 inden for normal åbningstid.

  Læs mere om Borgerservice her

  Skal du have besøg af rottebekæmperen?

  Vi fortsætter med at bekæmpe rotter på højt niveau, både indendørs og udendørs. For at sikre både dig og vores rottebekæmpere mod corona-smitte, skal du overholde følgende forholdsregler, når du anmelder rotter:

  Indendørs

  • Der skal luftes ud med gennemtræk, inden bekæmperen kommer på besøg (han ringer og aftaler, hvornår han kommer).
  • Rottebekæmperen vil være iført engangsdragt med hætte, fulface maske eller mundbind og ansigtsskærm, gummihandsker, samt skoovertræk.
  • Du/I skal opholde jer i et andet rum i boligen end der, hvor bekæmperen udfører sit arbejde, så længe bekæmperen er i boligen.
  • Hvis du ikke ønsker, at bekæmperen kommer indenfor, kan I aftale, hvordan bekæmpelsen så skal foregå enten pr. telefon eller på minimum 2 meters afstand.

  Udendørs

  • Bliv inde i boligen, mens bekæmperen undersøger din grund/kloak og eventuelt sætter rottekasse/-r op
  • Hvis du skal tale med bekæmperen, så hold en afstand på minimum 2 meter.

  Rottebekæmpelse i Næstved Kommune foretages af firmaet Kiltin.

  Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Klik her for at anmelde rotter

  Hvordan bliver der gjort rent i kommunens bygninger?

  Den 1. august 2020 trådte Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for rengøring af skoler og daginstitutioner i kraft. 

  Her blev der lagt op til at vende tilbage til normalt rengøringsniveau på skoler og daginstitutioner som før corona, men fremover med ekstra fokus på at der minimum én gang dagligt skal ske rengøring af berøringsflader og kontaktpunkter.

  Med denne rengøringsfrekvens lever vi op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Ekstra rengøring

  Økonomiudvalget har efter en anbefaling fra kommunens Rengøringsenhed besluttet at højne rengøringen på flere forskellige kommunale enheder med særligt fokus på fællesarealer og særligt fokus på de lokationer, der hidtil ikke blev rengjort dagligt.

  Strategien bag denne beslutning er at isolere smittekæderne. 

  Derfor vil man f.eks. på skoler opleve, at der ikke længere bliver gjort rent to gange dagligt i klasselokalerne, men at fællesarealer vil blive ekstra rengjort. Vurderingen er, at vi ikke kan forhindre smitte mellem de enkelte klassekammerater, men at vi med ekstra rengøring af fællesarealer kan forhindre smitte på tværs af klasserne. 

  Det er altså i de områder, hvor flere grupper eller klasser krydser veje, at der er skærpet fokus på rengøring.

  Ekstra rengøring af berøringspunkter i fællesarealer vil ske på følgende områder:

  • Servicearealer på ældrecentre
  • Fællesarealer på skolerne
  • Fællesarealer på handicapområdet
  • Fællesarealer i administrationen

  Andre kommunale ejendomme

  Derudover vil der fremover være daglig rengøring af toiletrum og aftørring af kontaktpunkter i Kulturhuse og andre mindre enheder, hvor der ikke er daglig rengøring, f.eks. Ventesalen på stationen og Rønnebæksholm.

  Dette gælder indtil videre frem til og med februar 2021.

  Midlertidig omrokering af rengøring efter nytår

  Hvert af kommunens 47 dagtilbud samt plejecentre har fået et midlertidigt løft af rengøringen.

  En såkaldt middagsrunde, hvor der bliver gjort rent på toiletter, kontaktpunkter og flader.

  Det er hurtigt kommet i stand, efter at store dele af medarbejderne på skoler, kulturinstitutioner og administrationen nu arbejder hjemme, og der derfor ikke er samme behov for rengøring i disse bygninger.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)