Coronavirus – de mest stillede spørgsmål og svar

Se de mest stillede spørgsmål og svar om Coronavirus i Næstved Kommune. Her kan du også tilmelde dig jobbanken. Opdateret 30. maj 2020.

30. maj 2020

Indhold

  Alle har lige nu mange spørgsmål om, hvordan coronavirus påvirker arbejdsforhold, pasning af børn, sundhedstilbud og meget mere. Vi samler løbende de spørgsmål og svar der kommer til kommunen og skriver dem her på siden. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.

  Where can I find information about the corona virus in English?

  You can find information in English on Sundhedsstyrelsens, the Danish national health board’s, website sst.dk

  You can also find information posters in others languages on website sst.dk and for fugetives coronadenmark.dk

  Jeg har et spørgsmål om coronavirus og smitte – kan kommunen hjælpe?

  Nej, vi kan desværre ikke rådgive om selve sygdommen. Se mere her på sundhedsmyndighedernes officielle hjemmeside: www.coronasmitte.dk

  Vil du tilmelde dig i corona-jobbanken?

  For at sikre, at der er nok hænder til at varetage vigtige funktioner som børnepasning, ældrepleje o. lign., har Næstved Kommune oprettet en jobbank, hvor alle borgere kan melde sig til at give en hjælpende hånd.

  Du er måske sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, pædagog eller pædagogmedhjælper. Det kan være, du har forladt faget for en tid, eller du er studerende eller gået på pension.

  Hvis du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft til Næstved Kommune i den aktuelle situation, så kan du registrere dig i jobbanken, som du finder her.

  Alle, der bliver kontaktet af kommunen og tilbudt en funktion, får en midlertidig ansættelse i Næstved Kommune.

  Næstved Kommune betaler overenskomstmæssig løn for din indsats.

  Skoleåbningen for 6.-9. klasserne

  Fra mandag den 18. maj er der igen åben på skolerne for 6.-9. klasses elever.

  Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at klasserne skal møde op skiftevis 3-4 dage om ugen og arbejde hjemme med fjernundervisning resten af tiden.

  Alle skoler er i fuld gang med at planlægge og gøre klar, så vi overholder myndighedernes retningslinjer.

  Hvordan de enkelte skole arrangerer sig er forskelligt. Men de lægger oplysninger ud på Aula, lige så snart de har deres endelige planer.

  Ekstra opmærksomhedspunkter
  Det er vigtigt, at du holder dit barn hjemme, hvis det er det mindste syg. Det samme gælder, hvis barnet eller andre i hjemmet er i risikogruppen. For øvrige spørgsmål om sygdom og forhold i hjemmet, læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

  Skolerne har fortsat ekstra opmærksomhed på rengøring, håndvask og hygiejne generelt.

  Skolebusser 
  Skolebusserne er tilpasset skolernes lokale behov. Nogle steder er ringetiderne forskudt, så eleverne ikke møder samtidig, og andre steder er der indsat flere busser. Tjek dit barns skolebus på Aula.

  Har du mulighed for selv at aflevere dit barn eller sende det afsted på cyklen, så hjælper du os med ikke at få for fyldte busser. Vi vil dog gerne pointere, at alle skolebørn vil blive taget med i busserne, når de står ved stoppestedet.

  Skoleåbning for 0.-5. klasser

  Kan alle børn sendes afsted?
  Alle raske børn kan sendes i skole. Men er dit barn det mindste syg, skal du holde det hjemme. Det samme gælder, hvis barnet eller andre i hjemmet er i risikogruppen. For øvrige spørgsmål om sygdom og forhold i hjemmet, læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

  Hvad kan jeg gøre?
  Det er vigtigt, at alle børn medbringer overtøj, der passer til vejret, da de er udendørs så meget som muligt. Vi træner også god håndvask – men øv det gerne også hjemme.

  Bliver det en normal hverdag?
  Vi gør alt for at give jeres barn en god og tryg dag. I denne tid prioriterer vi sundhed frem for læring og pædagogik for at sige det lidt firkantet. Det betyder, at der ikke foregår helt normal undervisning og pædagogiske aktiviteter, som I kender dem.

  Det er altså en anderledes hverdag, jeres børn møder, ligesom det er en anderledes måde at hente og bringe jeres børn. Hold øje med Aula, hvad der er gældende på din skole.

  Hvad med ekstra rengøring?
  Vi har entrereret med ekstra rengøringsleverandører, og de har alle fået vejledning fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan rengøringsopgaven skal prioriteres og sikres i denne tid, og vi har bedt dem om at oplyse og vejlede alle deres medarbejdere.

  Det betyder, at der bliver udført almindelig daglig rengøring på alle arealer, og der bliver flyttet rundt på rengøringsressourcerne alt efter, hvordan skolen bliver brugt. Derudover bliver alle toiletter rengjort to gange om dagen, og alle berøringsflader, dvs. lyskontakter, vandhaner, køleskabslåger, gelændere, armlæn mv., bliver rengjort og desinficeret to gange dagligt.

  Skolebusser 
  Skolebusserne er tilpasset skolernes lokale behov. Nogle steder er ringetiderne forskudt, så eleverne ikke møder samtidig, og andre steder er der indsat flere busser. Tjek dit barns skolebus på Aula.

  Har du mulighed for selv at aflevere dit barn eller sende det afsted på cyklen, så hjælper du os med ikke at få for fyldte busser. Vi vil dog gerne pointere, at alle skolebørn vil blive taget med i busserne, når de står ved stoppestedet.

  Kan man få hjemmeundervisning, hvis man holder sit barn hjemme?
  Kun i helt særlige tilfælde, hvor dit barn af helbredsmæssige årsager i længere tid ikke kan komme i skole, vil der blive tilbudt virtuel hjemmeundervisning. Dette skal aftales med skolelederen. For alle andre børn gælder det, at der er møde- og undervisningspligt i skolen.

  Hvad hvis der er corona eller andre sygdomme i familien?
  Se Sundhedsmyndighedernes retningslinjer her: Læs mere på sst.dk

  Hvad er gældende på daginstitutionsområdet?

  Vi tager nu hul på anden fase af genåbningen af Danmark og det betyder bl.a. betydelige lempelser i de restriktioner, vi har haft på dagtilbudsområdet.

  Fra mandag 18. maj gælder følgende ændringer:

  • Afstandskravet gælder nu kun blandt forældre, samt forældre og personale og er nu reduceret til 1 meter.

  • Der er ikke længere krav om små grupper, så børnene må nu være sammen med hele deres vuggestuegruppe eller børnehavegruppe, samt deres faste voksne.

  • Vi må gerne slå stuer sammen i ydertimerne, hvor der er betydeligt færre børn.

  • Kvadratmeterkravet er nu ophævet.

  • Vi må gerne være på legepladsen, men med skærpet opmærksomhed fra de voksne, så vi så vidt muligt leger stue/gruppevis.

  • Der vil ikke være tilmeldingspligt fra 1. juni, men det er meget vigtigt, at forældre stadigvæk udfylder komme/gå tider på Nembørn.

  Det er også besluttet., at vi må holde fællespasning i ferieperioderne, så vi vil have sommerferiepasning som oprindeligt planlagt i lukkeugerne 29, 30 og 31.

  Følgende er stadigvæk det samme:

  • Er dit barn det mindste syg, skal du holde det hjemme. Det samme gælder, hvis barnet eller andre i hjemmet er i risikogruppen. For øvrige spørgsmål om sygdom og forhold i hjemmet, læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

  • Der er fortsat ekstra opmærksomhed på rengøring, håndvask og hygiejne generelt.

  • Forældre skal holde god afstand til personale og hinanden og følge de lokale retningslinjer i de enkelte dagtilbud.

  • Vi vil stadigvæk have ekstra bemanding i dagtilbuddene, og vi vil være flere voksne frem til udgangen af maj, for at sikre, at vi stadigvæk lever op til kravene fra Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

  Forældre opfordres til at læse mere på Nembørn – f.eks. hvordan den enkelte daginstitution håndterer måltider, madpakker samt  aflevering og hentning.

  Må jeg besøge mine pårørende på kommunens botilbud?

  Indtil nu har det kun været muligt at besøge beboere med helt særlige behov på kommunens botilbud. Men nu er der åbnet op for at flere kan få besøg.

  De nye retningslinjer gør det muligt for beboeren, i samråd med dennes pårørende, at udpege 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende.

  Hvem er nærmeste pårørende

  • En person, borgeren er nært knyttet til
  • En ægtefælle eller en samlever
  • Slægtninge i lige linje
  • Søskende, stedbørn og plejebørn

  Vilkår for et besøg
  På de enkelte boenheder er der udarbejdet konkrete retningslinjer for besøget, der tager højde for den enkelte matrikels muligheder og begrænsninger samt Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

  Hver beboer kan få ét besøg pr. uge, og det skal som udgangspunkt ske udendørs.

  Information om muligheden for besøgspersoner er sendt til pårørende, herunder hvordan der kan aftales tid til besøg. Man skal henvende sig til lederen af bostedet, hvis man vil aftale et besøg.

  Må jeg besøge pårørende på ældrecentrene?

  Pårørende til beboere på ældrecentre må nu komme på besøg – både udenfor og indenfor. Plejecentrene i kommunen er forskelligt indrettet, og derfor er der også forskel på hvilke besøgsløsninger, der er mulighed for at indrette på forsvarlig vis.

  Her kan I læse om mulighederne:

  Udendørs besøg
  Et udendørs besøg foregår enten på terrassen, i haven eller som en gåtur i området.

  Besøg på private terrasser og gåture i området kan som regel foregå flere gange om ugen og uden tidsbegrænsning.

  Indendørs besøg og besøg på fællesområder
  I nogle tilfælde kan et besøg også foregå på et særligt område, som flere skal kunne benytte – fx en fællesterrasse eller besøgsstue. Dette kræver, at du reserverer et tidspunkt for dit besøg, og det er derfor nødvendigt med en tidsbegrænsning på ½ time pr. besøg.

  Kontakt teamleder
  For at sikre at alle besøg kan foregå forsvarligt, er det vigtigt, at du har aftalt besøget med en teamleder, inden du møder op. Det gælder for alle slags besøg - inde såvel som ude. Ring til den teamleder, som du plejer at tale med. Sammen aftaler I en tid og præcist, hvor du skal møde op.

  Besøg i weekenden skal være aftalt senest om fredagen inden kl. 12.00.

  Sådan passer vi på hinanden
  Det er uhyre vigtigt for os, at alle er trygge ved besøgene. Derfor tager vi forskellige såkaldte værn i brug.

  Helt konkret betyder det, at vi stiller plexiglasplader op, som man mødes på hver sin side af. Vælger man at gå en tur, får man udleveret et visir. Rengør visiret, tag det med hjem og brug det næste gang, du kommer på besøg.

  Samtidig gælder det naturligvis, at man ikke må komme på besøg, hvis man har de mindste symptomer på sygdom. Man skal undgå at røre hinanden, og alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges.

  Hvilke forholdsregler tager ældreområdet omkring værnemidler?

  For at beskytte vores ældre og medarbejdere bedst muligt, vil man opleve, at store dele af medarbejderne i ældreplejen er begyndt at bære ansigtsværnemidler. 
  Det sker efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, som forventer et højere smittetryk i takt med, at del af samfundet åbner.

  Sammen med sundhedsmyndighederne tager vi hele tiden bestik af situationen, og kan derfor ændre retningslinjer med kort tids varsel.

  Kommer kommunen stadig hjem til mig?

  Hvis du har behov for vores hjælp, så kommer vi selvfølgelig. Det gælder både hjemmeplejen, hjemmesygeplejersker og udbringning af mad. Men hjælpen ligner måske ikke helt den du kender. For at yde den rette hjælp til dem, der virkelig har brug for det, er vi nødt til at drosle ned på noget af den service, du normalt modtager. Du vil i dette tilfælde få direkte besked.

  Kan jeg stadig få fat i en medarbejder i kommunen?

  Ja, vi er på arbejde i den almindelige arbejdstid. Medarbejdere i administrationen m.m. sidder hjemme og arbejder i det omfang det overhovedet er muligt. Kender du medarbejderens nummer, så ring direkte, ellers ring til kommunens hovednummer 5588 5588.

  Har du et fysisk møde i kommunen?
  Du skal ikke møde op. Mødearrangøren kontakter dig for at lave en ny aftale.

  Skal du aflevere post til kommunen?
  Du finder en postkasse til venstre for hovedindgangen i Rådmandshaven 20. Her kan du aflevere al post til kommunen.

  Har du et ærinde i Borgerservice
  Borgerservice er fortsat lukket, men har du akut brug for at komme i kontakt med Borgerservice, så ring på 5588 5588 inden for normal åbningstid.

  Læs mere om borgerservice her

  Hvad er status for biblioteker og borgerservice?

  Bibliotekerne genåbner mandag den 18. maj under skærpede forhold.  Se mere på bibliotekets hjemmeside her

  Borgerservice åbner den 2. juni, men kun med tidsbestilling. Har du akut brug for at komme i kontakt med Borgerservice, så ring på 5588 5588 inden for normal åbningstid.

  Læs mere om Borgerservice her

  Har du brug for en sundhedsplejerske?

  Alle aftaler vil som udgangspunkt blive flyttet fra hjemmebesøg til telefonisk rådgivning. Men har du brug for, at en sundhedsplejerske kommer og ser til dit barn, så kan det aftales.

  Alle familier, der har fået en lille ny, vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske. Sammen aftaler I, hvordan et besøg kan foregå.

  Har du spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til din sundhedsplejerske på det sædvanlige telefonnummer.

  Har du brug for et af kommunens sundhedstilbud?

  Tandplejen har åbent på alle hverdage kl. 8.00-15.00

  • Klinikken på Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved, telefon 5588 1500
  • Klinikken på Holmegaardsvej, Holmegaardsvej 15, Fensmark, 4684 Holmegaard, telefon 5588 1560
  • Klinikken på Karrebækvej, Karrebækvej 80, 4700 Næstved, telefon 5588 1580

  Vi indkalder via sms og e-Boks.

  Næstved Sundhedscenter har åbent for varetagelse af kritiske funktioner defineret af Sundhedsstyrelsen. Der er telefontid alle hverdage kl. 8.00-15.00 på 5588 1400.
  Nedenstående funktioner har åbent for borgerkontakt:
  • Genoptræningsenheden er åben og varetager træning til borgere udskrevet med en genoptræningsplan fra hospital. Er du udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, bliver du kontaktet pr. telefon eller e-boks inden for få dage og får en tid til første undersøgelse indenfor syv dage, med mindre at der i genoptræningsplanen står, at du først må begynde på din genoptræning på et senere tidspunkt.

  • Alkoholrådgivningen har åbent for alkoholrådgivning efter nærmere aftale. Der er daglig telefontid kl. 8.00-9.00 på alle hverdage på 5588 1460. Der udleveres Antabus efter aftale.

  • Forebyggende hjemmebesøg har telefontid kl. 8.00-9.00 på alle hverdage, og der tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter nærmere aftale.

  • Sundhedskurser til borgere med kronisk sygdom, hvor du er henvist fra egen læge eller sygehus er pt. ikke åbent på anvisning af sundhedsmyndighederne.

  • Rygestop: Der tilbydes ikke rygestopkurser i øjeblikket. Ønsker du at stoppe med at ryge, kan du tilmelde dig en venteliste via NemTilmeld, læse mere om rygestop eller kontakte Sundhedscenteret.

  Stofrådgivningen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage  kl. 9.00-14.00 på 5588 1476.
  Behandlingssamtaler kan holdes som walk and talk, over telefonen eller på kontor med samtaleskærm. Der tilbydes igen Nada.

  Medicinudleveringen er begrænset til at foregå mandage kl. 9.00-12.00 og torsdage kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-15.00.  Medicin udleveres på 1. salen i Toldbodgade.
  Mobilsygeplejen har åben for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 8.00-12.00 på 2149 9373 eller 2121 3863. Mobilsygeplejen kører medicin ud til sårbare borgere, og medicin bliver udleveret mandage og torsdage mellem kl. 9.00 og 12.00 i samarbejde med Stofrådgivningen i Toldbodgade 19, stuen.
  Er du voksen og har det svært i denne tid?

  Varmestuen og værestedet Kornbakken
  Selve Varmestuen  er lukket ned, men vi har lavet nogle tiltag udendørs ved Varmestuen.
  Læs mere på Varmestuens hjemmeside

  Det stoffri værested Kornbakken holder lukket indtil videre.

  Mangler du et sted at sove?
  Der er stadig åbent for indskrivning på Natherberget, Marskvej 22B, alle ugens dage mellem kl. 20.00 og 22.30. Der tages særlige forholdsregler i forbindelse med overnatninger. Der er derfor kun to sovepladser pr. lokale, og vi har en særlig opmærksomhed på håndvask og hygiejne.

  Hvis du har spørgsmål, kan du møde op på Natherberget, eller du kan kontakte Forsorgshjemmets personale på 5588 2171. Telefonen svarer døgnet rundt.
  Læs mere om Natherberget her

  Det opsøgende gadeteam
  Gadeteamet koncentrerer deres indsatser omkring i forvejen kendte borgere, og den hjælp der behøves i den forbindelse. Men hvis du vurderer, at en borger har uopsætteligt brug for Gadeteamet, vil han eller hun selvfølgelig få hjælp.

  Gadeteamet kan kontaktes på deres mobiltelefoner, Morten på 2545 0296 og Camilla på 2462 8014.

  Læs hvad det Opsøgende Gadeteam kan hjælpe med

  Her er der også hjælp at hente

  Er du ung eller en familie med børn, der har det svært i denne tid?

  Corona-tiden påvirker os alle og giver mange bekymringer og et opbrud af de daglige rutiner og strukturer.

  Det er vi ekstra opmærksom på i kommunen, og der er lavet et par tiltag, som kan hjælpe familier og unge, som har det svært.

  For familier med børn
  FamilieNetværket har åbnet for telefonisk, åben og anonym rådgivning til forældre, der har børn i dagtilbud og skole. Her sidder familiebehandlerne og familiekonsulenter klar til at hjælpe.

  Ring på 5571 7770. Rådgivningen har åbent alle hverdage 12.00-14.00.

  For de unge
  Vores ungerådgivere er klar ved telefonerne og ved chatten. Rådgiverne er særligt uddannede – og bare super gode til at lytte og til at snakke med. Og de siger ikke noget videre til nogen, rådgivningen er helt anonym.

  Vi har udvidet åbningstiderne her i corona-perioden, hvor vi ved, at alting er sværere end normalt.

  Chat med ungerådgiverne her eller ring på 5588 3308 og aftal en tid.

  Se mere om Næstved Kommunes tilbud til unge her

  Er du bekymret for andre
  Har du oplevet noget, som gør dig bekymret for et barn, har du forskellige muligheder for at gøre os opmærksom på det.

  Se hvilke muligheder du har her

  Er du blevet arbejdsløs?

  Center for Arbejdsmarked og Jobcenteret er fysisk lukket, men medarbejderne står stadig klar til at hjælpe og rådgive dig.

  Center for Arbejdsmarked har samlet en masse spørgsmål og svar, som er gældende nu, og siden opdateres løbende.

  Du kan læse mere om nedlukningens betydning for Jobcenterets drift her

  Skal vi betale din regning hurtigere?

  Hvis din virksomhed har udført arbejde for Næstved Kommune - så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale regningen hurtigst muligt.

  Næstved Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer ved at betale regningerne så hurtigt som muligt, så det ikke skaber likviditetsproblemer for den enkelte virksomhed.

  Læs mere her om, hvad du skal gøre, hvis vi skal betale din regning hurtigere?

  Hvis du har brug for yderligere rådgivning til din virksomhed, kan du læse mere på naestvederhverv.dk/

  Kan jeg blive testet for coronavirus?

  Book selv din tid til corona-test

  Der er nu åbnet op for, at alle borgere over 18 år selv kan bestille tid til at blive testet for coronavirus – også her i Rådmandshaven.
  Det er ikke muligt at blive testet for antistoffer.

  Se mere her: www.coronaprover.dk og bestil tid

  Kører du med bus?

  Den kollektive trafik kører efter de normale køreplaner. Movia følger de retningslinjer, som myndighederne har besluttet for offentlig transport.

  Retningslinjerne indebærer bl.a. følgende i den kollektive trafik:

  • Movia følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvor mange passagerer der må være med bussen.
  • Ingen indstigning ved fordøren.
  • Ingen benyttelse af første sæderække.
  • Overholdelse af hygiejnelinje efter første sæderække.
  • Fortsat midlertidig nedlukning af kontantsalg. Kunder henvises til rejsekort, DOT app eller SMS-billet.
  • Fortsat øget indvendig rengøring af busser og lokaltog samt ekstra rengøring af pauselokaler for chauffører og billetkontrollører.
  • Fortsat henvisning til at følge myndighedernes anbefalinger – hold afstand, vis hensyn, rejs uden for myldretid hvis muligt samt ikke at rejse, hvis man er syg eller formodet smittet mv.

  Skolebusser 
  Skolebusserne er tilpasset skolernes lokale behov. Nogle steder er ringetiderne forskudt, så eleverne ikke møder samtidig, og andre steder er der indsat flere busser. Tjek dit barns skolebus på Aula.

  Har du mulighed for selv at aflevere dit barn eller sende det afsted på cyklen, så hjælper du os med ikke at få for fyldte busser. Vi vil dog gerne pointere, at alle skolebørn vil blive taget med i busserne, når de står ved stoppestedet.

  Flextur og Plustur
  Det vil fortsat være muligt at benytte Flextur og Plustur.

  Hold dig orienteret om offentlig transport på dinoffentligetransport.dk/

  Har du spørgsmål, så skriv til Movia og DSB på Facebook her

  Skal du have besøg af rottebekæmperen?

  Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Klik her for at anmelde rotter

  Vi fortsætter med at bekæmpe rotter på højt niveau, både indendørs og udendørs. For at sikre både dig og vores rottebekæmpere mod corona-smitte, skal du overholde følgende forholdsregler, når du anmelder rotter:

  Indendørs

  • Der skal luftes ud med gennemtræk, inden bekæmperen kommer på besøg (han ringer og aftaler, hvornår han kommer).
  • Rottebekæmperen vil være iført engangsdragt med hætte, fulface maske eller mundbind og ansigtsskærm, gummihandsker, samt skoovertræk.
  • Du/I skal opholde jer i et andet rum i boligen end der, hvor bekæmperen udfører sit arbejde, så længe bekæmperen er i boligen.
  • Hvis du ikke ønsker, at bekæmperen kommer indenfor, kan I aftale, hvordan bekæmpelsen så skal foregå enten pr. telefon eller på minimum 2 meters afstand.

  Udendørs

  • Bliv inde i boligen, mens bekæmperen undersøger din grund/kloak og eventuelt sætter rottekasse/-r op
  • Hvis du skal tale med bekæmperen, så hold en afstand på minimum 2 meter.

  Rottebekæmpelse i Næstved Kommune foretages af firmaet Kiltin.

  Særligt til foreninger

  På Foreningsportalen kan du løbende følge med i de informationer om ændrede vilkår, som kommunen sender til foreningerne.

  Du finder dem her på Foreningsportalen

  Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter?

  skriv til os på kommunens Facebook-side eller ring til os på 5588 5588.

  Vi kan dog ikke svare på spørgsmål vedrørende coronasmitte og sygdom, her henviser vi til www.coronasmitte.dk eller den fælles myndigheds-hotline 7020 0233.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)