Gå til hovedindhold

Erhvervsområde - Maglemølle 50, 4700 Næstved

Salg af erhvervsarealer i Maglemølle-området tæt ved Næstved Havn.

Kort Over Maglemølle 50 Fra Webgis

Indhold

  Parcellerne udstykkes fra matr.nr. 8-bl, Li. Næstved, Næstved Jorder.

  • Sælges til højestbydende der kan anvende arealerne til det udlagte formål.
  • Salg sker uden ansvar for jordbunds- og miljøforhold på grunden.
  • Salg sker uden oprydning eller rydning af skov og krat.
  • Salg sker uden nogen form for byggemodning, tilslutningsafgifter etc.
  • Udbydes og sælges helt eller delvist i respekt for anvendelse af og vejforsyning til restarealer
  • Køber afholder udgifter til arealoverførsel eller udstykning.
  • Sælges ud fra eksisterende planforhold og anvendelsesbegrænsninger, og køber indestår selv for eventuelle myndighedsgodkendelser til eget formål.

  Salgspris

  Udbydes til en forventet pris på 200 kr. pr. kvm. grund + moms (modsvarende en pris på byggeret a 333 kr. pr. etagemeter). Prisen kan efter forhandling nedsættes såfremt og i det omfang sælger friholdes for udgifter til etablering af vejadgang, omlægning af sti, flytning af shelterplads etc.

  Tilbudsgivning

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativer.

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 396 af 3. marts 2021. Se mere under generelle salgsvilkår.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler