Gå til hovedindhold

Lov Erhvervspark, Svinget 8, Lov, 4700 Næstved

En mindre erhvervsgrund er tilbage i Lov Erhvervspark.

Luftfoto Lov 2011

Indhold

  På Svinget 8 er der et restareal og det udgør 1.814 m2.

  Der må ikke ske udstykning på mindre end 1000 m2.

  Bygningernes rumfang for den enkelte ejendom må ikke overstige 2m3 pr. m2 af grundens nettoareal og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundens nettoareal.

  Der vil blive udfærdiget en deklaration om byggepligt inden 2 år, forbud mod videresalg ubebygget samt tilbageskødning.

  Billede fra webgis af Svinget 8, Lov, 4700 Næstved

  Salgspris

  Mindstepris: 50 kr. pr.m2. eksklusiv moms.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

  Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør efter eget valg og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet

  Tilbudsgivning

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, mærket "købstilbud".

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på grunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011, § 6, stk. 2.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Relevante artikler