Gå til hovedindhold

Udbud af areal på Lovvej 16-18 i Mogenstrup - SOLGT

Areal på Lovvej 16-18 i Mogenstrup udbydes til centerformål

Kort med markering af Lovvej 16-18 i Mogenstrup

Indhold

  Lovvej 16-18 i Mogenstrup, matrikelnummer 4dm og 4h, Pederstrup by, Mogenstrup udbydes til byggeri til centerformål. Arealet er i alt på ca. 4.532 kvm. Arealet vil blive opdelt i to parceller på henholdsvis 2.000 kvm. og ca. 2.532 kvm.
   
  Grunden er godt beliggende centralt i Mogenstrup, og ligger placeret mellem Pederstrupvej og Lovvej. Grundarealet er beliggende i byzone.
   
  Området ved Lovvej 16-18 er omfattet af kommuneplanramme 2.2 C1.
   
  Arealet må anvendes til centerformål. Det vil sige butikker med tilhørende ikke generende fremstillingsvirksomhed, kontorer, liberale erhverv, boliger, offentlig og privat service, restauration.

  Der kan ikke indrettes forlystelsesvirksomhed, spillehal med gevinstgivende spilleautomater.
  Butikker skal etableres i overensstemmelse med retningslinjerne for detailhandel i afsnit 1.1.6 i kommuneplanens hovedstruktur.
   
  Det vil bero på en konkret vurdering af købers projekt om anvendelsen vil kræve udarbejdelse af lokalplan. Køber er i så fald forpligtet til at bidrage med materiale til planudarbejdelsen.

  Administrationen vil stille krav om indpasning af bebyggelsens udformning, placering, materialevalg og volumen af hensyn til en harmonisk indpasning i omgivelserne.
   
  Der kan bygges i 1. etage i området, og den gældende bebyggelsesprocent er max 40.
  Opholdsarealernes størrelse skal udgøre mindst 25% af etagearealet. Der skal udlægges parkering i overensstemmelse med p-normen, hvilket betyder, at der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 10 personer (dog mindst 20 pladser).
   
  Den ene parcel på 2.000 kvm. får ny vejadgang til Lovvej. Den resterende ejendom på 2.500 kvm. vil skulle vejbetjenes til Pederstrupvej. Det gælder for begge parceller at ny vejadgang skal godkendes administrativt.
   
  Det kan oplyses, at der er ledninger beliggende på Lovvej 18 langs vest og nord skel.

  Deklaration vedr. to års byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand er under udarbejdelse og vil blive tinglyst på arealet.

  Der en tinglyst en deklaration på arealerne fra den 4. juli 1978, som fortsat er gældende, dog vil §10 ophæves for arealerne, når den nye deklaration er tinglyst. §§ 8 og 9 i gældende deklaration kan ikke håndhæves. Der henvises til bygge- og planmyndigheden for så vidt angår de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Relevante artikler