Gå til hovedindhold

Udbud af erhvervsareal på Svinget 8, Lov, 4700 Næstved

Et mindre erhvervsareal er tilbage i Lov Erhvervspark.

Luftfoto Lov 2011

Indhold

  Genudbud af erhvervsareal på Svinget 8 i Lov uden byggepligt. 

  Arealet udgør 1.814 m2.

  Ved byggeri skal bygningernes rumfang for den enkelte ejendom må ikke overstige 2m3 pr. m2 af grundens nettoareal og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundens nettoareal.

  Billede fra webgis af Svinget 8, Lov, 4700 Næstved

  Mindstepris: 50 kr. pr.m2. eksklusiv moms.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

  Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør efter eget valg og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, mærket "købstilbud".

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på grunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 396 af 3. marts 2021.

  Relevante artikler