Gå til hovedindhold

Udbud af Kasernevej 20, 4700 Næstved - budfrist er udløbet

Udlejningsejendom på Kasernevej 20 i Næstved.

Indhold

  Ejendommen er en udlejningsejendom, som er beliggende som en del af den tidligere hovedbygning for den tidligere gardehusarkaserne.

  Bygningen er opført i 1940 og rummer 3 etager, udnyttet tagetage samt tør højloftet kælder. Det samlede etageareal er på 4.064 m² inkl. kælder og pt. registreret til erhvervsmæssig anvendelse.

  Selve hovedbygningen udgør en smuk karré, som bl.a. huser Retten I Næstved, advokatfirma og flere ejer­lej­lig­he­der. Den del som her udbydes, udgør det nordvestlige hjørne af karréen.

  Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i over­ens­stem­mel­se med de vilkår, der følger af nærværende ud­buds­ma­te­ri­a­le.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler