Gå til hovedindhold

Leverandører til kommunen vedr. Vareudbringning

Næstved Kommune benytter godkendelsesmodellen for at sikre det frie valg indenfor området ’indkøb og vareudbringning’.

Billede af mad

Indhold

  I henhold til Lov om Social Service § 83 skal Næstved Kommune tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer.

  Næstved Kommune vil indenfor området ’indkøb og vareudbringning’ benytte godkendelsesmodellen for at sikre det frie valg. Godkendelsesmodellen betyder, at der indgås aftale med alle interesserede leverandører, der lever op til de stillede krav i tilbudsmaterialet.

  Virksomheder, der ønsker at søge om godkendelse skal udarbejde ansøgning efter Næstved Kommunes anvisninger. Ansøgningsmaterialet og vilkår kan du få ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre tlf. 5588 1200 eller csa@naestved.dk

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende, som de indkommer.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)