Foreningshjælp

Har du spørgsmål til regler og retningslinjer for foreninger, tilskudsmuligheder, foreningsportalen eller noget helt fjerde, så kontakt Margit, der er foreningskonsulent i kommunen.

29. jan 2020

Indhold

  Margit fortæller:

  Jeg har efterhånden været ansat i kommunen i 8 måneder, og synes jeg er kommet rigtig godt i gang med at hjælpe foreningerne.

  Jeg har mødt mange, og jeg kan allerede nu pege på nogle emner, som I gerne vil have vejledning om.

  • Hvilke tilskud kan I søge i kommunen?
  • Hvordan bruger I Foreningsportalen?
  • Hvordan opretter man en ny forening?
  • Råd til rekruttering og fastholdelse af frivillige og medlemmer.
  • Hvordan bliver I en del af Aktive Feriedage?
  • Hvad er KultKIT?

  Hvis du gerne vil have det uddybet, eller har andre spørgsmål, må du endelig kontakte mig! Jeg kommer meget gerne ud på besøg, og deltager gerne i aftenmøder. Hvis det er nemmest for dig, kan vi også mødes på kontoret i Teatergade 6. Alle er meget velkomne til blot at komme forbi og sige hej.
  Man er også altid velkommen til at ringe eller skrive, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

  Længere nede på siden, under mine ”tips og gode råd”, har jeg skrevet lidt om nogle af de opgaver og møder jeg senest har haft.

  Foreningsværktøjet - en app til foreninger

  I app’en Foreningsværktøjet kan du også finde hjælp til de mest almindelige spørgsmål.

  Læs mere her.

  Tips og gode råd fra foreningskonsulenten

  Tilskud og puljer

  Hvilke muligheder har vi for at søge tilskud hos kommunen?

  Der er flere tilskud og puljer, som foreninger kan søge i Næstved Kommune.
  Godkendte, folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge følgende:

  • Medlemstilskud, hvis I har medlemmer der er mellem 0 og 24 år gamle.
  • Lokaletilskud, når I booker lokaler gennem foreningsportalen, får I automatisk tilskuddet.
  • Forsøgs- og udviklingspuljen - hvis I gerne vil starte noget nyt i foreningen.
  • Tilskud til træner- og lederuddannelse, når en træner/leder har været på kursus.

  Aftenskoler kan desuden søge:

  • Tilskud til voksenundervisning og nedsat deltagerbetaling.

  Alle foreninger i Næstved Kommune kan søge følgende:

  • Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet.
  • Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder.
  • Mærk Næstved Puljen.

  Læs mere om Næstved Kommunes puljer

  Foreningsportalen

  Hvordan opretter man en bruger/forening i foreningsportalen?
  Hvordan booker vi lokaler?

  Når I er oprettede som brugere i portalen, logger I ind, og via ”søg/book” finder I det lokale/den hal, I gerne vil booke, og kan derefter se, om der er ledigt på det ønskede tidspunkt.

  Hvordan søger vi medlemstilskud?

  I skal først indberette jeres medlemsantal, derefter kan I søge om medlemstilskud til de medlemmer, der er yngre end 25 år.

  Læs mere om foreningsportalen

  Aktive Feriedage

  Hvorfor er det en fordel for vores forening at være en del af Aktive Feriedage?

  Det er en god måde at synliggøre foreningen, og lade en masse børn afprøve jeres aktiviteter.

  Hvordan bliver vores forening en del af Aktive Feriedage?

  I udfylder ansøgnings- og budgetskemaet og sender det til Center for Kultur og Borgerservice.

  Hvad indebærer det, for foreningen, at være en del af Aktive Feriedage?

  I skal planlægge aktiviteten og sørge for instruktører. Center for Kultur og Borgerservice står for tilmeldingerne og betaling.

  Find ansøgnings- og budgetskemaet samt information om at være arrangør her.

  KultKIT – fuldt finansieret Tysklands-eventyr

  Hvad er det?

  Et europæisk projekt, der støtter dansk/tyske møder, hvilket giver jer mulighed for at få dækket udgifter til transport, logi, aktiviteter, tolkebistand mm.

  Kontakt projektleder Jeppe Pers for hjælp: jceper@naestved.dk, tlf. 2346 6032.

  Se mere på projektets hjemmeside.

  Historier fra "det virkelige liv"

  I løbet af den sidste måneds tid har jeg bl.a. været med til følgende:

  Kan det gøres enklere at drive foreningerne i lokalområdet?"

  Det var et af aftenens spørgsmål, da et lokalråd havde indkaldt de lokale foreninger til et møde. Der var 4 foreningsrepræsentanter, der meldte sig til en arbejdsgruppe, jeg skulle hjælpe med at finde nye muligheder, og give gode ideer. I løbet af 4 aftenmøder, har jeg holdt oplæg om rekruttering og fastholdelse af frivillige, af medlemmer og om nye måder, hvorpå forskellige foreninger og bestyrelser kan arbejde sammen.
  Deltagerne har fået flere ”aha-oplevelser” undervejs, og er gået hjem input til, hvordan de kan imødekomme nogle af deres udfordringer.

  Hvordan starter jeg en forening?

  Sådan ringede en venlig mand og spurgte mig.
  Vi mødtes og snakkede om, hvilke opgaver, han skal have klaret, inden han søger om at få godkendt foreningen, samt hvordan han søger. Vi kom også omkring, hvad det kræver at være forening i Næstved, og hvilke muligheder det giver.

  "Hvordan får flere seniorer øje på de mange fantastiske tilbud, som foreningerne har til dem, i Næstved og omegn?"

  Det er der flere foreninger, der har bedt om min hjælp til. Derfor inviterede jeg 10 forskellige foreninger til et møde. Dels så de kan arbejde bedre sammen, og dels så vi kunne diskutere, hvilke interesser seniorer i kommunen har. Jeg holdt et oplæg om, hvad kommunens brugervane-undersøgelse viste, når det gælder seniorer i kommunen. En af kommunens folkesundhedskonsulenter fortalte om, hvordan hun kunne se et muligt samarbejde mellem foreningerne og sundhedscentret.
  Der blev undervejs også diskuteret både fælles udfordringer og succesoplevelser foreningerne imellem.
  Der var enighed om, at det var godt at mødes og dele erfaringer, så jeg indkalder fremover til 2 netværksmøder om året for seniorforeningerne.
  Efter mødet er jeg i gang med at udarbejde en oversigt over, hvilke foreninger, der udbyder hvilke aktiviteter til seniorer. Oversigten skal give både Sundhedscentret og foreningerne selv et bedre overblik og lette muligheden for samarbejde.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler