Information til naboer og øvrige parter til Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

10. feb 2020

Indhold

  I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

  Inddragelse af offentligheden

  Der ønskes en ny godkendelse til ejendommens produktionsareal, så der er mulighed for at udnytte produktionsanlægget mere optimalt. Dyreholdet vil stadig være smågrise. Produktionsarealet vil forblive uændret på 6.776 m2.

  Ansøgningsmaterialet

  Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

  Kommentarer til ansøgningsmaterialet

  Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til landbrug@naestved.dk eller pr. brev til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved senest den 2. marts 2020.

  Udkastet til miljøgodkendelsen

  Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt, når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 2. marts 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommentere udkastet inden for 30 dage.

  Du er velkommen til at kontakte kommunen på landbrug@naestved.dk

  Ansøgningen behandles efter lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.