Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse på Østre Mellemkaj 6/Vestre Mellemkaj 7, 4700 Næstved

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse af nedrivning af bebyggelse på Østre Mellemkaj 6/Vestre Mellemkaj 7, Næstved, matr.nr. 9u Ll. Næstved, Næstved Jorder. Nedrivningen omfatter et pakhus kaldet Fladpakhuset.

07. maj 2020

Indhold

  Daværende Kulturarvsstyrelsen har udpeget bygningen med en høj bevaringsværdi 3 på en skala, hvor værdi 1 er højeste og 9 er laveste værdi. I henhold til Kommuneplan 2017-29 er bygningen dermed udpeget som bevaringsværdig og omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

  Inden Næstved Kommune tager stilling til ønsket om nedrivning, er der mulighed for at komme med indsigelser.

  Fristen for at fremsætte indsigelser er den 4. juni 2020. Indsigelser skal sendes på mail til blivhoert@naestved.dk eller til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved (mærkes Østre Mellemkaj 6).

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)