Forslag om etablering af vådområde Syvhøje og ændring af vedligeholdelsen på projektstrækninger i Saltø Å og Harrested Å

Næstved Kommune ønsker at etablere et vådområde langs med Nedre Saltø Å og Harrested Å. Projektet omfatter, at der graves nye forløb for vandløbene. I den forbindelse er der også behov for at ændre på vedligeholdelsesbestemmelser for projektstrækninger i Saltø Å og Harrested Å.

11. jun 2020

Indhold

  Næstved Kommune har udarbejdet et udkast til en tilladelse efter vandløbsloven til vådområde projektet. Tilladelsen kommer også til at indeholde nye vedligeholdelses bestemmelser for projektstrækninger i Saltø Å og Harrested Å.

  Klik her for at læse udkastet til afgørelsen, Bilag 1, Bilag 2, Bilag 2 kortmateriale, Bilag 3

  I udkastet til tilladelsen refereres der til en detailrapport for vådområdeprojektet med tilhørende kortmateriale. Materialet kan du finde her på kommunens hjemmeside:
  https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/vand-og-natur/vandplaner#vaadomraade-syvhoeje-2c

  Hvis du har bemærkninger til projektet eller til de ændrede vedligeholdelses bestemmelser, som du mener, vi skal være opmærksomme på, inden vi meddeler afgørelsen, skal du sende dem til:

  Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, Att. Team Vand og Natur

  Eller til e-mail: vandloeb@naestved.dk

  Bemærkningerne skal vi modtage senest den 6. august 2020.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)