Skip to main content

Forslag til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport

Forslag til Kommuneplan 2021 samt tilhørende miljørapport er vedtaget af Byrådet den 24. november 2020. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 11. januar 2021. Alle kan komme med deres bemærkninger til forslaget indtil 8. marts 2021.

Indhold

  Formålet med kommuneplanen
  Kommuneplanen omfatter hele kommunen. Den beskriver Byrådets mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, jordbrug og mange andre emner.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde. Se mere på Næstved Kommunes hjemmeside.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 11. januar 2021 til den 8. marts 2021.

  Forslaget til Kommuneplan 2021 kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk,

  Den digitale udgave af forslag til Kommuneplan 2021 kan ses på www.naestved.dk/kommuneplan2021 og link til Plandata kan ses her. Kommuneplan 2021

  Interesserede kan få udleveret en fysisk udgave af forslag til Kommuneplan 2021 ved henvendelse til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan du indsende disse ved at gå ind på det digitale forslag til Kommuneplan 2021.

  De kan også sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 8. marts 2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at forslaget til kommuneplanen kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse.

  Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021 kan ses HER.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)