Forslag til Lokalplan 083.1

Lokalplan 083.1 for den første byggeretsgivende etape i Stenlængegård er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020.

20. jan 2020

Indhold

  Formålet med Lokalplanen

  Det er formålet med lokalplanen at:

  • udlægge lokalplanens delområde 2, 4.1 og 4.2 til boligformål
  • udlægge lokalplanens delområde 0 til kontor og serviceerhvervsformål
  • sikre en stærk identitet ved at opføre boliger af høj arkitektonisk kvalitet, som indpasser sig i det eksisterende terræn og landskab
  • skabe et sammensat boligområde med bebyggelser opført i klyngestrukturer, organiseret omkring private gårdrum
  • sikre et varieret udtryk i hver enkelt boligklynge
  • sikre, at bebyggelsens gårdrum fremstår grønne og rekreative
  • sikre fællesarealer, torve og pladser langs boligvejene og give mulighed for, at man her kan opføre fællesfaciliteter
  • sikre funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området
  • sikre områdets rekreative kvaliteter ved at etablere grønne arealer i form af grønne kiler mellem hver enkelt boligvej
  • sikre håndtering af regnvand inden for lokalplanens område.

  Borgermøde

  I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 16.00 til 17.30 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

  4 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 20. januar 2020 til den 17. februar 2020. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

  Klik her for at finde forslag til Lokalplan 083.1

  Forslaget er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice og Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.

  Dine muligheder

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 17. februar 2020.

  Miljøvurdering

  Næstved Kommune har ikke udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med forslag til Lokalplan 083.1. Miljøvurderingen for hele området følger Rammelokalplan 083 (i høring fra den 20. december 1019 til den 2. marts 2020). Miljøvurderingen for rammelokalplanen kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice og Næstved Hovedbibliotek.

  Miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagen skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse den 20. januar 2020, altså senest den 17. februar 2020.

  Midlertidige retsvirkninger

  For ejendomme, der er omfattet af forslaget til Lokalplan 083.1, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af rammelokalplanforslaget, og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)