Skip to main content

Forslag til Lokalplan 118 for Erhvervsområde ved Øverup Erhverv, som erstatning for Lokalplan 026

Forslag til Lokalplan for Erhvervsområde ved Øverup Erhverv er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2020. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i 4 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Lokalplanen har til formål, at:
  - Ensrette beplantningsprincipperne ud mod Køgevej.
  - Nedbringe delområderne fra tre til to.
  - Udlægge et område i den sydlige del til regnvandsbassiner


  Borgermøde
  Plan- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der ikke afholdes borgermøde grundet lokalplanens mindre omfang.

  Klik her for at læse Lokalplan 118

  4 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 29-10-2020 til den 26-11-2020 grundet lokalplanens mindre omfang og indhold, der i overvejende grad er i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan for området. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk, https://dokument.plandata.dk/20_10272639_1603791437858.pdf.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 26-11-2020.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har lavet en miljøvurdering ved den oprindelige lokalplan 026 for Erhvervsområde ved Øverup Erhverv, og har vurderet, at den nye lokalplan 118 for Erhvervsområde ved Øverup Erhverv, ikke kræver udarbejdelse af en ny miljøvurdering, da denne lokalplan kun ændrer på rammerne i et begrænset omfang. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse.


  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.