Fremme af reguleringsprojekt i Stenskovvandløbet

Vandløbsmyndigheden i Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedr. etablering af gydebanker og skjulesten i det private vandløb Stenskovvandløbet.

20. mar 2020

Projektet vil også sikre passage ved to rørføringer, som i dag fungerer som spærringer for især fisk.

Samtidig vil projektet hindre, at vandet ikke løber delvist fra til et gammelt rørløb på den nederste del. Endelig vil det blive forsøgt at etablere en kreaturovergang for at hindre sandvandring.

Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørreder og bidrage til opfyldelse af kravene i vandområdeplanen.

Klik her for at se ansøgning om udlægning af gydegrus og sten til brinksikring og skjul i Stenskovvandløbet samt sikring af passage ved to rørføringer

Hvis du har kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem senest den 20. april 2020. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os på vandloeb@naestved.dk