Skip to main content

Høring af projektforslag om etablering af sandfang, udlægning af skjulesten og gydegrus samt plantning af træer i Øvre Suså nord for Broksø Bro

Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedrørende etablering af sandfang, udlægning af skjulesten og gydegrus samt plantning af træer i Øvre Suså nord for Broksø Bro.

Projektet har til formål at forbedre forholdene i vandløbet og dermed bidrage til at skabe bedre levevilkår for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk.

Du kan læse mere om projektet i linket herunder

Høring af projektforslag til etablering af sandfang, udlægning af skjulesten og gydegrus samt plantning af træer

Hvis du har nogle kommentar eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 24. september 2020. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)