Projektforslag til etablering af sandfang

Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt om etablering af sandfang i Øvre Saltø Å ved Skælskørvej.

11. maj 2020

Indhold

  Projektet har til formål at forbedre forholdene i vandløbet og bidrage til opfyldelse af kravene i vandområdeplanen.

  Klik her for at læse høring af projektforslag til etablering af sandfang

  Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 9. juni 2020. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)