Udkast til tilladelse efter vandløbsloven om vandindsats i Holmegaard Mose

Vi har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om tilladelse til gennemførelse af vandindsats i Holmegaard Mose.

20. maj 2020

Indhold

  Naturstyrelsen har ansøgt om at færdiggøre et vandløbsprojekt, omlægning af vandløb og forbedringer af det første LIFE-projekt 2010-2013 i Holmegaard Mose.

  Næstved Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan blive gennemført.

  Klik her for at læse udkast til tilladelse om vandløbsprojekt i Holmegaard Mose

  Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 17. juni 2020. Du kan sende dem til vandloeb@naestved.dk eller Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)