Høring af udkast til miljøgodkendelse på Vådagervej 13, Fuglebjerg

Næstved Kommune har et udkast til miljøgodkendelsebiogasanlæg, som nu er i høring.

09. mar 2020

Indhold

  Næstved Kommune har behandlet opførelsen af biogasanlægget efter §33 i miljøbeskyttelsesloven og har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.
  Før kommunen træffer en afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at udtale dig om sagen, hvis du bor tæt på ejendommen. En forening eller en med særlig interesse i den pågældende sag kan også være høringsberettiget. Høringsperioden er 4 uger.

  Klik her for at se udkastet til miljøgodkendelsen

  Har du kommentarer til udkastet?

  Hvis der er noget, du mener, vi skal være opmærksomme på, inden vi meddeler den endelige afgørelse om godkendelse, kan du sende dine bemærkninger til udkastet på virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller pr. brev til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, Center for Plan og Miljø, att. Julie Lindberg. Henvendelsen skal være skriftlig.

  Vi skal have modtaget dine bemærkninger til udkastet senest mandag den 6. april 2020.