Skip to main content

Høring af udkast til regulativ om ATV-kørsel på privat grund

Næstved Byråd har ved deres møde den 27. oktober 2020 vedtaget at sende ”Udkast til Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert” i høring.

Indhold

  Høringsperioden er 4 uger til den 27. november 2020. Hvis du har bemærkninger til regulativet skal du sende dem på mail til virksomhedogmiljoe@naestved.dk

  Læs regulativet på linket herunder:

  Udkast til Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert

  Regulativet fastsætte vilkår for generende kørsel på privat grund udenfor miljøgodkendte baner, med knallert, gokart, motocross og lignende.

  Ved vedtagelsen af regulativet fastsættes en minimumsafstand til naboerne, samt krav om at kørslen kun må foregå i dagtimerne og kun med 2 køretøjer ad gangen.

  Kørsel efter regulativet forudsætter at motorkøretøjet overholder Danmarks Motor Union’s reglementer eller er godkendt til færdsel på offentlig vej. Reglerne i regulativet kan tilsidesættes hvis grundejer og naboerne indgår en skriftlig aftale om kørslen, eller hvis grundejer påviser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er sikret overholdt.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)