Skip to main content

Høring af udkast til regulativ om opbevaring af farlige stoffer

Næstved Byråd har ved deres møde den 27. oktober 2020 vedtaget at sende udkast til ”Regulativ om opbevaring af farlige stoffer” i høring.

Indhold

  Høringen varer i 4 uger frem til den 27. november 2020. Hvis du har bemærkninger til regulativet skal du sende dem på mail til virksomhedogmiljoe@naestved.dk

  Læs udkastet til regulativet på linket herunder:

  Udkast til regulativ om opbevaring af farlige stoffer

  Regulativet regulerer opbevaring af farlige stoffer på mindre virksomheder i Næstved Kommune og stadfæster gældende praksis på området, men gør reglerne mere gennemskuelige og synlige for mindre miljøvirksomhederne, som vognmænd, entreprenør- og håndværksvirksomheder og ikke miljøgodkendte landbrug. Eksempelvis fastsætter regulativet at flydende farligt affald skal opbevares i egnet beholder på spildbakke, mens råvarer indendørs kan opbevares i original beholder uden spildbakke, hvis der ikke er afløb i rummet. Det fastsættes, fordi normal praksis hos virksomhederne er, at beholder med råvare bliver udskiftet, når de er tomme, mens beholder til affald ofte bliver tømt/suget og genanvendt gentagne gange.

  Der kan gives dispensation fra reglerne, hvis f.eks. beholder til affald skiftes ud med en ny produceret beholder ved hver afhentning eller beholdere til stadighed godkendes jf. regler om transport af farligt gods.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)