Skip to main content

Høring af udkast til regulativ om tankanlæg

Næstved Byråd har ved deres møde den 27. oktober 2020 vedtaget at sende udkast til ” Regulativ for tankanlæg” i høring.

Indhold

  Høringen varer i 4 uger frem til den 27. november 2020. Hvis du har bemærkninger til regulativet skal du sende dem på mail til virksomhedogmiljoe@naestved.dk

  Læs udkastet til regulativet på linket herunder:

  Udkast til Regulativ om tankanlæg

  Regulativet vil regulere fremtidig indretning af renoverede og nye tankanlæg på mindre virksomheder i Næstved Kommune. Regulativet er i tråd med regulering på området i mange andre kommuner og branchebekendtgørelser. Med regulativet indføres en fremtidig praksis på området, der gør reglerne gennemskuelige og synlige for mindre virksomhederne, som vognmænd, entreprenør- og håndværksvirksomheder samt landbrug, der ikke kræver miljøgodkendelse.

  For eksempel indeholder regulativet en bestemmelse om, at tankning indendørs skal ske på tæt belægning med fald ind mod opsamlingssump/grav eller tilsvarende. Udendørs skal afledning ske via olie/benzin-udskiller.

  Regulativet omfatter ikke tankning fra entreprenørtanke, som er godkendt til transport og midlertidig opstilling på f.eks. byggepladser, da det vurderes, at udgiften til etablering af tæt belægning ikke er proportional med risikoen for spild i den korte tid en midlertidig opstilling er i brug.

  Det vil være muligt at opnå dispensation efter en konkret vurdering.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)