Information til naboer og øvrige parter til Skullerupvej 25, 4171 Glumsø

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Skullerupvej 25, 4171 Glumsø. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

23. mar 2020

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Der ønskes en udvidelse af ejendommens produktionsareal fra 4.386 m² til 4.693 m². Udvidelsen foretages i eksisterende stalde. Dyreholdet ændres fra søer og polte til søer og flexgruppen "alle svin".

Ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

Kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til landbrug@naestved.dk eller til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved senest den 7. april 2020.

Udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt, når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 2. marts 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommentere  udkastet indenfor 30 dage.

Du er velkommen til at kontakte kommunen på landbrug@naestved.dk

Ansøgningen behandles efter lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.